Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça

Doç.Dr
Ferhat HARMAN

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.
Doğa GÜRKANLAR
Öğretim Üyesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Dersler

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalının kuruluş çalışmaları, hastanemizin açılışından önce 2010 yılı başlarında, Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu tarafından başlatılmıştır. Daha sonra Hastanemizin resmi açılışı ile birlikte Anabilim Dalımız hizmete geçmiştir. Açılıştan kısa bir süre sonra Yrd. Doç. Dr. Ferhat Harman Anabilim Dalı kadrosuna katılmıştır. Kliniğimiz adanın ihtiyacı olan hizmeti başarı ile yerine getirmektedir. Açılışından bu yana geçen sürede pek çok kompleks nöroşirurji hastası diğer merkezlerden Anabilim Dalımıza sevk edilir hale gelmiş ve bölgede referans klinik olmuştur.

Anabilim Dalımızda nörovasküler, nöroonkolojik, pediatrik nöroşirurji, spinal ve periferik sinir sistemi gibi her türlü cerrahi girişim yapılmaktadır. Acil servis, bilgisayarlı tomografi, MRI cihazları, yoğun bakım, anjiografi ünitesi ve ameliyathane aynı kompleksin içindedir.
Kliniğimizdeki akademik deneysel araştırmalar spinal kord hasarı ve serebral iskemi alanlarında devam etmektedir.

Kliniğimiz KKTC’de önemli bir yeri doldurmaktadır. Geçmişte Türkiye’ye ya da Güney Kıbrıs’a müracaat eden hastaların oranında ciddi bir azalma olmuştur. Üniversite hastanesinin açılması, Türkiye’ye hasta sevki gereksinimini büyük ölçüde azaltmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mevcut 9 Üniversitesi ile dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrenciler öğrenim görmektedir. Dünya standartlarında hizmet veren hastanenin mevcudiyeti, uzakta olan ailelere güven vermektedir. Adada yaşayan yabancı uyruklu hastalar da hastanemizi tercih etmektedirler. Avrupa'dan, özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı vatandaşlarımız da kendi ülkelerinde tedavi olmayı seçmektedirler. Anavatan’dan pekçok hasta kliniğimize başvurmakta, tedavi ve ameliyat olmaktadır.

Poliklinik

Hastanemizin poliklinikler ünitesinde, 3. katta iki poliklinikle hizmet verilmektedir. Anabilim dalımızda tanı ve tedavi hizmeti verilen hastalıklar arasında omurga problemleri, bel ve boyun fıtığı, dejeneratif omurga problemleri (kireçlenme), beyin tümörleri, beyin kanamaları ve anevrizmalar ağırlıklı yer tutmaktadır. Ayrıca omurilik tümörleri, beyin damar anomalileri, omurga enfeksiyonları, periferik sinir hastalıkları tanı, tedavi ve cerrahisi başarıyla yapılmaktadır.

Yataklı Servis

Klinik hastanenin 4. Katındadır. İkisi VIP olmak üzere arttırılabilir 26 yatak kapasitelidir. Standart odalarımız 12 m2’lik olup, WC, duş, lavabo, TV, merkezi klima, internet donanımına sahiptir. Hasta refakatçilerininde hasta yanında kalabileceği şekilde düzenleme yapılmıştır. Kliniğimizde ayda ortalama 30 kadar büyük cerrahi operasyon yapılmakta ve mikrocerrahi yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ameliyathanemiz yüksek standartlarda olup özel aydınlatma, izolasyon ve donanım sistemlerine sahiptir. Zaman zaman, ameliyatlar internet üzerinden canlı olarak yayınlanabilmektedir.

Yoğun Bakım

Anabilim Dalımız ikisi izole olmak üzere oniki yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesini kullanmaktadır. Yeterli sayıda yaşam destek ünitesi ve eğitimli personeli ile tam donanımlı olarak hizmet vermektedir. Kuruluşundan beri pek çok yoğun bakım hastasına uzun süreli tedavi hizmeti verilmiştir.

Acil Hizmetleri

Beyin Cerrahi’de acil servise başvuran hasta grubunun başında travma hastaları gelmektedir. KKTC’de malesef trafik kazaları, yüksekten düşme gibi sebeplere bağlı kafa ve omurga travmaları çok sık yaşanmakta ve hasta populasyonunun büyük kısmını genç hastalar oluşturmaktadır. Bu hastalarda oluşan beyin kanaması, omurilik hasarı gibi rahatsızlıklar hastaların hayatını tehdit etmekte ve hızlı müdahale hayat kurtarmada çok büyük önem kazanmaktadır. Anabilim Dalımız, beyin cerrahi ile ilgili her türlü acil vakaya anında müdahale edebilecek yetenektedir. Acil servisin içinde bulunan son teknoloji Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) cihazı ile hastaların tetkikleri kısa sürede tamamlanmakta ve cerrahi gereken hastalara vakit geçirmeden müdahale yapılabilmektedir. Kuruluşundan bu yana kliniğimiz, hafta sonu ve gece dahil pek çok hastaya acil cerrahi müdahale gerçekleştirmiştir. Ayrıca travma hastaları haricinde beyin kanamaları, bel ve boyun fıtıkları, tümörler gibi pek çok hastalığa acil müdahale yapılmaktadır.

Eğitim ve Araştırma Faliyetleri

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi dönem 3 ve dönem 5 öğrencileri ile nöroşirurji stajı yapan öğrencilere ders vermektedir. Ayrıca klinik içi eğitim programları dahilinde haftada 2 kez klinik konsey, haftada bir literatür saati, aylık seminer ve toplantılar düzenli olarak yapılmaktadır. Vaka tartışmaları günlük düzenli eğitim faliyetlerimiz arasındadır.

Araştırma faliyetleri kapsamında klinik ve deneysel çalışmalar devam etmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi