Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Dersler ve Ders Tanımları

Anasayfa I Akademik Kadro I Dersler ve Ders Tanımları | Programla İlgili Bilgiler | Fakülte Kurulu | Aday Öğrenciler | Üyelikler | YDÜ Camii | Duyurular

BİRİNCİ YIL

1. Yarıyıl

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 ATA 121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
2 TRD121 Türk Dili I 2 0 2 2
3 YDAR 101 Arapça I 8 0 8 10
4 YDEN 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
5 İLH 101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 2 0 2 4
6 İLH 102 Siyer 2 0 2 3
7 İLH 103 Hadis Tarihi 2 0 2 4
8 İLH 104 İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
Toplam   22 0 22 30

2. Yarıyıl

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 ATA 122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
2 TRD 122 Türk Dili II 2 0 2 2
3 YDAR 102 Arapça II 6 0 6 4
4 YDEN 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
5 İLH 111 Kur'an Okuma ve Tecvid II 2 0 2 4
6 İLH 115 Hadis Usulü 2 0 2 3
7 İLH 116 Tefsir Tarihi 2 0 2 6
8 İLH 117 İslam İbadet Esasları 2 0 2 3
9 İLH 118 İslam Tarihi I 2 0 2 4
TOPLAM   22 0 22 30

İKİNCİ YIL

1. Yarıyıl

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 YDAR 201 Arapça III 4 0 4 5
2 İLH 201 Kur'an Okuma ve Tecvid III 2 0 2 4
3 İLH 202 Tefsir Usulü 2 0 2 5
4 İLH 203 Türk Din Musikisi (Nazariyat) 2 0 2 3
5 İLH 204 Hadis I 4 0 4 5
6 İLH 205 Mantık 2 0 2 2
7 İLH 206 Din Psikolojisi 2 0 2 3
8 İLH 208 İslam Tarihi II 2 0 2 3
TOPLAM   20 0 20 30

4. Yarıyıl

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 YDAR 202 Arapça IV 2 0 2 3
2 İLH 211 Kur'an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 4
3 İLH 214 Hadis II 2 0 2 3
4 İLH 217 İslam Hukuk Usulü I 2 0 2 4
5 İLH 219 Tefsir I 4 0 4 6
6 İLH 220 Din Sosyolojisi 2 0 2 3
7 İLH 221 Kelam Tarihi 2 0 2 2
8 İLH 222 Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 3
9 İLH 223 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Tefsir II 2 0 2 4
2   Sistematik Kelam I 4 0 4 4
3   İslam Hukuku Usulü II 2 0 2 4
4   Felsefe Tarihi 2 0 2 5
5   Tasavvuf I 2 0 2 4
6   Kur'an Okuma ve Tecvid V 2 0 2 3
7   İslam Medeniyeti Tarihi 2 0 2 2
8   Seçimlik Ders - 1 2 0 2 2
9   Seçimlik Ders - 2 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 

6. Yarıyıl

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Kur'an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 4
2   Sistematik Kelam II 2 0 2 3
3   İslam Hukuku I 4 0 4 6
4   Tasavvuf II 2 0 2 3
5   İslam Felsefesi Tarihi 4 0 4 6
6   İslam Mezhepleri Tarihi 2 0 2 4
7   Seçimlik Ders - 3 2 0 2 2
8   Seçimlik Ders - 4 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 2 0 2 4
2   Din Eğitimi 2 0 2 2
3   Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 2 6
4   İslam Hukuku II 4 0 4 8
5   Kur'an Okuma ve Tecvid VII 2 0 2 6
6   Seçimlik Ders - 5 2 0 2 2
7   Seçimlik Ders - 6 2 0 2 2
TOPLAM   16 0 16 30

 

8. Yarıyıl

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Dinler Tarihi 4 0 4 6
2   Din Felsefesi 2 0 2 6
3   Kur'an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 6
4   Bitirme Ödevi 2 0 2 8
5   Seçimlik Ders - 7 2 0 2 2
6   Seçimlik Ders - 8 2 0 2 2
TOPLAM   14 0 14 30

 

S1,2: 5. YARIYIL

Dersin Adı
No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Osmanlı Tarihi 2 0 2 2
2   Arap Dili Belagatı 2 0 2 2
3   Tasavvuf Musikisi 2 0 2 2
4   Osmanlı Türkçesi 2 0 2 2

S3,4: 6. YARIYIL

8

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Tefsir Metinleri 2 0 2 2
2   Batıda İslam Araştırmaları 2 0 2 2
3   Hüsn-i Hat 2 0 2 2
4   Günümüz Felsefe Akımları 2 0 2 2
TOPLAM   Kredi 0 8  

 

S5,6: 7. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik 2 0 2 2
2   Karşılaştırmalı Dinler 2 0 2 2
3   Din Psikolojisinin problemleri 2 0 2 2
4   Çağdaş Mistik Akımlar 2 0 2 2
5   Hadis Tenkit Metotları 2 0 2 2
 

 

S7,8: 8. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 2
2   Çağdaş Türk Düşüncesi 2 0 2 2
3   Günümüz Hadis Problemleri 2 0 2 2
4   Yaşayan Dünya Dinleri 2 0 2 2
5   Türk Kelamcıları 2 0 2 2
TOPLAM   10 0 10 10

 
 

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

Dersin Adı : Kuran Okuma ve Tecvid I (İLH 113)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
Temel, Nihat, Kıraat ve Tecvid Istılahları.
Çollak, Fatih, Hafs Rivayetiyle Gelen Muhtelif Vecihler ve Hüccetleriyle Asım Kıraatı.
Sarı, Mehmet Ali, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları.
Karaçam, İsmail, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri.
Çetin, Abdurrahman, Kur’ân Okuma Esasları.
Temel, Nihat, Kısa Sureler sesli yayın (CD).
Ders Değerlendirmesi :
1-Öğrenciler, Kur’ân’ı tecvid kurallarına göre okuma yeteneğini elde eder.
2-Öğrenciler tecvid kurallarını Kur’an’ın her yerinde uygulayabilir.
3-Öğrenciler Kur’an harflerini doğru bir şekilde telaffuz etme yeteneğini elde eder.
4-Öğrenciler Kur’ân’ın her yerini talim kurallarına göre okuma kabiliyeti kazanır.
5-Öğrenciler, Kur’ân’ın bazı kısa surelerini ezbere okur.
YUKARI
Dersin Adı : Arapça I (YDAR 102)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 8
Kısa Ders Tanımı : Arapça, harflerin tanınması, isim, harf ve fiillerin yapılarının öğrenilerek, günlük basıt cümleleri kullanabilme, isim ve fiil cümlelerinin yapılarını kavrayarak basit düzeyde irablarını yapabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
Komisyon, el-Kavaidu’l-muşeccia
Komisyon; el-Arabiyyetu beyne yedeyk;
İbn Hişam, Evdahu’l-mesalik;
Komisyon, el-Arabiyyetu li’n-naşiin.
Ders Değerlendirmesi :
1 - Arapça imla kurallarını öğrenir, Arapça kelimeleri doğru bir şekilde yazabilme;
2 - Mezid fiil çeşitlerini öğrenir, isimlerin türlerini, mastarların çeşitlerini öğrenir, kelime köklerinden istenilen isim ve fiilleri türetebilme;
3 - Arapça kelimeleri düzgün bir şekilde telaffuz ederek okuyabilme;
4 -Arapça cümleleri başlangıç düzeyinde analiz (irab) edebilme;
5 - Arapça basit metinleri sözlük yardımıyla okur, anlar, Türkçe'ye çevirebilme.
YUKARI
Dersin Adı : Hadis Tarihi (İLH 103)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : İslam’in temel bilgiği kaynaklarından ikincisi olan Hadis kaynaklarnın rivayet, tedvin ve kitabet aşamalarının süreçlerinin öğrenilmesini sağlamak.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
Çakan, İ Lütfü, Hadis Usulü
A'zami, M. Muhammed, İlk Devir Hadis Edebiyatı
Ömeri, Ekrem Ziya, Hadis Tarihi
Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi
Ders Değerlendirmesi :
1-Hadisin temel kavramlarını anlar ve doğru olarak kullanır.
2-Hadis tarihinin gelişim seyrini öğrenir
3-Temel hadis kaynaklarını kullanabilir.
4-Hadis tarihi ile diğer islami disiplinlerin tarihi arasında ilişki kurar.
5-Güncel hadis tartışmaları hakkında kavramsal hazırlık yapar.
YUKARI
Dersin Adı : Türk Dili I (TRD 121)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Dil, dil kültür ilişkisi, dille ilgili teoriler, dünya dillerinin sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, genel özellikleri ile ses bilgisi ve yapı bilgisi üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
Dersi veren Öğretim üyesinin ders notları.
Aksan Doğan. Her Yönüyle Dil.3c. Ankara, 1990
Ergin, Muharrem. Türk Dilbilgisi.İstanbul, 1980.
Türk Dil Kurumu. Yazım Kılavuzu. Ankara, 2005.
Ders Değerlendirmesi :
1-Dil-kültür ilişkisinin öğrenilmesi; lehçe, şive ağız tanınması.
2-Türkçenin dahil olduğu dil grubu ve dil özelliklerinin tanınması.
3-Dil öğrenirken önemli olan basamakların öğrenilmesi.
4-Türkçenin tarihi gelişiminin öğrenilmesi.
5-Türkçenin ses yapısı ve özelliklerinin öğrenilmesi.
6-Türkçede kelime türetme ve kullanma biçimlerinin öğrenilmesi.
7-Türkçe konuşmadaki ses özelliklerinin öğrenilmesi.
YUKARI
Dersin Adı : İngilizce I (YDEN 101)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme, yazma vedil bilgisi konularındakibecerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlamak.
Ders Kitabı :
Lindsay White &Rod Fricker,Success,Pearson Longman.
Hutchinson,T.,English For Life,Oxford University Press.
Yardımcı Kitaplar :
Seviyeye uygun okuma kitapları
Fotokopi Materyaller
Ders Değerlendirmesi :
Öğrendikleri dili günlük hayatta kullanaması sağlar;
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir;

Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA 121)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri öğrenmek.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
(Atatürk) Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, I-III, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 1000 Temel Eser Yayınları, Ankara 1973
Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, 14. Baskı, İstanbul 1996.
Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, Ankara 1990.
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, I-III, Ankara 1991-1996.
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, 2. Baskı, Ankara 1984.
Ders Değerlendirmesi :
1-İnkılap tarihinin temel kaynaklarını tanır.
2-İnkılap tarihi ile ilgili konulara tarihsel bakma kabiliyeti edinir.
3-Türkiye Cumhuriyetinin müesseselerinin tarihsel gelişmini takip eder.
4-Türkiye Cumhuriyeti tarihini İslam tarihinin bir parçası olarak değerlendirir.
5-Atatürk ilke ve inkılaplarını tarihi şartları içerisinde anlar ve değerlendirir.
YUKARI
Dersin Adı : Siyer (İLH 107)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Hz. Peygamberin hayatı ve vahyi ışğındaki teçrübelerini öğrenmek.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
1.Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, trc. Salih Tuğ, I-II, İstanbul 1990.
2.İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı, Ankara 2001.
3.Adem Apak, İslam Tarihi 1, İstanbul 2006.
4.Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi, I-V, trc. İsmail Yiğit ve arkadaşları, İstanbul 1992.
Ders Değerlendirmesi :
1-İslam tarih yazıcılığının ortaya çıkışını ve gelişimini tanır.
2-İslam öncesinde Arap yarımadasında sosyal durumu kavrar.
3-Sosyal olayların tarihi arkaplanını değerlendirir.
4-İlk dönem İslam tarihini daha iyi anlar.
5-Hz. Peygamber'in şahsiyesiti hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur.
YUKARI

BİRİNCİ YIL

İKİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

Dersin Adı : Kuran Okuma ve Tecvid II (İLH 111)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
Temel, Nihat, Kıraat ve Tecvid Istılahları.
Çollak, Fatih, Hafs Rivayetiyle Gelen Muhtelif Vecihler ve Hüccetleriyle Asım Kıraatı.
Sarı, Mehmet Ali, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları.
Karaçam, İsmail, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri.
Çetin, Abdurrahman, Kur’ân Okuma Esasları.
YUKARI
Dersin Adı : Arapça II (YDAR 102)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 8
Kısa Ders Tanımı : Sıfat çeşitleri, Hal, Lafzî ve manevî te'kit, atıf ve atıf harfleri, istisna, Temyiz, sayıların temyizi, naib-i fail, bedel, Olumsuzluk edatları, iki mef'ul alan fiiller, Kâde ve benzerleri, şart edatları, Şartın cevabına "fa"nın geldiği durumlar, gayr-ı munsarif, cinsini nefyeden mâ ve lâ, Övme ve yerme fiilleri, taccüb fiilleri, Leyseye benzeyen harfler, kem-i istifhamiyye ve haberiyye, münada, Fiili muzariyi nasbeden ve cezmeden edatlar, Maksur, memdud, menkus isimler, İgra, terhîm, nüdbe, İhtisas, tahzîr, iştigal, İstigase, şan ve kissa zamiri.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
Komisyon, el-Kavaidu’l-muşeccia
Komisyon; el-Arabiyyetu beyne yedeyk;
İbn Hişam, Evdahu’l-mesalik;
Komisyon, el-Arabiyyetu li’n-naşiin.
Ders Değerlendirmesi :
1-Arapça imla kurallarını öğrenir, Arapça kelimeleri doğru bir şekilde yazabilme;
2- Mezid fiil çeşitlerini öğrenir, isimlerin türlerini, mastarların çeşitlerini öğrenir, kelime köklerinden istenilen isim ve fiilleri türetebilme;
3- Arapça kelimeleri düzgün bir şekilde telaffuz ederek okuyabilme;
4-Arapça cümleleri başlangıç düzeyinde analiz (irab) edebilme;
5- Arapça basit metinleri sözlük yardımıyla okur, anlar, Türkçe'ye çevirebilme.
YUKARI
Dersin Adı : İslam İbadet Esasları
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı :

1. İslam'ın temel ibadetlerine dair fıkhi hükümler.
2- Namaz ve ilgili hükümler.
3- Oruç ve ilgili hükümler.
4- Zekat ve ilgili hükümler.
5- Hac ve ilgili hükümler.
6- Kurban ve yemin ile ilgili hükümler
7- Helaller ve Haramlar ile ilgili hükümler.
8- İbadetleri düzenleyen hükümlerle ilgili literatür.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
Ferhat Koca "İbadet", DİA, XIX, ss. 240-247.
Ferhat Koca, "İbadet : İnsani Varoluşun Anlamı", İslam'a Giriş, İstanbul 2008, ss. 255-268.
Ferhat Koca, İslam Hukukunda İbadet Kavramı, Çorum 2000.
Hatice Kelpetin, "İlmihal", DİA, XXII, ss. 139-141
Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Haramlar ve Helaller, İstanbul ty.
İlmihal-İman ve İbadetler (Hayreddin Karaman ve dğr.) İstanbul, 1998.
İslam İlmihali, (Fahreddin Atar ve dğr.), İstanbul 2007.
Kaşif Hamdi Okur, "Temel Fıkıh kaynaklarına Göre İbadetin Dili", Dini Araştırmalar, I/3, Ankara 1999.
Mehmed Zihni, Nimet-i İslam, İstanbul 1324-1329.
Mehmet Bayrakdar, İslam'da İbadet Fenomenolojisi, Ankara 1987.
Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam ilmihali, İstanbul ty.
Salim Öğüt, "Hac (İslam'da Hac)", DİA, XIV, ss. 386-397.
Süleyman Ateş, Yeni İslam İlmihali, İstanbul ty.
Vecdi Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, I-IV, İstanbul 1995.
Yunus Vehbi Yavuz, Başlangıcından Günümüze Cuma Namazı, Bursa 1986.
Yunus Vehbi Yavuz, İslam'da Zekat Müessesesi, İstanbul 1983.
Ders Değerlendirmesi :
1. İbadet konularıyla ilgili Mesleki Temel Bilgiyi kazanma.
2. İbadet Konuları ile ilgili soruların cevaplanmasında izlenecek yol ve başvurulacak kaynaklar hakkında gerekli yeterliğe sahip olma.

Dersin Adı : İngilizce II (YDEN 102)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartmak. Öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme yazma ve dil bilgisi konularındaki becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlamak.
Ders Kitabı :
Macmillan Heinemann, Intermediate Language Practice.
Lindsay&Rod Fricker, Success, Pearson Longman.
Hutchinson,T.,English For Life,Oxford University Press
Yardımcı Kitaplar:
Seviyeye uygun okuma kitapları
Fotokopi Materyaller
Değerlendirme :
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirrir;
Öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirir;
Sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirir;
Onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk eder.
YUKARI

Dersin Adı : Türk Dili II (TRD 122)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Noktalama işaretleri ve yazım kuralları ile birlikte Türkçenin cümle yapısı üzerinde durulur. Bu konularla bağlantılı olarak sözlü ve yazılı anlatım türleri incelenmektedir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar :
Dersi veren Öğretim üyesinin ders notları.
Ergin, Muharrem. Türk Dilbilgisi. İstanbul, 1980.
Hatiboğlu, Vecihe. Türkçenin Söz Dizimi.Ankara, 1982.
Özdemir, Emin. Sözlü ve Yazılı anlatım Sanatı-Kompozisyon. 1992.
Türk Dil Kurumu. Yazım Kılavuzu. Ankara, 2005.
Ders Değerlendirmesi :
1-Türkçede cümle yapısının öğrenilmesi.
2- Türkçenin yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin öğrenilmesi.
3-Türkçe anlatım ve yazım yeteneklerinin geliştirilmesi.
YUKARI
Dersin Adı : Hadis Usulü (İLH 103)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Hadis usulü terimi, Hadis usulü ilminin doğuşu, Hadis usulünün kaynakları, Hadis ve sünnet kavramları, Hadis ve sünnetin unsurları, Hadisin yapısı; sened ve metin, Hadisin ve sünnetin dindeki yeri, Rivayet; adabı, keyfiyeti, rivayetin sıfatı ve rivayet mahsulleri, Ravi; vasıfları adalet ve zabt, Tabakalar; sahâbe, tâbiûn, etbâu’t-tabiîn, Ravinin tenkidi; cerh ve tadil kavramları, prensipleri, Hadislerin sınıflandırılması; Kabul ve red açısından : makbul, merdud, Ravi sayısı açısından : mütevatir, ahad, meşhur, Müntehâsı / söyleyeni açısından : kudsi, merfu, mevkuf, maktu, Sıhhat ve hüküm açısından: sahih, hasen, zayıf, Tearuz açısından, Uydurma / mevzu hadisler
Ders Kitabı :
1. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usûlu, İstanbul, 2008 (Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları).
2. Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Mukaddimesi
3. Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Ankara (İlmi yayınlar).
Yardımcı Kitaplar :
Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları (İbn Hacer, Nuhbetul-Fiker Şerhi), Ankara 1971.
Suphi Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları(trc. Yaşar Kandemir), Ankara 1981.
Ali Yardım, Hadis I, İstanbul 1997 (Damla Yayınevi)
Mahmud Tahhân, Teysîru mustalahı’l-hadis / Hadis Usulü (trc. Cemal Ağırman), Sivas 1999.
Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler, Ankara 1980 (D.İ.B. Yayınları)
Ders Değerlendirmesi :
1. Analiz ve Sentez kapasitesi ;
2. Temel Genel Bilgi (Kültür);
3. Problem çözme becerisi;
4. Karar verme becerisi;
5. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği;
6. Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği;
7. Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi;
8. Araştırma becerisi;
9. Yeni fikirler üretme kapasitesi.
YUKARI
Dersin Adı : Tefsir Tarihi (İLH 106)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Kur’an Tefsirine Duyulan İhtiyaç, Tefsir, Te’vil ve Tercüme Kavramları, Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı ve Tedvini, Hz. Peygamber’in Kur’anı Tefsiri ve Kur’an Tefsirinde Sünnetin Rolü, Sahabe Devrinde Kur’an Tefsiri, Tabiun Döneminde Tefsir ve Tabiunun Tefsirdeki Yeri, Tebeut Tabiin ve Tefsirde Tedvin Dönemi, Tarihi Süreçte Farklı Tefsir Ekolleri: Rivayet Tefsirleri ve Genel Özellikleri, Dirayet Tefsirleri ve Genel Özellikleri, Mezhebi Tefsirler, Ahkâm Tefsirleri, Felsefi Tefsirler, Bilimsel Tefsirler, İş’âri Tefsirler, Şia ve Kur’an Tefsirindeki Yeri, Sosyolojik ve Edebi Tefsirler
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar:
1.İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, DİB Yayınları, Ankara, 1988
2.Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Yayınları, İstanbul, t.y.
3.M.Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, Mektebetu Vehbe, Kahire, 1989
4.Suyûtî, Celaluddin, Tabakâtu’l- Müfessirin, Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut, t.y.

Ders Değerlendirmesi :
1-Temel Genel Bilgi;
2-Mesleki Temel Bilgi;
3-Problem çözme becerisi;
4-Karar verme analiz ve sentez yapma becerisi;
5-Eleştiri ve özeleştiri yeteneği;
6-Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük;
7-Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık).
YUKARI
Dersin Adı : İslam Tarihi I (İLH 108)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Hulefa-i Raşidin döneminin önemli iç ve dış hadiseleri. Hz. Ebubekir döneminden başlayarak ilk İslam fetihleri, Emevi Devletinin kuruluşu, Emeviler dönemin önemli olayları, Emevilerin yıkılış ve nedenleri, Abbasiler devleti, Endülüs Emevi Devleti, bu devletlerin ekonomik ve idari yapıları sosyo-politik durumları ve kurumları.Hz.Peygamber dönemi ile kıyaslanması.
Ders Kitabı :
1. Şakir Mustafa, et-Tarih el-Arabî va'l-Muarrihun, Beyrut 1983.
2. Halife b. Hayat (240/854), Tarih, thk. Ekrem Ziya el-Ömerî, Riyad 1985. (Türkçe'ye trc. Abdulhalik Bakır Ankara 2000).
3. Dîneverî (282/895), el-Ahbâru't-Tıvâl, Kahire 1960.
4. Taberî (310/922), Târihu'l-Umem ve'l-Mülûk, thk. M. Ebü'l-Fazl İbrahim, I-XI, Beyrut ts.
Yardımcı Kitaplar :
1. İbnü'l-Esir (630/1232), el-Kâmil fi't-Tarih, (trc. Ahmet Ağırakça ve arkadaşları) I-XIII, İstanbul 1991
2. İbnu'l-İbrî (Grigorius el-Malatî) (m.1286) Tarihu Muhtasar ed-Düvel (Ebû'l-Ferec tarihi) (Türkçe'ye trc. Ömer Rıza Doğrul
3. İbn Kesir (774/1372), el-Bidâye ve'n-Nihâye, I-XIV, (trc. Mehmet Keskin) İstanbul 1997
4. Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Ankara 1997
5. Hüseyin Algül, İslam Tarihi, İstanbul
Ders Değerlendirmesi :
1- İslam Tarihi Dönemlerini tanıma;
2-Tarih ve Türk-İslam Tarihi Dönemleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme;
3- Tarih araştırmalarının fert ve toplum üzerindeki etkilerini fark edip/ açıklayabilme;
4- Tarih zevki ve şuuru ile tarihçilik yetisini ve ilgili etik kavramlarını günlük yaşamında uygulama becerisi kazanma;
5- Tarih dönemlerinden hangilerinde yetenekli olduğunu fark etme.
YUKARI
Dersin Adı : Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II (ATA 122)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri daha detaylı olarak öğrenerek yorumlayabilmek.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar : (Atatürk) Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, I-III, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 1000 Temel Eser Yayınları, Ankara 1973
Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, 14. Baskı, İstanbul 1996.
Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, Ankara 1990.
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, I-III, Ankara 1991-1996.
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, 2. Baskı, Ankara 1984.
Ders Değerlendirmesi : -İnkılap tarihinin temel kaynaklarını tanır.
2-İnkılap tarihi ile ilgili konulara tarihsel bakma kabiliyeti edinir.
3-Türkiye Cumhuriyetinin müesseselerinin tarihsel gelişmini takip eder.
4-Türkiye Cumhuriyeti tarihini İslam tarihinin bir parçası olarak değerlendirir.
5-Atatürk ilke ve inkılaplarını tarihi şartları içerisinde anlar ve değerlendirir.
YUKARI

İKİNCİ YIL

ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

Dersin Adı : Kur'an Okuma ve Tecvid III
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Tecvid uygulamalı yüzünden okuma. Fetih suresinin yüzünden okunması ve ezberletilmesi. Ezberleme teknikleri ve ezber dinleme yöntemi. Rahman suresinin yüzünden okunması ve tecvid uygulamaları. Tecvid, hükmü'r-râ ve özellikleri, yüzüne okuma uygulamalı. Aşr-ı şerif uygulamalı. Çeşitli meclislerde okunacak aşr-ı şerifler. Vakf ve ibtida bilgileri ve uygulama. Kur'an'da musiki uygulamaları. Namazda kıraat ve uygulama. Namaz surelerinin tekrarı. Kıraat imamları ve farklılıklar hakkında bilgi. Hataların gözden geçirilmesi.
Ders Kitabı : Nihat Temel, Kıraat ve Tecvid Istılahları, İstanbul 1997.
Yardımcı Ders Kitapları :
Mehmet Ali Sarı, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, (yy., ty.)
İsmail Karaçam, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri, İstanbul 2000.
YUKARI
Dersin Adı : Tefsir Usulü
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 4
Kısa Ders Tanımı : İslam tefsir geleneğinin dayandığı usulün, Kur’an’ı biçim ve içerik bakımından tahlil eden disiplinlerin (Ulûm-ı Kur’an), bunlarla ilgili literatürün ve çağdaş tefsir yaklaşımlarının tanıtılması amaçlanmaktadır. (A) Tefsir Usûlü’nün tanımı, konusu, gayesi, önemi, doğuşu, gelişmesi ve kaynakları. (B) Kur’an ilimlerinin şu program çerçevesinde örnekleriyle tanıtılması: Yedi harf ve kıraat meselesi, muhkem ve müteşabih, esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensûh, i’câz-ı Kur’an, sure başlangıçları ve başlangıç harfleri, Kur’an’da yeminler, Kur’an’da kıssalar, Kur’an’da tekrarlar, Kur’an’da meseller, Kur’an’da hakikat ve mecaz, Kur’an’ın siyak ve sibakı, Kur’an ve tarihsellik sorunu, Kur’an yorumu, Kur’an semantiği.
Ders Kitabı :
Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Kerim ve Kur'ân İlimlerine Giriş
Yardımcı Ders Kitapları :
İbnu'l-Cevzî (öl.597/1200), Fünûnu'l-Efnân.
ez-Zerkeşî (öl.794/1392), el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân.
ez-Zehebî (öl.1399/1978), et-Tefsîr ve'l-Müfessirûn.
Ali Turgut (öl.1412/1991), Tefsir Usûlü ve Kaynakları.
YUKARI
Dersin Adı : Türk Din Musikisi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Genel müzik kavramından yola çıkarak, gerek İslam öncesi gerekse İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyeti'ndeki rolü, tarihi süreç dikkate alınarak incelenmektedir. Çalışmalarda Türklerin dünya müzik tarihindeki yerini tespit amacıyla onların mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserleri tespit ve tahlil etme, özellikle klâsik mûsikî nazariyatına ait eserlerin, dînî mûsikî pratiğinin günümüz müzik anlayışındaki yeri ve rolünü irdeleme ana hedef olarak belirlenmiştir.
Ders Kitabı :
Ahmet Hakkı Turabi, Gevrekzade Hafız Hasan Efendi ve Musiki Risalesi, Rağbet Yayınları
Yardımcı Ders Kitapları :
Ahmet Hakkı Turabi, Gevrekzade Hafız Hasan Efendi ve Musiki Risalesi, Rağbet Yayınları
Recep Uslu, Mehmed Hafid Efendi ve Musiki, Pan Yayıncılık.
YUKARI
Dersin Adı : Hadis I
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Kütüb-i Sitte çerçevesinde Edeb ve Beşeri ilişkilerle ilgili hadislerin okutulması. 10+10 hadis ezberlenmesi. Hadis kaynaklarından yararlanma imkan ve yöntemleri.
Ders Kitabı :
Buhari, “İtisam”, el-Camiu’s-Sahih.
Yardımcı Ders Kitapları :
İ. Lütfü Çakan, Müslüman Kimliği, Buhari’nin Kitap ve sünnete Bağlılık bölümü Çerçevesinde, İstanbul 2002.
YUKARI
Ders Adı : İslam Tarihi II
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Dört halife dönemi, dört halife döneminin önemli iç siyasi gelişmeleri, ilk fetih hareketleri ve önemi, Hilâfet'in saltanata dönüşmesi ve neticeleri, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde önemli iç ve dış gelişmeler, medeniyet hamleleri, Endülüs Müslümanları, Endülüste İslam medeniyeti ve Hıristiyan işgali.
Ders Kitabı :
Halid Muhammed Halid, 5 Raşid halife: Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ömer bin Abdülaziz (çev. Osman Arpaçukuru), İstanbul: Beka Yayınları, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları :
Ömer Rıza, İslam tarihi : Sadri İslam ilk ihtilaf ve ihtilaller, İstanbul 1952.
Nuri Ünlü, Anahatlarıyla İslam tarihi: başlangıcından 1918'e, İstanbul 1984.
YUKARI
Ders Adı : Din Psikolojisi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 3
Kısa Ders Tanımı : Din psikolojisinin konusunu oluşturan, dini inanç, inançsızlık, dini şüphe, dini duygu, dini tecrübe, dini gelişim, dini tasavvur, dua ve ibadet, dine dönüş ve değiştirme hadiseleri vb konuların incelenmesi.
Ders Kitabı : Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları 2008.
Yardımcı Ders Kitapları :
Antoine Vergote, Din, İnanç ve İnançsızlık (çev. V. Uysal), İfav Yay. İst.1999.
Nils Holm, Din Psikolojisine Giriş, (Çev. A. Bahadır), İnsan Yayınları 2004.
YUKARI
Ders Adı : Mantık
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Bu derste düşünme, bilme, bilgi, doğruluk, geçerlilik, açıklık-seçiklik, içlem-kaplam, sayma, ölçme, anlama, anlatma gibi temel kavramlar ve bunlarla ilişkili olarak kavram, tanım ve türleri, bölme ve sınıflama, dil-düşünce ilişkisi, yargı ve türleri, kanıt ve türleri olan örneklem, tümevarım, tümdengelim, bilginin biçim ve içeriği, mantığın bilim ve felsefedeki yeri ve önemi gibi konular incelenmektedir.
Ders Kitabı : İbrahim Emiroğlu, Ana hatlarıyla klasik mantık, Bursa: Asa Kitabevi, 1999.
Yardımcı Ders Kitapları : AliDurusoy, Örnek çeviri metinlerle mantığa giriş : (Kindi, Farabi ve İbn Sina’da), İstanbul 2008.

Ders Adı : Arapça III
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 4
Kısa Ders Tanımı : Fiil cümlesi; sayı çeşitleri; maksûr, mankûs, memdûd isimler, inne ve kardeşleri, lâ nâfiye li'l-cins, tevkid, bedel; müstesna. Seviyeye uygun metin çalışmaları.
Ders Kitabı : Komisyon, el-Kavaid al-Arabiyya al-Muyassara I, II, III.
Yardımcı Ders Kitapları : Mustafa Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi Sarf-Nahiv-Edatlar, İstanbul 2000.

İKİNCİ YIL

DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Adı : Kur'an Okuma ve Tecvid IV
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : On-Onüçüncü cüzlerin tecvid uygulamalı olarak yüzünden okunması. Mülk suresi, uygulama ve ezber. Ondördüncü cüzün yüzünden okunması. Onbeşinci cüzün tecvid uygulamalı olarak yüzünden okunması. Yasin uygulamalı. İmamlık yaparken uygulama tarzı ve canlı uygulama. Kıraat bilgileri ve Kur'an'dan örnekler. Tecvid ayetleri ve istisna okuyuşları. Namaz surelerinin koro ve solo halinde tekrarı. Çeşitli meclislerde okunacak aşr-ı şeriflerden seçmeler. Aşr-ı şerif uygulamaları. Vakf ve ibtida bilgileri ve uygulama. Onyedinci cüzün yüzünden okunması ve uygulama.
Ders Kitabı : Nihat Temel, Kıraat ve Tecvid Istılahları, İstanbul 1997.
Yardımcı Ders Kitapları:
Mehmet Ali Sarı, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, (yy., ty.)
İsmail Karaçam, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri, İstanbul 2000.
YUKARI
< aname="ILH219">Ders Adı : Tefsir I
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 4
Kısa Ders Tanımı : Kuran sürelerinin tefsirine başlanarak, kuran kültürünün tanınması ve yorum becerisinin arttırılması sağlanır.
Ders Kitabı : Zemahşerî, el-Keşşâf, Riyad 1998.
Yardımcı Ders Kitapları:Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, Beyrut 1990.
YUKARI
Dersin Adı : İslam Hukuk Usulü I
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati:3
Kısa Ders Tanımı : İslâm Hukuk Usûlü'nün mahiyeti, amacı, doğuşu ve oluşumu şer'î hükümler ve kısımları; mükellef ve fiilleri.
Ders Kitabı :
Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları (çev. İbrahim Kafi Dönmez), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007.
Yardımcı Ders Kitapları : Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul, 2008.
YUKARI
Ders Adı : Din Sosyolojisi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 3
Kısa Ders Tanımı : Din sosyolojisi tarihi, din sosyolojisinin konusu ve metotları, sosyoloji ve din sosyolojisi ilişkisi, din sosyolojisinin temel problemleri ve din sosyolojisi teorileri
Ders Kitabı : Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yay. 2003.
Yardımcı Ders Kitapları : Peter L. Berger, Kutsal Şemsiye, çev.Ali Coşkun, İst.: Rağbet Yay., 2005.3.baskı
YUKARI
>Ders Adı : Kelam Tarihi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 3
Kısa Ders Tanımı : Kelâm ilminin tanımı, konusu, amacı; inanç konularında farklılaşma süreci, Akait'ten Kelâm'a geçiş, mütekaddimîn ve müteahirînin kelâm anlayışları, kelâmda bilgi edinme yolları.
Ders Kitabı : Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi -Giriş, s. 19–94; 109–120; 173–177.
Yardımcı Ders Kitapları :
Y. Şevki Yavuz, “Ehl-i Sünnet”, DİA, X, 525–530; “Ehl-i Bid’at”, DİA, X, 501–505; “Kelâm”, DİA, XXV, 196–203.
B. Topaloğlu, Kelâm Araştırmaları Üzerine Düşünceler, İstanbul 2004.
YUKARI
Ders Adı : Arapça IV
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati :
Kısa Ders Tanımı : Mücerred - mezid fiiller, ism-i fâil, ism-i mefûl, masdar ve çeşitleri, mubalağa isimleri, ism-i tafdil, ism-i zaman, ism-i mekan, münâdâ, mefûl çeşitleri, i'lâl, ibdal, en-i mudmara ile fiilin nasb oluşu, şart cümlesinin çeşitleri, hareke ile irâb, harfle irâb, leyse'ye benzeyen edatlar. Seviyeye uygun metin çalışmaları.
Ders Kitabı:Ali Carim, Mustafa Emin, el-Belagatü'l-vazıha; Delilü’l-belagatü’l-vazıha, Kahire : Dârü'l-Maârif, 1959.
Yardımcı Ders Kitapları : Nusrettin Bolelli, Belagat : Beyan-meani-bedi ilimleri Arap edebiyatı, İstanbul 2001.
YUKARI
Ders Adı : Hadis II
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Kütüb-i Sitte çerçevesinde Edeb ve Beşeri ilişkilerle ilgili hadislerin okutulması. 10+10 hadis ezberlenmesi. Hadis kaynaklarından yararlanma imkan ve yöntemleri.
Ders Kitabı : Buhari, “İtisam”, el-Camiu’s-Sahih.
Yardımcı Ders Kitapları
İ. Lütfü Çakan, Müslüman Kimliği, Buhari’nin Kitap ve sünnete Bağlılık bölümü Çerçevesinde, İstanbul 2002.
YUKARI
Dersin Adı : Türk-İslam Edebiyatı
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı: XIII. asırdan başlayarak her asırda en az bir şair ve yazar, tarihi ve edebî hüviyetleriyle eserleri hakkında bilgiler verilmek suretiyle tanıtmaktır.
Ders Kitabı :Necla Pekolcay vd., İslami Türk edebiyatında Nev’iler, İstanbul, Kitabevi, 1994.
Yardımcı Ders Kitapları :
Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi (edebiyat tarihi, metinler), Ankara, Akçağ Yayınları, 1994
Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 2 cilt, 1971
YUKARI
Dersin Adı : Türk-İslam Sanatları Tarihi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : İslâm sanatının doğuşu, gelişmesi ve karakteri, İslâm'da sanat anlayışı. Müslüman Türklerde estetik anlayışı ve sanat faaliyetleri ele alınır; bu konular etrafında slaytlar eşliğinde verilen bilgiler müze ziyaretleri ve mimari eserlerin yerinde gözlem ve etüdüne dayanan gezilerle pekiştirilir.
Ders Kitabı : H.Ziya Ülken, İslam Sanatı, İstanbul 1948.
Yardımcı Ders Kitapları/Recomended Books :
Nusret Çam, İslamda Sanat Sanatta İslam, Ankara 2008.
Robert Hillanbrand, Islamic Architecture, New York 2004.
Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007.
YUKARI

ÜÇÜNCÜ YIL

BEŞİNCİ YARIYIL(GÜZ DÖNEMİ)

Ders Adı : Kur'an Okuma ve Tecvid V
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı :
Ders Kitabı :
Nihat Temel, Kıraat ve Tecvid Istılahları, İstanbul 1997.
Yardımcı Ders Kitapları :
Mehmet Ali Sarı, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, (yy., ty.)
İsmail Karaçam, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri, İstanbul 2000.
YUKARI
Ders Adı : Tefsir II
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 4
Kısa Ders Tanımı : .36/YâSîn ve 67/Tebâreke sureleri. Sureler, herhangi bir tefsir metni takip edilmeden, Kur’ân metni esas alınarak işlenecektir.
Ders Kitabı :
Zemahşerî, el-Keşşâf, Riyad 1998.
Yardımcı Ders Kitapları :
Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, Beyrut 1990.
YUKARI
Ders Adı : Sistematik Kelam I
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 4
Kısa Ders Tanımı : Kelâm ilminin nübüvveti ispat şekilleri, kitaplara iman konusu ve sem'iyyat bahisleri çerçevesinde melekler, kıyamet alametleri ve kıyametin kopması, şefaat, mizan, cennet ve cehennem konuları.
Systematic Kalam I
Ders Kitabı:
B. Topaloğlu-Y. Ş. Yavuz- İ. Çelebi, İslâm’da İnanç Esasları, İstanbul 1998.
Yardımcı Ders Kitapları :
Metin Yurdagür, Âyet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ, İstanbul 2006.
Salih Sabri Yavuz, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet, İnsan Yayınları.
YUKARI
Dersin Adı : İslam Hukuk Usulü I
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : İslam Hukuku Uslününde tartışmalara yol açan, temel konular ayrıntılı olarak incelenecektir .
Ders Kitabı :
Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları (çev. İbrahim Kafi Dönmez), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007.
Yardımcı Ders Kitapları :
Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul, 2008.
YUKARI
Ders Adı : Felsefe Tarihi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 4
Kısa Ders Tanımı : İlk çağ felsefesinden başlamak üzere günümüze kadar felsefenin gelişimi, kişiler ve konular
Ders Kitabı :
Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, Say Yayınları, İstanbul 2009.
Yardımcı Ders Kitapları :
Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Sosyal Yayınları, İstanbul 1998.
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2002.
YUKARI
Dersin Adı : Tasavvuf I
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı: Tasavvufun doğuşu ve geçirdiği süreç, ilk sufiler ve tasavvuf ekolleri ile tarikatler, tarikat kurucuları, tasavvuf kavramları, doğuş ve gelişim süreciyle birlikte anlatılacaktır. Tasavvuf akımlarından ve prensiplerinden örnekler verilerek tasavvuf kültürünün günümüze yansımaları dersin ana konularıdır.
Ders Kitabı/Text Book :
H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2004
Yardımcı Ders Kitapları :
Süleyman Uludağ, Tasavvufun Dili I-III, İstanbul 2006
Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2005
YUKARI
Dersin Adı : İslam Medeniyeti Tarihi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı: İslâm medeniyetinin doğuşu, gelişmesi, kaynakları, Müslüman toplumlarda sosyal, kültürel, iktisadi hayatın temel özellikleri, belli başlı kurumlar, İslâm medeniyetinin etkileri.
Ders Kitabı :
Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul 2009.
Yardımcı Ders Kitapları :
Cahit Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul 2007.
Ziya Kazıcı-Mehmet Şeker,İslam Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1982.
Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1970.
YUKARI
Dersin Adı : Osmanlı Tarihi (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Türklerin Anadolu'ya gelişi, Osmanlı beyliği, devletleşme ve kurumlaşma, Anadolu ve Balkanlarda fetihler, İstanbul'un fethi ve imparatorluk, Osmanlının ilerleme ve yükselişi. Osmanlı teşkilat ve medeniyeti. Gerileme ve çöküş döneminde Osmanlı devleti ve bunun sebepleri.
Ders Kitabı : Nuri Yüce, Osmanlı devleti ve medeniyeti tarihi, İstanbul 1998.
Yardımcı Ders Kitapları :
Halil İnalcık, Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar, Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1987
Feridun Emecen, Osmanlı devleti tarihi, İstanbul, 1999.
YUKARI
Dersin Adı : Arap Dili Belagatı (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Teşbih, istiare, kinaye, haber, inşa, hakikat, mecaz, tıbak, cinas, haberî ve inşâî cümleler ve türleri, emir, nehiy, istifham ve edatları, temennî, nidâ, kasr, fasl ve vasl
Ders Kitabı :
Cürcani, Sözdizimi ve Anlambilim (Delailü’l-i’caz) (çev. Osman Güman), İstanbul 2008.
Yardımcı Ders Kitapları :
İsmail Durmuş, Arap Dili ve Belagatıyla İlgili İncelemeler, İstanbul 2001
YUKARI
Dersin Adı : Tasavvuf Musikisi (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Tasavvuf mûsikîsinde uygulanan formların detaylı bir biçimde öğretimi ve icrası.
Ders Kitabı : AhmetHatipoğlu, Besteleriyle Yunus Emre ilahileri, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993.
Yardımcı Ders Kitapları : Hüseyin Yaltırık, Tasavvufi halk müziği : -notlarıyla- (ilahiler-nefesler-tatyanlar-deyişler-semahlar), Ankara 2003.
YUKARI

ÜÇÜNCÜ YIL

ALTINCI YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Adı : Kur'an Okuma ve Tecvid VI
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : On-Onüçüncü cüzlerin tecvid uygulamalı olarak yüzünden okunması. Mülk suresi, uygulama ve ezber. Ondördüncü cüzün yüzünden okunması. Onbeşinci cüzün tecvid uygulamalı olarak yüzünden okunması. Yasin uygulamalı. İmamlık yaparken uygulama tarzı ve canlı uygulama. Kıraat bilgileri ve Kur'an'dan örnekler. Tecvid ayetleri ve istisna okuyuşları. Namaz surelerinin koro ve solo halinde tekrarı. Çeşitli meclislerde okunacak aşr-ı şeriflerden seçmeler. Aşr-ı şerif uygulamaları. Vakf ve ibtida bilgileri ve uygulama. Onyedinci cüzün yüzünden okunması ve uygulama.
Ders Kitabı :
Nihat Temel, Kıraat ve Tecvid Istılahları, İstanbul 1997.
Yardımcı Ders Kitapları :
Mehmet Ali Sarı, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, (yy., ty.)
İsmail Karaçam, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri, İstanbul 2000.
YUKARI
Dersin Adı : Sistematik Kelam II
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Kader problemi ve onun ilâhî sıfatlarla ilgisi, konunun naslar çerçevesinde değerlendirilmesi, tekfirle ilgili olarak imân bahisleri, tekfirci zihniyetin sorgulanması ve fetretin mahiyeti.
Ders Kitabı :
İlyas Çelebi, İtikadi Açıdan Yakın ve Uzak Gelecekle İlgili Haberler, İstanbul 1996
Yardımcı Ders Kitapları :
Fatma Candan Günaydın, Kur'ân’da Kurtuluş Kavramı, Ekin yay
M. Saim Yeprem, İrade Hürriyeti ve İmam Matüridi, MÜİFV
YUKARI
Dersin Adı : Tasavvuf II
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Tasavvufi düşüncenin insan-varlık ve Allah ekseninde geliştirdiği düşünce sistemleri sayılan vahdet-i vücud ve vahdet-i şuhud doktrinleri üzerinde durmak ve bu düşüncenin edebiyat ve kültürümüze yansımalarıyla önemli temsilcileri sayılan İbn Arabi, Mevlana ve Yunus gibi şahsiyetleri tanıtmak dersin ana konusudur.
Ders Kitabı : Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2005.
Yardımcı Ders Kitapları :
H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2004
Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2008
YUKARI
Ders Adı : İslam Hukuku I
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 4
Kısa Ders Tanımı : Şahıs, aile ve miras hukuku
Ders Kitabı
Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1986.
Yardımcı Ders Kitapları
Aydın, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005.
Khallaf, Abdulwahhab, Ahkam al-ahwal al-shahsiyya fi al-shariat al-Islamiyya.
Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, I-II, trans. by İbrahim Tüfekçi, İstanbul 1994.
YUKARI
Dersin Adı : İslam Felsefesi Tarihi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : İslam Medeniyetinde felsefe geleneğinin tarihsel gelişimi, başlıca felsefe ekolleri ve Kindi’den Sühreverdi’ye önde gelen müslüman filozoflar, İslam felsefesinde varlık, bilgi ve değer problemi, İslam felsefesinin Latin Ortaçağına etkisi ve öteki İslam düşünce akımlarıyla ilişkisi
Ders Kitabı :
Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Trc.. Kasım Turhan, İstanbul: Şa-To Yayınları 2005
Yardımcı Ders Kitapları:
Peter Adamson, Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. Cüneyt Kaya, İstanbul: Küre Yayınları 2007
Muhittin Macit, İbn Sina'da Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri, İstanbul: Litera Yayıncılık 2006
YUKARI
Dersin Adı : İslam Mezhepleri Tarihi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 3
Kısa Ders Tanımı : Mezhep, fırka, dînî akım ve grupların tanımı, mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, İslam Mezhepleri Tarihi'nin kaynakları, Ehl-i Sünnet (Selefiyye, Eş'ariyye, Matürîdiyye), Mutezile ve Kolları, Haricîlik, Vehhabilik.
Ders Kitabı :
E. R. Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri, (İzmir, 2008).
Yardımcı Ders Kitapları :
İrfan Abdulhamid, İslam'da İtikadi Mezhepler ve Akaid Esasları (İstanbul, 1983)
W. M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Ankara, 1981
YUKARI
Dersin Adı : Tefsir Metinleri (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Bir rivayet (örn. İbn Kesîr) bir dirayet (örn. Nesefî) bir de çağdaş tefsirden (örn. Merâğî) farklı ayetler okutulacaktır. Şî’a ve Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında tartışma konusu olan örnek ayetler bir Şiî (Tabersî veya Tabatabaî) ve Mutezilî (Kadı Abdülcebbar ya da Zemahşerî) tefsirinden tenkitli olarak okutulacak. Şî’a için örnek ayetler: Al-i İmran 3/56; Nisa 4/24; Maide 5/4-6, 55-56, 67; Şûra 42/23 vb. Mutezile için örnek ayetler: Bakara 2/6, 81; Nisa 4/93; A’raf 7/143.
Ders Kitabı :
İbn Kesir, Tefsirü'l-kur'ani'l-azim, Beyrut 1996.
Nesefi, Medarikü't-tenzil ve hakaikü’t-tevil, Beyrut 1989.
Meraği, Tefsir, Kahire 1974.
Yardımcı Ders Kitapları :
Tabatabai, el-Mizan, Tahran 1983.
Zemahşeri, Keşşaf, Riyad 1998.
YUKARI
Dersin Adı : Günümüz Felsefe Akımları (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Bu derste, XIX. Yüzyıldan günümüze kadar Batı’da ortaya çıkan, varoluşçuluk, materyalizm, pozitivizm, bilimcilik, analitik felsefe gibi akımlar ve bu akımları savunan düşünürlerin görüşleri tartışılmaktadır.
Ders Kitabı :
Frederick Copleston,Felsefetarihi : ÇağdaşFelsefe Fransız aydınlanmasından Kant’a (trc. Aziz Yardımlı), İstanbul : İdea Yayınevi, 1996.
Yardımcı Ders Kitapları/Recomended Books :
Bedia Akarsu, Çağdaşfelsefe : Kant'tan günümüze felsefe akımları, İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1994.
YUKARI
Dersin Adı : Hüsn-i Hat (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati:2
Kısa Ders Tanımı : Hat Sanatında bir eseri güzel kılan estetik özellikler tanıtılır ve tartışılır; öğrencilerin el ve göz yetilerinin geliştirilmesine yönelik daha önce başladıkları uygulamalar (Meşk) sürdürülür .
Ders Kitabı :
M. Uğur Derman, Nihat M. Çetin, Hatsanatı : İslam kültür mirasında, İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 1992.
Yardımcı Ders Kitapları :
Muhittin Serin, Hatsanatı ve meşhur hattatlar, İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1999.
Necati Yağan, Hüsnühat, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1992.
YUKARI
Dersin Adı : Tasavvuf Musikisi (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Tasavvuf mûsikîsinde uygulanan formların detaylı bir biçimde öğretimi ve icrası.
Ders Kitabı :
AhmetHatipoğlu, Besteleriyle Yunus Emre ilahileri, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993.
Yardımcı Ders Kitapları :
Hüseyin Yaltırık, Tasavvufi halk müziği : -notlarıyla- (ilahiler-nefesler-tatyanlar-deyişler-semahlar), Ankara 2003.

DÖRDÜNCÜ YIL

YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

Ders Adı : Kur'an Okuma ve Tecvid VII
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : On-Onüçüncü cüzlerin tecvid uygulamalı olarak yüzünden okunması. Mülk suresi, uygulama ve ezber. Ondördüncü cüzün yüzünden okunması. Onbeşinci cüzün tecvid uygulamalı olarak yüzünden okunması. Yasin uygulamalı. İmamlık yaparken uygulama tarzı ve canlı uygulama. Kıraat bilgileri ve Kur'an'dan örnekler. Tecvid ayetleri ve istisna okuyuşları. Namaz surelerinin koro ve solo halinde tekrarı. Çeşitli meclislerde okunacak aşr-ı şeriflerden seçmeler. Aşr-ı şerif uygulamaları. Vakf ve ibtida bilgileri ve uygulama. Onyedinci cüzün yüzünden okunması ve uygulama.
Ders Kitabı:Nihat Temel, Kıraat ve Tecvid Istılahları, İstanbul 1997.
Yardımcı Ders Kitapları :
Mehmet Ali Sarı, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, (yy., ty.)
İsmail Karaçam, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri, İstanbul 2000.
YUKARI
Ders Adı : İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Kur’ân ve hadislerde ahlak terimleri, İslam’da temel ahlak değerleri, ahlak düşünce geleneğine toplu bakış, İslam vazife ahlakının temel kavramları, İslam ahlakının bireysel ve toplumsal boyutları, İslam ahlak değerleri ışığında modern ahlak problemleri.
Ders Kitabı :
Macit Fahri, İslam ahlak teorileri = Ethical theories in Islam, (çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan), İstanbul : Litera Yayıncılık, 2004
Yardımcı Ders Kitapları :
Ahmet Cevizci, Etiğegiriş, İstanbul : Paradigma, 2002.
Alasdair MacIntyre, Erdempeşinde : ahlak teorisi üzerine bir çalışma, (çev. Muttalip Özcan), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001
YUKARI
Dersin Adı : Din Eğitimi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Din eğitiminin eğitsel, psikolojik, sosyal, kültürel, dinî temelleri, örgün din eğitimi, yaygın din eğitimi konuları ele alınmaktadır.
Ders Kitabı :
Bayraktar Bayraklı, İslam'da Eğitim, Bayraklı Yayınları, 8. Baskı, İstanbul 2009.
Yardımcı Ders Kitapları :
Halis Ayhan Türkiyede Din Eğitimi, İfav Yayınları
YUKARI
Dersin Adı : İslam Hukuku II
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 4
Kısa Ders Tanımı : Borçlar, eşya, ceza ve muhakeme usul hukuku; Fıkhın ana konularının incelenmesi
Ders Kitabı : Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1986.
Yardımcı Ders Kitapları :
Aydın, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005.
Khallaf, Abdulwahhab, Ahkam al-ahwal al-shahsiyya fi al-shariat al-Islamiyya.
Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, I-II, trans. by İbrahim Tüfekçi, İstanbul 1994.
YUKARI
Dersin Adı : Hitabet ve Mesleki Uygulama
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Hitabet, tanımı, konusu ve gayesi, tarihçesi, özellikleri, çeşitleri üzerinde durularak hatipte bulunması gereken vasıflar anlatılmaktadır.
Ders Kitabı : İsmail Lütfi Çakan, Dini Hitabet & Çeşitleri – İlkeleri – Örnekleri, MÜİFYayınları.
Yardımcı Ders Kitapları :
Abdurrahman Çetin, Hitabet ve İrşad, Aksa Yayınları.
Nejat Muallimoğlu, Hitabet: Bütün Yönleri İle Konuşma Sanatı, Avcıol Basım Yayım.

Dersin Adı : Din Psikolojisinin Problemleri (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Din psikolojisinde üretilen yeni teoriler çerçevesinde günümüz dini hayatın problemlerinin psikolojik analizi. Hizmetlerinin insanlara ulaştırılmasında yardımcı olacak metodolojik bilgilerin örgencilere kazandırılmasın, karşılaşılan problemler ve çözüm yolları, iletişim problemleri ve çözüm yolları gibi konularla ilgilenir.
Ders Kitabı :
Antoine Vergote, Din,İnanç ve İnançsızlık, İfav Yayınları 2000.
Yardımcı Ders Kitapları :
Ali Köse, Freud ve Din, İz Yayıncılık
Abdülkerim Bahadır, Jung ve Din, İz Yayıncılık,
M.Doğan Karacoşkun, Mistik Bir Ateist Erich Fromm, Etüt Yayınları
YUKARI
Dersin Adı : Çağdaş Mistik Akımlar (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Günümüzde tasavvufun daha çok kültürel bazda yorumlandığı ve yaşandığı çevrelerde oluşan tasavvufi akımlar geçmişten günümüze bunların yansımaları ile özellikle İslam tasavvuf akımlarıyla diğer din ve kültürlerdeki mistik akımlar arasında benzerlik konuları incelenecektir.
Ders Kitabı :
H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2004
Yardımcı Ders Kitapları :
Süleyman Uludağ, Tasavvufun Dili I-III, İstanbul 2006
Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2005
YUKARI
Dersin Adı : Hadis Tenkit Metotları (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Hadiste rical tenkidi ve metin tenkidi usul ve prensiplerinin sunumu. Modern tenkit tartışmaları ve örnekleri.
Ders Kitabı :
Misfir b. Gurmullah ed-Dümeyni, Hadiste metin tenkidi metodları (çev. İlyas Çelebi, Adil Bebek, Ahmet Yücel), İstanbul : Kitabevi, 1997.
Yardımcı Ders Kitapları:
Ebû Abdullah Zerkeşi, Hz. Aişe’nin sahabeye yönelttiği eleştiriler (çev.düz. Bünyamin Erul), Ankara: Kitabiyat, 2002.

Dersin Adı : Karşılaştırmalı Dinler (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Yahudî, Hıristiyan ve İslâm teolojilerinde ortak olan problemleri mukayeseli bir şekilde ele almak, bileşen ve ayrışan noktalara işaret etmek, yöntem ve muhteva açısından karşılaştırmalı bir şekilde incelemek.
Ders Kitabı :
Reading the sacred text : an introduction to Biblical studies / an introduction to Biblical studies V. George Shillington; London: T & T Clark, 2002
Yardımcı Ders Kitapları :
The encyclopedia of religion / ed. Mircea Eliade. -- New York : The Macmillan Co., 1987.
Understanding Jewish theology : classical issues and modern perspectives / ed. Jacob Neusner. -- New York : Ktav Publishing House, 1973.
YUKARI
Dersin Adı : Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : İletişimin esasları, din ve iletişim ilişkisi ve din hizmetleri sürecinde iletişimde dikkat edilmesi gereken temel prensipler ele alınmaktadır.
Ders Kitabı : Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları :
Doğan Cüceloğlu, İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi.
Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi.
YUKARI

DÖRDÜNCÜ YIL

SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Adı : Kur'an Okuma ve Tecvid VIII
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı :
Ders Kitabı : Nihat Temel, Kıraat ve Tecvid Istılahları, İstanbul 1997.
Yardımcı Ders Kitapları :
Mehmet Ali Sarı, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, (yy., ty.)
İsmail Karaçam, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri, İstanbul 2000.
YUKARI
Dersin Adı : Dinler Tarihi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati: 2
Kısa Ders Tanımı : Dinlerin doğuşu ve gelişimi ile ilgili teoriler ele alınmakta, Uzak Doğu ve Doğu dinlerinin inanç ve ibadet müesseseleri tanıtılmaktadır.
Ders Kitabı :
Günay Tümer - Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1993
Yardımcı Ders Kitapları :
Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, Din Bilimleri Yayınları.
Dinler Tarihi, Joachim Wach, çev. Fuat Aydın, İstanul 2004.
YUKARI
Dersin Adı : Din Felsefesi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 3
Kısa Ders Tanımı : Din Felsefesi dersi, din felsefesinin temel kavram ve tartışmalarına aşina olan öğrencilerin, günümüzde önem arzeden din felsefesi konularına dair ayrıntılı okumalar yapmasına yöneliktir. Bu konular arasında din ve bilim ilişkileri, din ve ahlak ilişkileri ve dinî çeşitlilik karşısındaki tavırlar gibi başlıklar zikredilebilir.
Ders Kitabı :
Michael Peterson vd., Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, çev. Rahim Acar (İstanbul: Küre Yayınları, 2006)
Yardımcı Ders Kitapları :
Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi (Ankara: Selçuk Yayınları, 1992).
Necip Taylan, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu (İstanbul: Şehir Yayınları, 1998).
YUKARI
Dersin Adı : Günümüz Fıkıh Problemleri (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Mezhep kavramı, fıkıh mezheplerinin ortaya çıkışı, mezheplerin ortaya çıkışını hazırlayan sebepler, başlıca fıkıh mezhepleri, mevcut fıkıh mezheplerinin farklı yönleri, taklit, tercih, telfik; dört büyük fıkıh mezhebi, şia ve zahirilik.
Ders Kitabı : Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1986.
Yardımcı Ders Kitapları :
Aydın, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005.
Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, I-II, trans. by İbrahim Tüfekçi, İstanbul 1994.
Khallaf, Abdulwahhab, Ahkam al-ahwal al-shahsiyya fi al-shariat al-Islamiyya.

Dersin Adı : Günümüz Hadis Problemleri (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Öğrencilerin İslam’ın ikinci önemli kaynağı olan Hadislerle ilgili çağdaş tartışmalara hakim olmak ve bunları yorumlayabilmek.
Ders Kitabı :
Hatiboğlu, İbrahim, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartişmaları
Yardımcı Ders Kitapları :
Kırbaşoğlu, Hayri, Alternatif Hadis Metotolojisi
Yıldırım Enbiya, Hadis Problemleri
YUKARI
Dersin Adı : Yaşayan Dünya Dinleri (S)
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve Hıristiyanlığın inanç ve ibadet müesseseleri tanıtılmaktadır.
Ders Kitabı :
Dinler Tarihi, Joachim Wach, çev. Fuat Aydın, İstanul 2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, Din Bilimleri Yayınları.
Günay Tümer - Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1993
YUKARI
Dersin Adı : Çağdaş Türk Düşüncesi
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Türk düşüncesi kavramına genel bakış, çağdaş Türk düşüncesinde modern yöneliş ve dönüşümler ile bunların kültürel hayattaki etkileri.
Ders Kitabı :
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, 2. Baskı, Ankara 1984.
Yardımcı Ders Kitapları :
NiyaziBerkes, Türkiye'de çağdaşlaşma, Ankara : Bilgi Yayınevi, 1973.
İsmail Kara,Din ile modernleşme arasında : çağdaş Türk düşüncesinin meseleleri, İstanbul : Dergah Yayınları, 2005.YUKARI

Dersin Adı : Türk Kelamcıları
Dersin Hafatalık Ders ve Uygulama Saati : 2
Kısa Ders Tanımı : Öncelikle tarihî süreç içinde Türklerin İslâmî ilimlere ve özellikle kelâm ilmine katkıları değerlendirilip Mâverâünnehir bölgesinde yetişen kelâmcılar ve Osmanlı dönemi Türk kelâmcılarının tanıtım ve tahlili.
Ders Kitabı :
B. Topaloğlu-Y. Ş. Yavuz- İ. Çelebi, İslâm’da İnanç Esasları, İstanbul 1998.
Yardımcı Ders Kitaplar :
Salih Sabri Yavuz, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet, İnsan Yayınları.
Metin Yurdagür, Âyet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ, İstanbul 2006

YUKARI

Geri Dön

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi