Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Programla İlgili Bilgiler

Anasayfa I Akademik Kadro I Dersler ve Ders Tanımları | Programla İlgili Bilgiler | Fakülte Kurulu | Aday Öğrenciler | Üyelikler | YDÜ Camii | Duyurular

1. Programın Adı: Yakın DoğuÜniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Lisans Programı

2. Program Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yürütülecektir ve eğitim ve öğretim dili Türkçe olacaktır.

3. Programın açılma gerekçesi ve vizyonu:
(a).Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yüksek din eğitimi alanındaki, özellikle de İslam’ın çağdaş bir şekilde anlaşılması yönündeki birikimini uluslararası arenaya aktarmak.
(b).Dünyada gittikçe önem kazanan genelde din, özelde İslam ile ilgili tartışmalarda söz sahibi olacak yetkin ve temsil gücü yüksek demokratik ve çoğulcu değerlere saygılı din bilginleri yetiştirmek.
(c). Uluslararası standartlarda ilahiyat alanında ortaya konan literatürü takip edebilecek, araştırma ve yayın yapabilecek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulunabilecek insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak.

4. Program 2011–2012 eğitim-öğretim yılında başlatılacak ve ilk yıl 60 kişi alınacaktır. Önümüzdeki beş yıl içinde her yıl 60-100 arası öğrenci alınması düşünülmektedir.

5. Programdan mezun olanlar “ilahiyatçı” ünvanını alacaklardır.

6. Programdan mezun olacaklar, normal ilahiyat fakültesi mezunlarının istihdam alanlarında iş bulabilecekleri gibi uluslararası akademik alanda yurt dışına yönelik tüm din hizmetlerinde de görev alabileceklerdir

7. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar,

8. Staj ve beneri çalışması zorunlu değildir,

9. Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodları,adları ve kredileri Ek 1.1 dönem bazında gösterilmiştir.

10. Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izelenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları Ek-1.2 ‘de belirtilmiştir.

11. Avrupa ve Amerika kıtalarında İngiltere (SOAS), Kanada McGill ve University of California, Los Angeles (UCLA) üniversitelerinde birçok Islamic Studies bölümleri bulunmaktadır. Türkiye’de de hâlihazırda ilahiyat fakültelerinin sayısı kırkı aşmış bulunmaktadır. Nasıl ki ulusal ve uluslararası bilgi akışını sağlamak üzere tıp, mühendislik, iktisat, hukuk, edebiyat gibi pek çok dalda eğitim verilmekte ise İlahiyat alanında verilecek eğitim de aynı tür amaca yönelik olacaktır.

12. Programın, M.Ü. İlahiyat fakültesi gibi köklü bir kurumla işbirliği yapılarak yürütülecek olması, onun güçlü yönünü oluşturur

Geri Dön

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi