Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Programlar

Enstitü Sayfası | Programlar | Yönetim | Aday Öğrenciler | Tez Kılavuzları


Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans
Doktora
Tezli
Tezsiz
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi*
Çevre Eğitimi ve Yönetimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Anabilim Dalı
-
-
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
-
Eğitimde Yaratıcı Drama
-
Görsel Sanatlar ve Tasarım Eğitimi
-
-
İngilizce Eğitimi*
İnsan Kaynaklarının Eğitimi
-
Matematik Eğitimi
-
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
-
Orta Öğretim Alan Eğitimi
-
-
Osmanlıca Paleografyası ve Arşivcilik
-
Özel Eğitim (Zihin Engelliler Programı, İşitme Engelliler ve Üstün Zekalılar Programı)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Resim-İş Eğitimi / Görsel Sanat Eğitimi
Sınıf Yönetimi
-
Tarih Eğitimi
-
Türkçe Eğitimi
-

*Programlar Türkçe ve İngilizce'dir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi