Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yakın Doğu TV

Dugme

Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim ve Uygulama Televizyonu, İletişim Fakültesi’nin kurulmasının hemen ardından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi binasında bir stüdyo, iki kurgu ünitesi ve bir rejiyle deneme yayınlarına başladı. UHF bandı 54. kanaldan yayın yapan Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim ve Uygulama Televizyonu, öncelikli olarak üniversite etkinlikleri, duyurular ve üniversite bünyesindeki her türlü sosyal kültürel ve bilimsel toplantı seminer ve konferansları yayınlamıştır.

Tv Ana sayfa

Elde bulunan stüdyo ekipmanıyla proje dahilinde envantere yeni giren stüdyolar projesine dahil tüm ekipman, 2004 yılı sonunda 7000 metrekare kapalı alan ve 5 katlı bir form üzerine kurulan YDÜ İletişim Fakültesi Kompleksi’ne taşınarak kurulumu tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi, Televizyonu yayınları, üniversitemizin akademik tüm reflekslerini gözeten, bunu öğrencilerimizin bilgi ve beceri düzeyleriyle geliştirmeye yönelik yayın stilini, protip olarak benimsemiştir.

Tv Ana sayfa
İletişim Kompleksi

Kompleks oluşturulurken televizyon katı, stüdyolar, reji üniteleri, kurgu odaları, haber merkezi, toplantı salonları, laboratuarlar, yapım ve yayın üniteleriyle sosyal alanlar da göz önünde bulundurularak planlandı. YDÜ Uygulama ve Eğitim Televizyonu, üç yüz civarındaki Radyo TV Sinema öğrencisine her dönemde teorik olduğu kadar, pratik eğitim verebilme kapasitesine de sahiptir.

Tv Ana sayfa
Misyon

Öğrencilerin teorik ve pratik yayıncılık ilkelerini benimseme, özümseme ve uygulama noktasında karar verebilme, uygulayabilme yetileriyle donatılmasına olanak sağlayabilmek, kuruluşundan bu yana YDÜ Eğitim ve Uygulama Televizyonu’nun misyonu olmuştur.

Tv Ana sayfa
Vizyon

Çağın teknolojik gelişmelerinden üniversitenin ve adanın özel konumundan ve öğrencilerinin aldıkları eğitim kalitesinden ödün vermeden, doğru, dürüst, tarafsız yayıncılık ilkeleri ve sorumluluk bilinci, azami derecede gelişkin öğrencilerin medya sektörüne kazandırılması. Her sektörde olduğu gibi iletişim sektöründe de çağı yakalamanın ve mümkünse bir adım önde olabilmenin, gerekliliğine inanan bir vizyonla hareket eden YDÜ Eğitim ve Uygulama Televizyonu, hem bünyesinde staj yapan öğrencilerine ve hem de yerleşik teknik personeline uyguladığı eğitim ve alt yapısıyla dünya standartlarındaki tüm TV kuruluşlarında çalışabilecek düzeyde teknik alt yapı ve zihinsel gelişmeyi sağlamaktadır.

Tv Ana sayfa
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi