Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


GenelProf. Dr.
Aygül DEMİROL

Öğretim Üyesi

Yrd.Doç. Dr.
Tijen ATAÇAĞ

Öğretim Üyesi

Yrd.Doç. Dr.
Eyup YAYCI

Öğretim Üyesi

Op. Dr.
Barış KAYA

Öğretim Görevlisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

Çalışanlar I Tel ve email adress I İç hat telefon

Prof.Dr. Aygül DEMİROL

Yrd.Doç. Dr. Eyup YAYCİ - eyupyayci@hotmail.com - 1348

Yrd.Doç. Dr. Tijen ATAÇAĞ - romer@kktc.net - 1349

Hemşire Serap OKLU 1337

Hemşire Gülten AVCI 1337

Hemşire Ayşe ERDOĞAN 1337

Hemşire Nilüfer ERGİN 1302

Hemşire Ayşe AYAN 1302

Hemşire Fatma HAVUZSALİM 1302

Hemşire Fergül ZENGÜL 1302

Hemşire Nur Hatice SHORBAGI 1302

Hemşire Sara ARIKAN 1302

Hemşire Tuğba YILDIZ 1302

Danışman C. Yağmur SALMAN 1337

Danışman Emine LATİF 1337

Tarihçe

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Mayıs 2010’da Doç. Dr. Dilek Uygur ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Tolga Güler’in katılımlarıyla kurulmuştur. Bu tarihten itibaren gelişimini hızla tamamlamıştır. Anabilim dalına sırası ile Uz. Dr. Tijen Ataçağ ve Uz. Dr. Eyüp Yaycı da katılmıştır. Haziran 2011’de Doç. Dr. Dilek Uygur yürüttüğü Bölüm Başkanlığından ve bölümümüzden ayrılmıştır. Kasım 20111’de Prof. Dr. Ali Çetin’in öğretim üyeleri arasına katılması ile birlikte başkanlığını yürüttüğü Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde toplam dört öğretim üyesi hizmet, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Yakın Doğu Hastanesi üçüncü katında yerleşik olup, içerisinde genel obstetrik ve jinekolojik polikliniklerinin yanı sıra erken tanı-tarama, aile planlaması, üreme endokrinolojisi, jinekolojik onkoloji ve yüksek riskli gebelik üniteleri de bulunmaktadır. Polikliniğimizde aylık yaklaşık 1500 hasta muayenesi, 50 jinekolojik girişim, 1000 ultrasonografi ve 20 fetal ekokardiografi yapılmaktadır. Bunların yanında jinekolojik kanserler için tarama ve erken tanı programı yürütülmektedir. Her hastamıza yeterli vakit ayırabilmek amacıyla muayene süresi 30 dakika, kontrol süresi 15 dakika olarak yürütülmektedir.

Kanser Erken Tanı Ünitesi

Jinekolojik kanserlerin taranması ve erken tanısı amacıyla kurulmuştur. Halen Patoloji Bölümü ile beraber rahim ağzı kanseri tarama programını yürütmektedir. Bunun yanında diğer jinekolojik kanserler hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak amacıyla düzenli eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemektedir.

Aile Planlaması Ünitesi

Aile planlaması hakkında danışmanlık hizmetleri vermenin yanı sıra poliklinik şartlarında gebelik önleyici yöntemlerin uygulanmasını yürütmektedir. Bunun yanında aile planlamasına yönelik girişimsel işlemler de ünitemizde uygulanmaktadır.

Üreme Endokrinolojisi Ünitesi

Üreme sağlığı ve endokrinolojisine yönelik hizmetler verilmektedir. İnfertiliteye (kısırlık) yönelik değerlendirmeler yanında ilaç tedavisi ve veya aşılama uygulamaları yapılmaktadır. Bunların yanında adet düzensizlikleri, polikistik over sendromu, genç kızlık dönemi hormon bozuklukları, hormon bozukluğuna bağlı olarak gelişen aşırı kıllanma, düzensiz adetler, cilt sorunlarının değerlendirilmesi yürütülmektedir.

Jinekolojik Onkoloji Ünitesi

Kanser öncülü olabilecek lezyonların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Onkolojik takipte olan hastaların izlenmesi ve kontrolü sürdürülmektedir. Vulvar, servikal ve endometrial biyopsi ve girişimler bu ünitede yapılmaktadır. Onkolojik değerlendirmesi yapılan vakalar gerekli ise cerrahi için yönlendirilip ameliyatları ve sonraki tedavileri planlanmaktadır.

Yüksek Riskli Gebelik Ünitesi

Gerek bebek gerekse anne için yüksek risk içeren gebeliklerin takipleri yapılmaktadır. Prenatal tanı işlemleri yürütülmektedir. Detaylı ultrason, Doppler ultrason, fetal ekokardiografi ve amniyosentez ve diğer prenatal girişimler yapılmaktadır.

Yataklı Servisler

Hastanemizin üçüncü katındaki uluslararası standartlar ve “Joint Commission International” (JCI) akreditasyon ölçütleri göz önünde bulundurularak ve çağdaş hastane hizmeti konseptine uygun olarak tasarlanmış yataklı bakım servisinde hizmetini sürdürmektedir.

Yakın Doğu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Kıbrıs'ta yaşayanların yanı sıra Uluslararası hastaların bütün sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurulmuş ve kuruluşundan itibaren de hem muayene hem de cerrahi müdahalelerde birçok yabancı misafir hastamız hastane hizmetlerinden faydalanmıştır.

Yakın Doğu Hastanesi Lefkoşa’da bulunan YDÜ Kampüsü içinde 55.000 metrekare kapalı alana ve hepsi tek yataklı oda olmak üzere 209 hasta odası, 8 ameliyathane, 24 yoğun bakım yatağı, 17 yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve çok kapsamlı laboratuvarlara ve tıbbı görüntüleme merkezlerine sahiptir. Odalarımız 12 m2’lik olup, WC, duş, lavabo, TV, merkezi klima, internet donanımına sahiptir. Hastalar isterlerse refakatçi olarak kalabilecek şekilde odalar düzenlenmiştir.

Ayrıca Hastanemizde yatarak tedavi olan ek donanım ve konfora sahip VIP katımız da hizmettedir. Hastanemiz en kısa zamanda JCI akreditasyonu alınması için çalışmalar yürütülmektedir. Hastanemizde en ileri teknolojili ve KKTC'nin tek radyoterapi (RapidArc) merkezi vardır. Yine KKTC'deki ilk ve tek PET-CT'de hastanemizde yer almaktadır. Yine Üniversitemize ait jet ambulans uçak ve bir gemi ile bu hizmetler desteklenmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi