Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça
Genel
Uzm.Dr.
Rona EMİROĞLU
Öğretim Görevlisi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

TARİHÇE

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı (A.D.) klinik ve eğitim çalışmalarına 2010 yılında başlamıştır. Anabilim Dalının kuruluş aşamasında Prof. Dr. Kubilay Çetinkaya görev almıştır. Kuruluş dönemi içerisinde Doç. Dr. Ümit Aykan, Yrd. Doç. Dr. Sevim Kavuncu ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Dağdelen klinik ve eğitim çalışmalarında hizmet vermişlerdir. Halen Ana Bilim Dalı başkanlığı Prof. Dr. Ümit Aykan tarafından yürütülmektedir.

EĞİTİM - ÖĞRETİM GÖREVLERİ

YDÜ İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültesi Dönem III, IV ve V öğrencileri ile YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V öğrencilerine eğitim programlarında yer alan Oftalmoloji ve Görme Sistemi ile ilişkili dersler verilmektedir. Dönem V öğrencileri rotasyonlar halinde Göz Hst. A.D' da teorik ve pratik eğitim almaktadırlar. Üniversitemiz dışından gelen uzman göz hekimlerine eğitim olanakları sağlanmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

YDÜ Tıp Fakültesi Göz Hst. A.D. Hastane 2. kat içerisinde konuşlanmış, tüm tanı ve tedavi girişimlerini aynı anda gerçekleştirebilen bir departman olarak hizmet vermektedir. İki adet tam donanımlı hasta muayene üniti mevcuttur. Glokom Birimi bünyesinde Goldman Görme alanı, OCT-RSLT, OCT-Optik Disk Topografisi, Ön segment OCT, HRT-3 Optik Disk Topografisi ve Heidelberg Edge Perimetre (HEP) standart ve selektif görme alanı ve Pakimetrik analizleri, Retina Biriminde HRT-Spectralis OCT ile Fundus fluorescein Anjiyografi, Indocyanin green (ICGA) anjiografi- Fundus Otofloresans, OCT-Makula, Fundus kamera ile analizler, Görüntüleme biriminde ultrasonografi ve ultrasonik biyomikroskopi görüntüleme çalışmaları ve biyometrik ölçümler, Kornea speküler mikroskopisi, Ön segment lazer biriminde Nd:YAG lazer (kapsülotomi ve iridotomi) ve SLT lazer trabeküloplasti uygulamaları, Arka segment lazer biriminde çeşitli spektrumlarda retinal fotokoagülasyon uygulamaları yapılmaktadır. Kontakt Lens Biriminde hastaların muayeneleri sonrasında uygun lensleri kendilerine derhal verilebilmektedir. Genel ameliyathane içerisinde spesifik göz ekipmanlarının bulunduğu bir ameliyathanesi ve göz ameliyatlarında tecrübesi olan personelleri mevcuttur. Göz ameliyathanesi içerisinde görüntüleme ve kayıt sistemine sahip, gelişmiş oftalmik ameliyat mikroskopu, fakoemülsifikasyon cihazları ve vitrektomi cihazları mevcuttur.

Ana Bilim Dalının özellikle ilgilendiği konular; glokom, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, ön segment cerrahisi , özellikle fakoemülsifikasyon cerrahisi, kornea hastalıkları, kontakt lens, oküloplastik cerrahi, endoskopik lakrimal sistem cerrahisi, medikal retina, oftalmik laser uygulamaları, ROP muayenesi, intravitreal injeksiyonlar (anti-VEGF ve TA), fotodinamik tedavi ve vitreoretinal cerrahi uygulamalarıdır. Ana Bilim Dalımızda akademik eğitim programları çerçevesinde yerli ve yabancı konuşmacıların da katıldığı konferanslar düzenlenmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi