Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Faaliyetlerimiz

Sertifikasyon | Bölüm/Anabilim Dalı I Fakülte Sayfası | Yönetim I Akademik Kadro | Dersler | Yönetmelik/Dökümanlar | Laboratuvarlar I Kurullar I Merkezler | Faaliyetlerimiz | Neden Biz? | Etkinlikler | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça

2007 kuruluş yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Tarafından organize edilen toplantı, kongre, sempozyumlar;

  1- “International Conference on Environmental; Survival and Sustainability”, 19-24 February 2007. Northern Cyprus
  2- “Türk Eczacıları Birliğinin Yapısı ve Eczacının Hayatındaki Yeri” Ecz. Erdoğan Çolak konulu Konferans 12 Nisan 2010,
  3- “İlaç Eczacılık Alanındaki Gelişmeler ve Ecza Kooperatifleri” konulu konferans, Ecz. Sait Yücel, 29 Nisan 2010.
  4- “Dünyada ve Coğrafyamızda İlaç ve Eczacının Geleceği” Ecz. Mehmet Domaç, konulu konferans, 10 Ocak 2011,
  5- “ Dermakozmetikler” Kursu 09 Mart, 16 Mart, 23 Mart 2008, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
  6- KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile 26.11.2008, Farmakovijilans toplantısı.
  8- Geleneksel 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları; toplantı ve balosu 2007-2011 her yıl
  9- Nisan 2009, 3 hafta sonu devam eden "İyi Eczacılık Uygulamaları"., KKTC deki eczacılara yönelik Pazar günleri tüm gün süren Meslek İçi Eğitim Programı
  10- 14 Mayıs 2009 “Eczacılığın Dünü , bu Günü ve Yarını’ Sempozyumu
  11- Mayıs 2009 ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ Sempozyumu
  12- 9 Mayıs 2009 Türk Eczacılar Birliği , TEB Akademi Yönetim Kurulu toplantısı
  13- 10 Mayıs 2009 1.Türkiye Eczacılık Fakülteleri Dekanları Konseyi YAKIN Doğu Üniver. Ecz. Fak. Yapmışlardır 14 Mayıs 2010 “İlaç Ruhsatlandırılması” Paneli ve “Eczane Hizmetleri Standardizasyonu” Paneli
  14- 14 Mayıs 2011 “Öğrenci Gözüyle Eczacılık Mesleği” Toplantısı
  15- Uluslararası Placement Programı: Bath Üniversitesinden 2 öğrenci Fakültemize 1 sömestr gelmiştir. (2009-2010 Güz Dönemi ve 2010-2011 Güz Dönemi)
  16- 11 Kasım 2011 ‘İlaç Endüstrisinde Deneyimler’ Konferansı Biofarma genel Müdür Yardıcısı Uygur Tamur
  17- 4 Kasım 2011 ‘Endüstriyel Eczacılık’ Konferansı Fatma Taman, Farmavizyon Genel Müdürü .
  18- 4 Ekim 2011 ‘Eczane İşletmeciliği’ Konferansı., Sezai Çetinkaya, Mehmet Kazaroğlu (Nevzat Ecza Deposu Direktörü)
  19- 17 Ekim 2011 ‘Eczane Muhasebesi’ Konferansı, Hasan Çaylak, Sadettin Çakılı
  20- 31 Ekim 2011 ‘Eczane SGK İlişkileri’ Konferansı, Tunç Köksal (SGK Genel Müdürlük Eczacısı-İlaç Firması Yöneticisi Bayer Türk Kimya San.)
  21- 23-27 Mayıs 2011 ‘Lab Safety’ kursu;
  22- 28 Mayıs 2010, XVII. Farmakoloji Eğitim Sempozyumu“Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi”, Türk Farmakoloji Derneği
  23- Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Laboratuvar I dersi öğrencilerinin poster sunumları 22.12.2011 ve 29.12.2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

KKTC ve Yurt dışında katılınan diğer kongre, sempozyumlar, toplantılar;

  1- 12th - 14th June 2008 (Poster Sunum) Annual Conference of the European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP-AB Eczacılık Fakülteleri Dekanları Yıllık Toplantısı), Lille, “Pharmacy School Turkish Students’ Satisfaction of the Five Year Degree Program in English’ (YDÜ Eczacılık Fakültesini temsilen katıldı)
  2- 6-Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi 2010- 1. Danışma Kurulu Toplantısı 17 Haziran 2010, Ankara (Danışma Kurulu Üyesi) (YDÜ Eczacılık Fakültesini temsilen)
  3- Yılda iki kez Eczacılık Fakülteleri Konseyi Toplantısı(YDÜ Eczacılık Fakültesini temsilen)
  4- 23 June 2010 Oslo/Norway EAFP (AB Eczacılık Fakülteleri Dekanları Yıllık Toplantısı) Congress, R Demirdamar Key Note Lecture ‘Continious Professional Training in Turkey
  5- 23-25 June 2011 Lisbon/Portugal. Annual EAFP Congress
  6- 19-22 Ekim 2011 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir ‘KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesindeki Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi’ Sunumu
  7- 1st International Conference on e-Health and Telemedicine: Designing for Emerging Technologies Aimed at Aiding Patient-Healthcare Community Communication; Irmak Nur SUNAL (School of the Arts, Loughborough University, UK) Rümeysa DEMİRDAMAR (Faculty of Pharmacy, Near East University, North Cyprus)
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi