Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İngilizce Hazırlık Okulu

Okul Sayfası | Hakkımızda | Akademik Kadro | Öğrenci El Kitabı | Dersler | Etkinlikler | Kitap Dışı Materyaller | Aday Öğrenciler | İletişim | Üyelikler ve Akreditasyonlar | İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı Örneği | Dil Okulu Katoloğu


Pearson Education Ltd. assures the quality of
the processes underpinning the design, delivery, quality assurance and/or assessment of the organisation's own education or training programmes

Pearson assured centre olmak ne anlama gelir?


Hazırlık OkuluAmaç ve Hedefleri

* İngilizce’ye istenilen düzeyde sahip olmayan öğrencilere bu dile yönelik okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini ve bunları destekleyen dil bilgisini kazandırmak.
* Öğrencileri hazırlık okulundan sonra devam edecekleri bölümlerindeki derslerini takip etmek için ihtiyaç duydukları İngilizce seviyesine ulaştırmak.
* Uluslararası standartlara uygun sağlıklı bir dil öğrenme ortamının yaratılması için sınıfları teknik yönden donatılmak ve dersliklerdeki öğrenci sayısını mümkün olduğu kadar en aza indirmek.
* Öğrencilere dil öğrenimlerini geliştirmede yardımcı olacak rehberlik hizmetleri ve materyallere erişimi sağlamak.


Güçlü Yönleri

* Gerek öğretmen, gerekse öğrencileri için yeterli kaynak ve materyalin mevcut olması.
* Öğrenci, öğretmen ve idari üçlü arasındaki sıcak, samimi aynı zamanda saygı ve sevgi temeline oturmuş akademik ve idari güçlü bir iletişim ortamı olması.
* Tüm öğrenci, öğretmen ve idari personelin aynı program ve hedef üzerine odaklanmasının takım ruhunu en üst düzeye çıkarması.
* Dört dil becerisinin derslere entegre edilmesi ve her beceri için ayrı öğretmen olması.
* Öğretmenlere ders saatleri dışında gerek grup gerekse bireysel olarak gerekli akademik takviye ve yardımın sağlanması.
* Her dil becerisini öğrenciye en iyi şekilde aktarabilecek farklılıkta ve nitelikte öğretim kadrosu olması.
* Akademik, idari ve fiziksel koşulların iyi ve verimli bir çalışma ortamı sağlaması.
* Her öğrencinin öğrenme sürecindeki durumunun ve gelişiminin kontrol altında tutulması.


I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi