Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Sayfası | Programlar | Yönetim | Tez Yazım Kılavuzu | Lisansüstü Tezler | Aday Öğrenciler | Formlar

Enstitü Müdürünün Mesajı

align
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007 yılından beri, başta Eczacılık Fakültesi olmak üzere, hemen ardından üniversitemize kazandırılan Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme & Diyetetik ve Hemşirelik Bölümleri), Tıp ve Veteriner Fakülteleri ile beşinci yılına başarıyla girmiş bulunmaktadır. Enstitünün, yukarıda adı geçen fakültelere bağlı anabilim dallarının hemen hemen tamamı tarafından açılan yüksek lisans ve doktora programları, üniversitemiz bünyesinde daha önce kurulmuş olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun katılmasıyla daha da zenginleşmiştir. Bütün bu Fakülte ve Yüksek okulların önemli bir kısmı, aynı zamanda lisans ve yüksek lisans eğitimini başlatabilmek amacıyla, herhangi bir konuda ödün vermeden, çağdaş üniversiteler ve buralarda edinilen tecrübelerden örnek alınarak en yüksek standartta, laboratuvarlar ve cihazla donatılmış ve bütün bunların ötesinde seçkin öğretim kadrosuyla üstün bir eğitim vermek üzere planlanmıştır.

Bunlara ek olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi ve dünyanın en hızlı bilgisayarları ile donatılmış, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor merkezi (Health and Wellness Center) ise üniversite yerleşkesi içinde diğer önemli değerler olarak sayılabilir.

‘Yakın Doğu’ yoktan varedilebilirliğin en güzel, canlı örneklerinden biridir. Taşlı topraklı, engebeli kurak bir arazi üzerine 1988 yılında kurulmuştur. Bugün, her biri bir öncekinden esinlenerek daha güzel, daha estetik şekilde inşa edilen yeni fakülte binaları ve modern bir hastane ile baştan başa yeşillikler içinde gururla yükselmektedir. Bu üniversite, ‘küçük’ Ada’nın büyük düşünürlerinin düşüncelerinin eseri olarak, bilimsel alanda yetkin, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, yenilikleri takip eden ve bu amaçla özgürce düşünebilen, etik değerlere bağlı, çağdaş genç bilim insanlarının yetişmesi, yetiştirilmesi için yeterli bir ilham kaynağıdır.

Bütün bu artılar yanında, yoğun çalışmalara ara vererek, dinlenmek, çalışmalarını planlamak, araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve hobilerini gerçekleştirmek isteyenler için, Akdeniz'in doğusunda yer alan bu Ada’mız, tarihi, kültürü, dini motifleri, korunmuş mimarisi, doğal kumsalları, henüz el değmemiş flora ve faunasıyla çok geniş özellikler sunmaktadır.

Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü_________________________________________________________________________
Not:
Kurucu Üyesi olarak geldiğim Eczacılık Fakültesinin ilk kuruluş yıllarında çekilmiş resimlerden oluşan iki albümü de paylaşıyorum sizlerle.

**Eczacılık Fakültesinin kuruluşu
**Eczacılık - Diş - Tıp Fakültelerinin kuruluşu

_________________________________________________________________________

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi