Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yönetim

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Etik Kurul | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça

Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Gamze Mocan
Dekan, Başkan, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Fatma Tümay SÖZEN
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Asım ŞAFAK
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı
Prof.Dr.Nerin N.Bahçeciler ÖNDER
Üye
Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI
Üye
Prof. Dr. Rüştü ONUR
Üye
Prof. Dr. Erkan KAPTANOĞLU
Üye
Prof. Dr. Meltem Nalça ANDRIEU
Üye

Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gamze Mocan
Dekan, Başkan
Prof. Dr. N. Sezgin İLGİ
Üye
Prof. Dr. Ali Ulvi ÖNDER
Üye
Prof. Dr. Hasan BESİM
Üye
Prof. Dr. Nedime SERAKINCI
Üye
Prof. Dr. Eray DİRİK
Üye
Prof. Dr. Turgut İMİR
Üye
Prof. Dr. Nedim ÇAKIR
Üye

Temel Tıp Bilimleri Bölümü:
Prof. Dr. Gamze Mocan

Anatomi AD:
Prof.Dr. N.Sezgin İLGİ
Histoloji ve Embriyoloji AD:
Prof.Dr. Esin AŞAN
Fizyoloji AD:
Prof.Dr. Behzat NOYAN
Tıbbi Biyokimya AD:
Prof.Dr. Nazmi ÖZER
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD:
Prof.Dr. Turgut İMİR
Tıbbi Biyoloji AD:
Prof.Dr. Gamze Mocan (Vekaleten)
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD:
Yrd.Doç.Dr. Cahit TAŞKIRAN

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü:
Prof.Dr. Fatma Tümay SÖZEN

Adli Tıp AD:
Doç.Dr. Çetin Lütfi BAYDAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD:
Prof.Dr. Nerin N. BAHÇECİLER ÖNDER
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD:
Prof.Dr. Nedim ÇAKIR
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD:
Yrd.Doç.Dr. Pembe Hare YİĞİTOĞLU
Göğüs Hastalıkları AD:
Prof.Dr. Finn RASMUSSEN
İç Hastalıkları AD:
Prof.Dr. Fatma Tümay SÖZEN
Kardiyoloji AD:
Prof.Dr. Emir Barış ÖKÇÜN
Nöroloji AD:
Yrd.Doç.Dr. Amber AKER
Nükleer Tıp AD:
Prof.Dr. Fatma Suna KIRAÇ
Radyasyon Onkolojisi AD:
Prof.Dr. Meltem Nalça ANDRIEU
Radyoloji AD:
Prof.Dr. Nail BULAKBAŞI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) AD:
Prof.Dr. Ali BOZKURT
Tıbbi Genetik AD:
Prof.Dr. Nedime SERAKINCI
Tıbbi Farmakoloji AD:
Prof.Dr. Rüştü ONUR
Halk sağlığı AD:
Prof.Dr. Şanda ÇALI

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü:
Prof.Dr. Mustafa Asım ŞAFAK

Beyin ve Sinir Cerrahisi AD:
Prof.Dr. Erkan KAPTANOĞLU
Çocuk Cerrahisi AD:
Yrd.Doç.Dr. Emil MAMMADOV
Genel Cerrahi AD:
Prof.Dr. Hasan BESİM
Kalp ve Damar Cerrahisi AD:
Prof.Dr. Ertan SAĞBAŞ
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD:
Prof.Dr. Aygül DEMİROL
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD:
Prof.Dr. Mustafa Asım ŞAFAK
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD:
Doç.Dr. İbrahim Orgun DEREN
Tıbbi Patoloji AD:
Prof.Dr. Gamze MOCAN
Üroloji AD:
Prof.Dr. Ali Ulvi ÖNDER

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi