Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Öğrenci İşleri

Sevgili öğrencilerimiz,
Öğrenci işleri personelimizin görevi siz değerli öğrencilerimize ve saygıdeğer velilerimize kayıt gününden mezun oluncaya kadar geçen dönem içerisinde, gerekli olan bilgi ve belgeyi en hızlı ve en doğru şekilde sunmaktır. Bunu gerçekleştirmek içinse Öğrenci işlerimiz, fakülte ve bölümlere göre ayrılmıştır.

Öğrenciler Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci işleri personelimiz tarafından her öğrenci için ayrı ayrı öğrenci dosyası hazırlar ve öğrencinin bütün özel bilgi ve belgelerini bu dosya içerisinde saklar.

Her fakülte ve bu fakültelere bağlı bölümlerdeki öğrenciler kendi öğrenci işleri personeline başvurarak gerekli olan ders kayıt formu, öğrenci belgesi, muhaceret belgesi, not döküm belgesi (transcript) sınava giriş belgesi, askerlik erteleme belgesi ve pasaport için gerekli olan bütün işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerimiz ve velilerimiz eğitim harçlarını da öğrenci işlerine gelerek ödeyebilmektedirler.

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin diploma işlemleri de öğrenci işleri tarafından yapılmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi