Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Radyoloji

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça I English


genelProf.Dr.
Nail BULAKBAŞI

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.
Murat KOCAOĞLU
Öğretim Üyesi

Uzman.Dr.
Güliz YILMAZ
Öğretim Görevlisi

Uzman.Dr.
Hatice Ayça ATA KORKMAZ
Öğretim Görevlisi

YDU TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

RADYOLOJİ HABERLER

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, modern mimari tasarıma sahip yerleşkesinde günümüz tıbbının tüm gereksinimlerini karşılayacak son teknoloji ürünü ve tamamı dijital olan görüntüleme cihaz ve sistemleri ile 2010 yılı Temmuz ayından beri hastalarımıza hizmet vermektedir. Bölümümüzde, üç öğretim üyesi, iki uzman hekim, on radyoloji teknikeri, iki hemşire, üç tıbbi sekreter ve iki hasta danışmanından oluşan uzman kadro ile en üst düzeyde tanısal görüntüleme ve girişimsel radyoloji hizmeti sunulmaktadır.
Radyoloji Ana Bilim Dalında bir adet 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) sistemi (GE Signa HDXT), bir adet 64 detektörlü çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) sistemi (GE Discovery CT 750 HD), 1 adet Vasküler Anjiografi Görüntüleme sistemi (GE Innova 3100), bir adet Dijital Mamografi ünitesi (GE Senographe Essential), 2 adet Dijital Radyografi sistemi (GE Definium 6000), 1 adet Floroskopi (GE Precision), 1 adet Bilgisayarlı Radyografi sistemi (Kodak CR 360), iki adet Mobil Radyografi cihazı (GE TMX plus), 1 adet Kemik Dansitometre (GE Lunar DPX Pro), biri 4 boyutlu olmak üzere toplam dört adet Ultrason (US) cihazı (1 GE Logic 9, 1 GE Voluson 730, 2 GE Logic 6) cihazı ile görüntü haberleşme ve iletişim sistemi (PACS) bulunmaktadır.

pic

Manyetik Rezonans Görüntüleme’de tüm vücudun kesitsel MR görüntüleme işlemleri yanında MR anjiografi, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), MR ürografi, fetal MRG, fonksiyonel MRG, difüzyon ve perfüzyon MRG, difüzyon tensör ve fiber traktografi, MR spekstroskopi, dinamik meme MRG, demir pigment birikim ölçümleri (R2*) gibi ileri MR incelemeleri de yapılmaktadır. Bölümümüzde her yaştaki hastalar için anestezi gerektiren radyolojik incelemeler, uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi ile tüm vücudun kesitsel ve 3 boyutlu BT görüntülemeleri yanında dinamik BT çalışmaları, BT anjiografi, koroner anjiografi ve kardiak BT gibi ileri BT inceleme teknikleri uygulanabilmektedir. Bunlara ek olarak BT sistemimiz, dünyada çok az BT sisteminde var olan ve görüntü kalitesini artırmaya yönelik spektral görüntüleme teknolojisine sahiptir. Tanısal görüntüleme yanında lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde ince iğne veya trucut biyopsi işlemleri de yapılmaktadır.

pic

Ultrasonografi ile her türlü organ ve anatomik bölgenin US incelemeleri yanında transvajinal ve intraoperatif ultrason hizmetleri de verilmekte ve yine ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon ile ince iğne veya trucut biyopsileri işlemleri de yapılmaktadır. Tüm arterial ve venöz sistemin damar yapısı ve kan akımı renkli doppler US ile incelenebilmektedir. Ayrıca detaylı ve 4 boyutlu fetal US (gebelik taraması) yapılmaktadır.

Dijital Radyografi ve Floroskopi cihazları ile konvansiyonel dijital grafiler yanında, sindirim ve boşaltım sistemlerinin kontrastlı incelemeleri minimal radyasyon dozu ile yüksek kalitede gerçekleştirilmektedir.
Dijital Mamografi sistemi minimum radyasyon dozu ve yüksek çözünürlük ile meme kanseri taraması ve tanısında kullanılmaktadır. Ayrıca galaktografi (süt kanallarının görüntülenmesi), sterotaksik meme işaretlemesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsileri de başarı ile gerçekleştirilmektedir.
Hastanemizin ve bölümümüzün sahip olduğu PACS ve RIS sistemleri sayesinde intranet ortamında tıbbi görüntüleme merkezimizde elde edilen dijital görüntüler, klinisyen hekimlerin bilgisayarlarına anında aktarılmakta, ayrıca hastaların radyolojik görüntüleri ve raporları elektronik ortamda yıllarca saklanabilmektedir. Bu sayede hem hastalarımıza hızlı ve güvenli bir sağlık hizmeti verilemekte hem de tekrar veya gereksiz röntgen çekimleri engellenerek hastalarımızın aldığı radyasyon dozu etkin bir şekilde azaltılmaktadır.

Prof.Dr.Nail BULAKBAŞI
Radyoloji AD Başkanı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi