Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Neden Biz

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro l Fakülte Kurulu | Neden Biz | Öğrencilere | Üyelikler


*Mezunlarımızın Gözünden Neden Fen Edebiyat Fakültesi


Fen ve Edebiyat Fakülteleri, üniversitelerin temel bilimlere dayalı ana unsuru ve olmazsa olmazlarıdır. Burada temel bilimlerden kasıt doğa bilimleri ve dil ve edebiyattır. Bu şekilde bakıldığı zaman tüm üniversitelerin ister “Fen ve Edebiyat Fakültesi” isterse ikiye ayrıştırılmış “Fen Fakültesi” ve “Edebiyat Fakültesi” olmuş olsun birbirine benzer işlevleri olduğu sonucuna varılabilir. Ancak dikkatli bir gözlemci bunun böyle olmadığının hemen farkına varır. Üniversiteler birbirinden farklı olduğu gibi Fen ve Edebiyat Fakültelerinin de birbirinden farklı olmaları doğaldır. Coğrafya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Mütercim Tercümanlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyat bölümlerinden oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesinin de farklılığı vardır ve farklı yönleri ile diğerlerinden ayrılmaktadır. “Neden biz?” in Yakın Doğu Üniversitesi kapsamındaki karşılıklarının bir kısmını sıralayacak olursak:

  • Temel bilimsiz üniversite olamayacağından,
  • Eğitim ve araştırma alt ve üst yapısını gereği gibi tamlayan, bilim dalları bazında, KKTC de en geniş yelpazesi olan bir Üniversitenin Fakültesi olduğu için,
  • Fen ve Edebiyat Fakültesi eğitim ve öğretim etkinliklerinin sosyal bir işlikte yürütülmesi gerektiğinin farkında olduğu ve bunun için gerekli uygulamaları yürürlüğe koyduğu için,
  • Küçük ölçekli ancak yüksek kaliteli bir eğitimi hedefleyip gerçekleştirdiği için,
  • Öğrencilerinin arayış ve meraklarına yanıt verebilecek, modern dünya görüşüne sahip, bilgi düzeyi yüksek, hem genç ve dinamik ve hem de deneyimli Öğretim Elemanlarından oluşan bir kadroya sahip olduğu için,
  • Öğrencilerinin sosyal, sportif, sağlık gibi temel ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilecek bir üniversite yerleşkesinde bulunduğu için,
  • Öğrencisini üretken kılmayı kendine şiar edindiği için,
  • Verdiği eğitim ve öğretimle öncelikle öğrenci yakınları ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, özgüvenli ve saygılı bireyler yetiştirmeyi hedeflediği için,
  • Çevresine ve insanlığa hoşgörü ile bakabilen, kişilikle elemanlar yetiştirebildiği için,
  • Ve etik kurallara saygılı bir politika izlediği için Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi