Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Neden Biz

Bölümler | Fakülte Sayfası | Yönetim | Bilimsel Etkinlikler | Neden Biz | Öğrenciler | Üyelikler | Yayınlarımız

Adadan Sağlık Bilimlerine...

  • Çağı yakından izleyen, kendisini sürekli yenileyen ve gelişen bir “Üni-versite” bünyesinde yer aldığımız için,
  • Sağlık Bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişen dünya koşullarında toplumun yaşam kalitesini artırabilecek nitelik ve yeterlilikte uzmanlar yetiştiren bir “FAKÜLTE” olduğumuz için,
  • Sağlık Bilimleri alanında öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarını uygulayan, saygın ve yetkin bir eğitim kadrosuna sahip olduğumuz için,
  • Sağlık Bilimleri alanında geleceğimizin güvencesi gençlerimizin, ekip çalışmasına yatkınlıklarını ve kendilerini iyi ifade edebilme yeteneklerini geliştirmelerine büyük önem verdiğimiz için,
  • Sağlık Bilimleri alanında ulusal değerlerini koruyarak, evrensel ve etik değerlere sahip, yaratıcı fikir ve uygulamaları¬nı takım çalışması içinde gerçekleştirebilen bireyler yetiştirdiğimiz için,
  • Sağlık Bilimleri alanında öğrencilerimizin bilgi ve donanımlarını sürekli artırmak için gerekli olan tüm uygulamalarda Avrupa standartlarının üzerindeki en son teknoloji ile donanımlı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ nin tüm olanaklarından yararlandığımız için,
  • Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere sempozyum, konferans, bilimsel toplantılar düzenleyerek öğrencilerimizin ve sağlık çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişmelerine olanak sağladığımız için,
  • Sağlık Bilimleri alanında öğrencilerimizle birlikte yaptığımız eğitim çalışmaları ile toplumun bilinçlendirilmesine, toplum sağlığının korunmasına ve gelişmesine sürekli katkıda bulunduğumuz için,
  • Bu özelliklere sahip öğrencileri yetiştirmemiz nedeni ile mezunlarımızın iş bulma oranı % 100 olduğu için...
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi