Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Radyo-TV Yayıncılığı (2 Yıllık)

Amaçlar ve Hedefler
Radyo ve özellikle televizyon günümüzde tüm dünya toplumları üzerinde en çok etkili olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlarda çalışan eleman sayısı giderek artıyor. Bölümümüz öncelikle, radyo ve televizyon yayıncılığında düşünülebilecek her görev için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlıyor. İki yıllık bölümün ders programı, öncelikle uygulamaya yönelik dersleri içermektedir. Programda ayrıca gerekli temel bilgilerin verileceği dersler de mevcut. Öğrencilerin bölümden, iletişimle ilgili temel bilgilere sahip olarak ve radyo tv yayıncılığınının gerektirdiği becerileri elde ederek mezun olması amaçlanmaktadır.

İş Olanakları
Radyo Televizyon Yayıncılığı bölümünden mezun olan öğrenciler, çok yönlü becerilere sahip olarak, yayın sektöründe kolaylıkla iş bulabilir. Öğrenciler bölümden, kameraman, yönetmen, programcı, metin yazarı, senarist, yapımcı, sunucu, haberci ve benzeri görevleri rahatlıkla yürütebilecek düzeyde mezun olurlar. Mezunlarımız ayrıca basın sektöründe, internet gazeteciliğinde ve film yapım şirketlerinde de görev yapabilirler.

Bölüm Olanakları
Bölümde öğrencilerin en gelişmiş olanaklarla eğitim görebilecekleri derslikler yanında, derste öğrendiklerini uygulama olanağı bulacakları laboratuarlar ve stüdyolar yer almaktadır. Bölüm öğrencileri “Yakın Doğu FM”, “Yakın Doğu Tv”, “Yakın Haber Gazetesi”, “Yakın Doğu Haber Ajansı”nda görev alarak mesleki alanda uygulama yapma şansına sahiptirler.Bölümün içinde yer aldığı İletişim Kompleksi’nde, birbiriyle data bağlantılı 4 adet 80 ve bunlara ilaveten 4 adet 50 kişilik derslik, 1 adet 40 kişilik bilgisayar Laboratuarı, 30 bilgisayarlı grafik animasyon ve Photoshop Laboratuarı, 20 kişi kapasiteli bilgisayar tabanlı haber ajansı, 1 fotoğraf Laboratuarı, bir karanlık oda, 200 kişi kapasiteli seyircili ve çok amaçlı planlanmış merkezi rejiye bağlı televizyon stüdyosu ve anfinin yanısıra, televizyon yayını için yapım ve yönetim imkânlarına sahip 2 adet reji ve profesyonel aydınlatma sistemine sahip yayın stüdyosu ve haber merkezi bulunmaktadır. 2006 yılında hizmete giren İletişim Fakültesi Kompleksi, Radyo Televizyon Yayıncılığı bölümünün uygulama derslerinin tüm ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak donanıma sahip oldu. KKTC’de 88.0 frekansından yıllardır ulusal düzeyde yayın yapan Yakın Doğu FM, altyapısını ve teknik olanaklarını daha da geliştirdi. 2006 yılı içinde yayın hayatına başlayan YDÜ TV, Kıbrıs çapında benzeri olmayan stüdyoları, montaj ünitesi, haber merkezi, son teknoloji ürünü kameraları ve öteki cihazlarıyla öğrencilere her olanağı sunuyor. Gerek radyo gerekse televizyon, Radyo Televizyon Yayıncılığı öğrencilerinin uygulama alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bölüm öğrencileri, uygulamaya yönelik çok sayıda ders yanında 3. ve 4. yarıyıldaki zorunlu “İç Staj” sayesinde, uygulamada radyo ve televizyon yayıncılığının tüm aşamalarından geçmiş olurlar.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi