Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Neden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Fakülte Kurulu | Neden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Üyelikler | Kaynakça

Çünkü, seçkin akademik kadrosu ve devamlı olarak güncellenen eğitim programları, öğrencilerimizin çağdaş bir eğitim almalarını olanaklı kılıyor.

Çünkü, Fakülte bünyesinde yer alan çok sayıda bölüm ve yatay geçiş yapabilme olanağı öğrencilerimizin gerçek ilgi alanlarını belirlemesine olanak sağlıyor ve onlara çok çeşitli iş olanakları sunuyor.

Çünkü, eğitim dilinin İngilizce olması mezunlarımızın uluslararası kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanaklarını artırıyor.

Çünkü, Fakültemizde 13 farklı ülkeden gelen 300 yabancı uyruklu öğrenci olması, öğrencilerimizin farklı kültürler ile tanışmasına ve kaynaşmasına olanak sağlıyor.

Çünkü, öğrencilerimiz ile öğretim elemanları ve yöneticiler arasında etkili iletişim için kurduğumuz mekanizmalar, öğrencilerimizin her türlü akademik ve sosyal sorunlarını öğretim elemanlarının, danışmanların ve Fakülte yöneticilerinin dikkatlerine sunmalarına olanak sağlıyor.

Çünkü, öğretim elemanları ve öğrencilerimizi bir araya getirmek için düzenlediğimiz sosyal etkinlikler, öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmeye olanak sağlayıp bir aile ortamı yaratıyor.

Çünkü, Fakülte yönetiminin öğrenci kulüplerinin sosyal ve akademik etkinliklerini desteklemesi, öğrencilerimizin girişim yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Çünkü, Kıbrıs’ın renkli kültürü ve dingin ortamında Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesinin sunduğu olanaklar, öğrencilerimizin kendilerini özgür bireyler olarak geliştirmelerine olanak sağlıyor.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi