Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Uluslararası Örgütler ve Yakın Doğu

Akreditasyonlar, Kurumsal ve Bireysel Üyelikler | Ülkeler ve Yakın Doğu | Uluslararası Örgütler ve Yakın Doğu | Uluslararası Etkinlikler | Mevlana Protokolleri

TÜRKSOY | FUIW | EUA | IAU | KKÜK | Diğerleri
 

Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 12 Temmuz 1993 tarihinde kurulmuştur. TÜRKSOY teşkilâtı üyeleri çalışmalarda eşit haklara sahiptir. Esas (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan) ve gözlemci üye ülkelerden (Rusya Federasyonu'na bağlı Altay Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti, Hakas Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Tıva Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) oluşuyor. Amaçları, görevleri ve çalışma alanları itibariyle UNESCO ile örtüşen, kendi coğrafî alanında UNESCO işlevini yürütmektir.

Türk Cumhuriyetleri ile yakınlaşmak ve bütünleşmek, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in önderliğinde gelişen ilişkiler ve prensipler dairesinde, TÜRKSOY ilkeleri ve uygulamalarını hayat geçirmek Yakın Doğu Üniversitesi’nin önde gelen görevlerinden biri olmuştur. Sözkonusu bütünleşme ışığında iki temel görev ve işler öncelikle ele alınmaktadır.

1. Türkçe konuşan ülke gençlerinin YDÜ’de eğitim almaları için yaygın burs uygulaması.
2. Türk Dünyası kültür miraslarının araştırılması ve bu konudaki eserlerin yaygınlaşması.

YDÜ ile TÜRKSOY arasında imzalanmış protokol çerçevesinde TÜRKSOY’u oluşturan ülkelerin gençleri için yılda 25 öğrenciye eğitim bursu verilmektedir. Ayrıca, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı ile imzalanmış protokol uyarınca yılda 20, Kırım Tatar Meclisi ile imzalanmış Protokol çerçevesine yılda 5, ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti ile imzalanmış Protokol çerçevesinde yılda 12 tam burs verilmektedir. Bu burslar yurt ücretlerini de kapsamaktadır.

YDÜ her zaman Türk Dünyası kültür mirasları araştırılması ve konu ile ilgili etkinliklere büyük önem vermiştir. Aralık 2007’de Üniversitemizde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nın tensîbi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile işbirliği çerçevesinde “Türk Dünyası Kültür Mirası Forumu” gerçekleştirilmiş ve forumun sonuç bildirgesinde YDÜ Büyük Kütüphanesi Türk Dünyası Merkezi Kütüphanesi statüsünü almıştır. Şubat, 2007’de Türkçenin ilk büyük sözlüğünü ve ilk Türk ansiklopedisini hazırlayan büyük bilgin Kaşgarlı Mahmut üzerine “Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

Mart 2008’de “Fûzulî ve Türk Sanat ve Kültür Dünyasına Etkisi” Uluslararası Sempozyumu; Ekim 2010’da “Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları" Uluslararası Sempozyumu; Ekim 2011’de “Türk Dünyası 4. Edebiyat Dergileri Uluslararası Kongresi” toplanmıştır. Benzeri aktivitelerin gelecekde de devam etmesi planlanmış bulunmaktadır.

Türk Kültürü ve Eğitimine yapmış olduğu katkılar için YDÜ Kurucu Rektörü "Dr. Suat Günsel" Ekim 2010'da TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültür Bakanlar Daimî Konsey toplantısında alınan kararla TÜRKSOY en önemli takdîrî belgesi olan “Yüksek Altın Onur Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.

"Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları" Uluslararası Sempozyumu

Yüzyıllar boyunca Avrasya'nın geniş topraklarında yaşayan Türk halklarının dünya mirasına nasıl bir kültürel katkısı söz konusu edildiğinde, tabi ki ilk akla gelen epik destanlar olur. Tarihi geçmişle doğrudan ilgili epik destanlardan türk soylu halklar için en önemlisi ise Dede Korkut'dur.Çünkü onun hakkındaki hikayeler ve destanlar , tüm Türk boylarının ortak mirasıdır . Oğuzlar ve Kıpçaklar Dede Korkut'u ortak tarihi bir kimlik,akılcı,lider,milli fikirlerin ortak unsuru olarak değerlendirirler.

Dolayısıyla , Türk dünyası ile ilgili değerli bvilim insanlarını bir araya getiren bu çalışmaya " Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları" adını verdik. Ancak, Türklerin zengin epik mirası yalnızca Dede Korkut'la sınırlı değildir. Bununla birlikte Manas , Han Mirgen ,Alpamis , Ural , Kozi Körpeş Bayan Sulu , Edige , Köroğlu ve Mamay gibi destanlarımız da aynı değerdedir. Acaba , böylesine önemli miraslarımızı dünya çapında yeterince tanıyormuyuz ? Bilindiği üzere , film ve çizgi filimlere konu olan Türk destanları , bugüne kadar opra , tiyatro ve müzik eserlerininortaya çıkmasına ilham kaynağı olmuştur.

Köroğlu ve Kız Jibek gibi destanların operada sahnelenmesi ve ünlü Kız Jibek filminin çekimi , o dönemlerin idolojik baskısına rağmen yapılan başarılı işlerden birisidir. Bundan dolayı çağdaş aydınlarımızın en önemli görevlerinden biri , Türk halklarının unutulnaya başlayan kültürel miraslarının , günümüze uyarlanarak tekrar işlenmesi , destanlarda söz konusu olan karakterlerin çağdaşlaştırılması ve böylece yeni eserler yaratılmasıdır . Ancak böylece ortak kültürel mirasımızı , film , opera, , tiyatro,müzik ve çeşitli sanat dallarında yeni eserler olarak ortaya çıkarıp yaşatabiliriz.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi