Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yakın Doğu Onur Günü

(Bu arada, söz aramızda diyerek, Dr. Suat İrfan GÜNSEL’in 24 saat içerisinde uygulamaya koyduğu, üniversite tarihinin sözkonusu bütün dönemeçlerinin bizzat kendisi tarafından nasıl bir kararlılık ve azîmle ortaya konulduğunu bilenlerin bildiğini kaydetmiş olalım. Ancak, bu azimkârlığın hangi zihinsel birikimler sonucunda âdeta nitelik sıçraması yaptığı kolay çözülemez…)

19 Şubat 2002.

Çok kısa birkaç açıklayıcı değinme dışında, tamamıyla basından yansıyan içerikle özetlemeye çalışalım.

«Üniversite’nin kampüs alanında açık havada miting şeklinde yapılan etkinlikte, YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün anlaşılamayan nedenlerle üniversiteye karşı bir tavır içerisinde olduğu vurgulandı.»

«YÖK Başkanı’nın temsil ettiği kurumsal uygulamalar ve YÖK Başkanı’ndan başka kimseyle ihtilâfımız yok, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve makamlarıyla sorunumuz yok» diyen üniversite yöneticileri… Devletin bazı memurlarının ellerinde küçük düşürülmesi karşısında herkesi hukuka uygun davranmaya, keyfî uygulamalardan vazgeçmeye çağırdılar. »

«Üniversite yönetimi, asıl hedefin ‘Yakın Doğu değil, Kıbrıs Türk Halkı’ olduğunu da ekledi. »

«‘Onur Günü’ adıyla yapılan etkinliğe geniş bir katılımla, Üniversite mensupları dışında, diğer bazı üniversiteler, kurumlar, siyasî partiler, dernek ve sendika temsilcileri de katıldı… Müzisyen Arif İşgüzar’ın bestelediği Yakın Doğu Marşı da ilk kez, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından çalındı…»

«Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, YÖK ile yaşadıkları sorunları kendi üslûbuyla edebî ifâdelerle ve şiirlerle anlattı… Asıl önemli olan çoğunluğun şerefidir diyerek ‘şeref ve haysiyet’ şiirleri okuyan ve Mehmet Akif’in,

«‘Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?’ mısrâlarına göndermede bulunan Hassan…konuşmasını, Tevfik Fikret’in;
«Vaktiyle büyük bir devenin bir başı varmış… Başsız deve olmaz ya, masal,
neyse;
bütün gün
Yaz kış, bu beyinsiz, bu çürük baş
Çöl, kır, tepe, dağ, taş
Bîçâreyi beyhûde sürükler ve
yorarmış…»
diye başlayan ‘Başsız Deve’ şiirinin son dizesi ile tamamladı:
« Haksızlık eden başları bir gün…
koparırlar»

(Rektör Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Köker,» Onurumuza sahip çıkmak ve bütünleşmek için bu günü düzenledik» diye sözlerine başlayarak ‘Oldu-bittiler, tehdit ve baskılar nedeniyle 1997 yılından beri sorunlar yaşadıklarını’ belirten Prof. Köker, (YÖK Başkanı) ‘Hukuk Fakültesi 1997 yılında kurulduğunda ‘tanımıyorum’ dedi. Çünkü Yakın Doğu’ya -doğrudan kendisi- Rektör tayin etmek istedi. ‘Hayır’ denince, ‘tanımıyorum’ dedi. Türkiye’de yapamadığını burada yapmak istedi. Kişisel hasmâne bir tutum. Bundan vazgeçsin dedik, o günden bu güne hiçbirşey değişmedi’ diye konuştu.»

« -Daha ilk yılda, ilk sömestrde ilk gününde, 22 Öğretim üyesi ile eğitime başlayan Hukuk Fakültesi’ne hangi gerçeklerle denklik verilmediğini hâlâ daha anlayamadıklarını belirten Prof. Köker, ‘YÖK Başkanı şartlarında uyulduğunda bile bir bahane buluyor»’ açıklamasında bulundu.

«Yakın Doğu’yu tanımamak ile Kıbrıs Türkü’nü tanımamanın aynı anlama geldiğini ve YÖK devlet kurumu, başkanı da devlet memuru. Anayasa, yasa ve yönetmelikler ne derse onları yapmakla yükümlü. Ama işine gelmediğinde ‘olmaz’ diyor. Kendini Türkiye Cumhurbaşkanı’nın üstünde saymaya çalışıyor’ diye konuştu.»

« Diyalogun esas olduğunu, ancak bunun ‘kapalı kapılar arkasından pazarlık’ anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Köker, isim vermeden bazı makam ve kişilere eleştiride bulundu. »

(30 Ocak 2002’deki) ‘Ankara’da Atatürk’e Şikâyet’ gününe atıfta bulunarak, ‘Ben uğraşamam gidin’ dediler, gittik diyen Prof. Köker, ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti ve makamlarıyla sorunlarının olmayacağını, ‘millî bilinç ve aldığımız terbiye devletin yüceliğine bağlılık gerektirir’ sözlerinden sonra, ‘devletin bazı memurlarının, -hukuka aykırı tavır ve beyânlarla- devletin işleyişinde kendi kendilerini küçük düşürdüklerini kaydetti.

İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Ali Bizden de Kıbrıs’taki üniversite gücünün taşıdığı potansiyelin, keyfî davranış sahiplerini korkuttuğunu belirtti ve bunun nedenleri üzerinde durduğu bir konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarının, çok sayıdaki kuruşlarının, yoğun halk katılımıyla, ‘Yakın Doğu Onur Günü’nün özetinin özeti -şimdilik- budur.
(O sürecin henüz yansıtılmayacak, dilimizin varamasığı diğer başka yönleri de yaşanmıştır, ne yazık ki…)

1988’de Rektör olarak göreve başlayan Dr. Suat İrfan Günsel’in önderliğinde görülmedik bir ivme kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, 1997’de ‘durdurulma’ya çalışıldı. Her anlamda cevap verildi. 2001-2002’de o zamanki tutumlarıyla, zulüm’ün eşiğinde gezinenler keyiflerini sürdürmeye çalıştılar, cevaplarını yine aldılar.

Bugün 10 yıl sonra, 16 Fakülte, 65 Bölüm, 4 Yüksekokul, 4 Enstitü ile… Kıbrıs Halkının ve dört bir cihetten gelenlerin dermân bulduğu Hastanesi ile… 2000 dönümlük kampüsü ve 18000 öğrencisi ile Yakın Doğu’yu görmek için ‘tık’ kâfi. ( ‘Ötekiler neredeler’ diye sorsak mı? )

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi