Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Turizm ve Otelcilik

Meslek Yüksekokulu I Akademik Kadro | Dersler | Uygulama Alanları | Hakkımızda | Aktiviteler | Öğrencilerimiz | Fotoğraflar | Aday Öğrenciler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi
THM 111 Turizme Giriş (3.1) 3
THM 115 İşletmeye Giriş (3.1) 3
THM 131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik (3.1) 3
THM 161 Bilgisayara Giriş (3.1) 3
ENG 101 İngilizce I (3.1) 3
LANG101 Seçmeli Yabancı Dil I (3.1) 3


Bahar Dönemi
THM 123 Konaklama Operasyonları (3.1) 3
THM 126 Ekonomiye Giriş (3.1) 3
THM 142 Gıda ve Hijyen (3.1) 3
THM 146 Ön Büro Yönetimi (3.1) 3
ENG 102 İngilizce II (3.1) 3
LANG102 Seçmeli Yabancı Dil II (3.1) 3
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
THM 100 Yaz Stajı


İKİNCİ YIL

Güz Dönemi
THM 221 Seyahat ve Tur Oper. Yönetimi (3.1) 3
THM 241 Yiyecek Üretimi (3.1) 3
THM 244 Kat Hizmetleri Yönetimi (3.1) 3
THM 261 Fidelio (3.1) 3
ENG 201 İngilizce III (3.1) 3
LANG201 Seçmeli Yabancı Dil III (3.1) 3


Güz Dönemi
THM 243 Turizm Pazarlamasına Giriş (3.1) 3
THM 246 Amadeus (3.1) 3
THM 253 Finansal Muhasebe (3.1) 3
THM 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3.1) 3
ENG 202 İngilizce IV (3.1) 3
LANG202 Seçmeli Yabancı Dil IV (3.1) 3
THM111 Turizme Giriş

Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli terminoloji verilir.

THM 115 İşletmeye Giriş

Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin inceleme ve analizini yaparlar.

THM 131 Ağırlama Endüstirisi için Matematik

Bu dersin amacı öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesidir. Ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlanır.

THM 161 Bilgisayara Giriş

Bu dersin amacı öğrencileri enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Power point uygulamaları öğretilir.

ENG 101 İngilizce I

Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesindeki öğrencilere temel genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır

Seçmeli Yabancı Dil I

Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

THM 123 Konaklama Operasyonları

Bu dersin amacı öğrencilere otel ve yiyecek sağlama endüstrilerinin organizasyonel yapısı hakkında bilgi kazandırmaktır. Temel olarak housekeeping, ön büro, konaklama ve yiyecek-içecek sağlama konularına değinir. Ayrıca, oda ve diğer genel alanların temizlenmesi, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilrilendirmeyi amaçlar.

THM 126 Ekonomiye Giriş

Bu dersin amacı mikro-ekonominin temellerini anlatarak, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelemek ve ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğini araştırmaktır.

THM 142 Gıda ve Hijyen

Bu dersin amacı öğrencilere prefosyonal yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

THM 146 Ön Büro Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilere ön büronun işleyişinin temellerini içeren bilgi alış-verişi, oda rezervasyonu, fiyatlandırma, bagaj organizasyonu gibi bilgileri kazandırmaktır.

ENG 102 İngilizce II

Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verir.

Yabancı Seçmeli Ders II

Bu dersin amacı öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.

THM 100 Yaz Stajı

100 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir.

THM 221 Seyahat ve Tur Operatörlüğü Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilere seyahat endüstrisinin organizasyon olgusunu kazandırmaktır. Temel olarak tek ve paket tur satış konularının işleyişine giriş niteliğinde bilgiler içeren bir derstir. Ayrıca seyahat acentelerinin işleyişi ve organizasyonu hakkında da öğrencileri bilgilendirir.

THM 241 Yiyecek Üretimi

Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlar. Ders öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

THM 244 Kat Hizmetleri Yönetimi

Bu ders öğrencilere houskeeping yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda bilgi kazandırmayı amaclar. Ayrıca oda ve genel alanların düzen ve temizliği, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilgilendirir.

THM 261 Fidelio

FIDELIO ön büro ve yiyecek-içecek programları, hızlı iletişim gerektiren ortamlarda çalışarak profesyonel elemanlar yetiştirmek için düzenlenmiştir. Dersler bilgisayar kullanarak dinleme, çalışma ve uygulama yapma şeklinde işlenir ve FIDELIO programının öğretilmesini amçlar.

ENG 201 İngilizce III

Turizm alanında ingilizceyi kullanarak akıcı iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Okuma ve yazma becerilerinin yanısıra konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve çalışmalar içerecek şekilde düzenlenmiştir

Seçmeli Yabancı Dil III

Bu ders öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları icerir.

THM 243 Turizm Pazarlamasına Giriş

Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içerir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

THM 246 Amadeus

Bu ders turizm ve seyahat endüstrisinin organizasyonu veyapısını inceler.Temel olarak tur operatörlüğü,bilet kesme ve rezervasyon sistemleri gibi konulara değinir.

THM 253 Finansal Muhasebe

Bu dersin amacı öğrençilere muhasebe ve finansal yönetim yönetim konularında bilgi vermek ve yine bu konularda analiz ve inceleme yapabilme yetkisine kavuşmalarını sağlamaktır. Derse genel muhasebe prensipleri konusuyla başlanarak daha ileri düzey muhasebe uygulamalarının açıklamalarına geçilmektedir.

THM 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.

ENG 202 İngilizce IV

İş yazışmaları ve sözlü iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan aktiviteleri ve çalışmaları icerir. Öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.

Seçmeli Yabancı Dil IV

Bu ders iletişim ve dilbilgisini bir arada işlerken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi