Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

Kuruluş Amacı
Bu bölümün amacı,öğrencilere gemi kullanma ve gemi iç yönetimi ile ilgili bilgi ve yetenekler kazandırmaktır.YÖK Programı kapsamında sayısal puan ile öğrenci alır.Ders içerikleri; T.C. Denizcilik Bakanlığı , Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi ve YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Ydu Ulaştırma İşletme
İki yıllık Güverte eğitiminden mezun olan öğrenciler, 12 aylık uygulamalı deniz eğitimlerini de tamamladıktan sonra T.C.Denizcilik Bakanlığı’na bağlı Gemiadamları Sınav Merkezi’nce ( GASM ) düzenlenen “ Vardiya Zabiti “ sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır. Sınav sonucunda 500-3000 Gross Ton büyüklükteki özel ve kamu gemilerinde Vardiya Zabiti Yeterliği ile görev yaparlar. Bilahare, Vardiya Birinci Zabiti ve Kaptanlık Yeterliği’ne ulaşırlar.
Bu bölüme girebilmek için Gemiadamları Sağlık Yönergesi’ne uygun olarak “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almak zorunluğu vardır.
Ydu Deniz Ulaştırma İşletme
Bu programdan mezun olabilmek için 28 saatlik uygulamalı, 99 saatlik teorik olmak üzere toplam 127 saatlik , 111 kredilik 37 dersi dört üzerinden iki ortalama ile vermek gerekmektedir.

Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları

 • Önlisans programalarına öğrenci kabulu, Yüksek Öğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Kurulu çerçevesinde ÖSYM tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavları sonuçlarına göre yapılır.
 • T.C. veya KKTC vatandaşı olmak.
 • Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluluk bulunmamak.
 • Yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavlarında başarılı olmak.
 • Gemiadamları sağlık yoklama belgesi almak.
 • Erkek Adaylar İçin:
  Boy: 1.65 m.’den kısa olmamak.

  Kız Adaylar İçin:
  Boy: 1.60 m.’den kısa olmamak.

 • Boy uzunluğunun cm ile ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan ağırlıkta olmak gerekir.
 • Tüm bölümler Üniforma Tüzüğü’ne uygun olarak üniforma giymek ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre hareket etmek zorundadırlar.
 • I prefer Near East University

  Haftanın Manşetleri

  Fakülteler

  Atatürk Eğitim Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi
  Diş Hekimliği Fakültesi
  Eczacılık Fakültesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  Hukuk Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İletişim Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi
  Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Sahne Sanatları Fakültesi
  Tıp Fakültesi
  Veteriner Fakültesi

  Yüksekokullar

  Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulları

  Meslek Yüksekokulu
  Denizcilik Meslek Yüksekokulu
  Adalet Meslek Yüksekokulu
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Enstitüler

  Eğitim Bilimleri Enstitüleri
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hazırlık Okulları

  İngilizce Hazırlık Okulu

  Araştırma Merkezleri

  Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
  Turizm Araştırma Merkezi
  YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
  İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
  Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
  Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
  Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
  Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
  Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
  Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
  Yakın Doğu Enstitüsü
  Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
  Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
  İrfan Günsel Araştırma Merkezi
  Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
  İletişim Araştırmaları Merkezi

  Merkezler

  Tüp Bebek Merkezi
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
  Psikolojik Danışma Merkezi
  Uzaktan Eğitim Merkezi
  Rûmi Enstitüsü
  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
  Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
  Kariyer Merkezi
  Sigara Bırakma Merkezi