Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Sayfası | Programlar l Yönetim | Tez Yazım Kılavuzu | Aday Öğrenciler | Duyurular

Enstitü Müdürünün Mesajı

Akademik yaşama giriş veya üniversite temel eğitimi sonrası ihtisaslaşma, lisansüstü programları ile başlar ve gelişir. Bu gerçekten yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, diğer bilim dallarının yanı sıra fen bilimleri esaslı dallarda lisansüstü, yani Yüksek Lisans ve Doktora programlarına önem vermektedir. YDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü de bu amaçla kurulmuş ve temel bilimler, mühendislik, mimarlık ve denizcilik dallarını kapsayan on anabilim dalında, kaliteli ve yeterli Öğretim Elemanı eşliğinde, lisansüstü eğitimi vermektedir. Bilimdalı sayısının artırılması ve özellikle interdisipliner bilim dalları oluşturmak üzere Fen Bilimleri Enstitüsü gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Bilim dallarına lisansüstü öğrenci kabulü, eğitim yılının her dönemi başında, programın yürütülmesinden sorumlu bölümün kontenjan belirlemesi ile başlar. Bunu takip eden süreçte Üniversitemiz Rektörlüğü akademik takvime uygun olarak gerekli duyuruyu yapar. Başvurularda izlenecek yol hem YDÜ Öğrenci İşleri ve hem de ilgili enstitü web sayfasından ulaşılabilir. Lisansüstü programlara kabul ile eğitim ve öğretimine ilişkin ayrıntılı bilgi, her enstitünün web sayfasında bulunan YDÜ Lisansüstü Yönetmeliğinde verilmektedir.

Lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tamamına yakını ya üniversitede araştırma elemanı ya da başka bir yerde çalışan kişiler olmaktadır. Bu nedenle derslere düzenli katılımın sağlanması ancak ve ancak her öğrenciye uygun saatlerin belirlenmesi ile mümkündür. Bunun farkında olan Fen bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları yönetici ve Öğretim Elemanları, esnek ders saati uygulamaktadır. Örneğin ders saatleri genel mesai saatleri sonrasına alınabildiği gibi hafta sonları da ders verilebilmektedir.

Lisansüstü öğrencileri, Üniveritemiz tüm öğrenci haklarından yararlanmakta ve ders alma veya tez hazırlama aşamalarında YDÜ Büyük Kütüphanesi olanaklarından ve her türlü laboratuar olanaklarından yararlanabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü programlarının tamamında tezli Yüksek Lisans yapmak mümkün olduğu gibi bazı programlarında tezsiz de mümkündür. Tezli veya tezsiz program koşulları YDÜ Lisansüstü Tez Yönetmeliğinde verilmiştir. İster tezli ve isterse tezsiz Yüksek Lisans yapılmış olsun, Yakın Doğu Üniversitesi adını ve Fen Bilimleri Enstitüsü damgasını taşıyan her tezin bunu hak etmesi gerekmektedir. Bu da acak yüksek standartta bilimsel içerik, kaliteli yazılı sunum ve kaliteli baskı ile mümkündür. Bunun aksi öğrencinin başarısızlığına neden olur. Lisansüstü öğrencilerine yol göstermek amacı ile bir “Tez Yazım Kılavuzu” geliştirilmiş ve kolayca erişebilmesi için Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasına konmuştur.

Fen Bilimleri Enstitüsü ile ilgili her türlü bilgiye web sayfasından ulaşılabileceği gibi hem ilgili anabilim dallarından (bölüm başkanlıklarından) ve hem de Enstitü Müdürlüğünden alınabilir. Enstitü Müdürlüğü iletişimi için aşağıdaki e-posta ve telefon numaraları kullanılabilir.

E-posta: ilkay.salihoglu  neu.edu.tr
Tel: +90 (392) 223 64 64/250

Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi