Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Bilgisayar Programcılığı

Meslek Yüksek Okulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

Amaçlar ve Hedefler
Bilgisayar Programcılığı Programının amacı yüksek kalitede eğitim vererek, dünyadaki hızlı gelişim içerisinde olan yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan, üstün nitelikli, bilgili, yetenekli programcı ve teknisiyen elemanlar yetiştirmektir.

İş Olanakları
Program mezunları bilgisayar donanımı ve yazılımı ile bilgisayar ağları konularında özel ve kamu sektöründe endüstrinin bilgi işlem ve otomasyon ile ilgili alanlarında bilgisayar programcısı ve tenisiyeni olarak çalışabilmektedir. Bu açıdan günümüzde hemen her sektörde varolan bilgi işlem merkezlerinin vazgeçilmez çözüm ortağı olarak istihdam edilirler.

Bölüm Olanakları
Bilgisayar Programcılığı Programında öğrencilere temel teorik ve praktik bilgileri vermek için modern bilgisayar laboratuarı ve donanım laboratuarı kullanılır. Programda, bilgisayar programcılığı konularında teori ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü müfredat uygulanır. Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler Bilgisayar Enformatik Bölümü’ne dikey geçiş yaparak eğitim hayatlarına devam etme şansına sahiptirler.

Ydu Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin eğitim alacakları Süper Bilgisayar'ın da içinde bulunduğu İnovasyon Merkezi.

Ydu Bilgisayar
Dünyanın en hızlı bilgisayarları arasında bulunan ve Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi'nde öğrencilerin de hizmetindeki bu bilgisayar özellikle Bilgisayar Proğramcılıgı okuyan öğrenciler için tam bir hazinedir.
Ydu bilgisayar03
Program dahilinde ve serbest çalışmalar için ayrılmış çok sayıda bilgisayar laboratuvarından birisi.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi