Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Rektörlük ve İdari Bina

Tasarım ve Fiziki Geliştirme Dairesi

Bina Adı : Rektörlük ve İdari Bina
Kullanım Amacı : İdari işlere hizmet
Yapı Türü : Betonarme karkas
Kat Adeti : Bodrum+zemin+17 kat
Brüt Alan : 10883.01 m² + Bodrum: 843.69 m²
Malzeme : Dış cephede; Sıva ve boya, giydirme cephe, içte; sıva/alçıpan ve boya, Zemin kaplaması: granit, seramik
Hizmete Açılış Tarihi : İnşaatı halen devam etmektedir.

Rektörlük ve İdari Binası Yakın Doğu Üniversitesi’nin merkez bölgesinde yer almaktadır. İnşaatı devam etmekte olan proje toplamda 18 katlık heybeti ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin en yüksek binası olacaktır. Bu bina mevcut rektörlük binasının üslendiği görevleri devralacaktır. Hizmet kalitesini artırmak amaçlı olarak tasarlanan bina akıllı bina niteliklerini taşıyacaktır. Üniversitenin dinamik yapısına katkı amaçlı tüm idari ofisleri bir araya toplamayı da hedeflemektedir.

Bina içerisindeki ulaşım , 2 adet merdiven ve 2 adet hızlı (1.6 m/s) asansörle sağlanacaktır.

• Binanın bodrum katı 843.69m² alana sahiptir. Depo, teknik servis ve otopark olarak kullanılacaktır.
• Zemin kat ,1. Kat ve 2. katın her biri 843.69m² olup öğrenci işlerinin yürütüleceği ofislere ait olacaktır.
• 4.-18. katlar 500.55m² kullanım alanlarına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu katlarda idari ofisler bulunacaktır.

Statik Teknik Bilgiler
Yeni Rektörlük binasında yapı taşıyıcı elemanları betonarme olarak tercih edilmiştir.

Temellerinde yapısı, geometrisi ve zemin raporları neticesinde kirişli radye temel sistemi kullanılmıştır. Bina tüm aplikasyonları digital aletlerle yapılmıştır.

Dijital ve manuel Teodolit, Nivo ve Total Station isimli koordinat, yön, yörünge ve kot verebilen hassas cihazlar kullanılmıştır.Yapıda perde çekirdek sistemi kullanılmış bu yolla binanın taşıyıcı sistemi hem dinamik hem de düşey yüklere göre yüksek performans sağlaması hedeflenmiştir. Döşeme sistemi olarak iç bölümlerde nervürlü döşeme kullanılmıştır. Bu yolla tesisat projelerinde ve tavan yüksekliğinde fayda sağlanmıştır. Yapı “deprem yüklerinin tamamının çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli (boşluklu) perdeler tarafından taşındığı binalar” statüsünde yer almaktadır.

Kullanılan Şartname, Standart ve Referanslar
Yapıda bulunan betonarme sistemin tasarımlarında kullanılan Ulusal ve Uluslararası Şartname, Standart ve Referanslar aşağıdaki gibidir.
• TS498; Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
• Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (2007)
• TS500; Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

İlgili referansların çerçevesinde betonarme sistem tasarımlarda kullanılan bazı önemli bilgiler aşağıdaki gibidir:
• Deprem Bölgesi: 2. Derece → Zemin Raporları Dosyası
• Etkin Yer İvmesi Katsayısı: 0.3 → DBYBHY(2007) Tablo2.2
• Bina önem katsayısı: 1.4 → DBYBHY(2007) Tablo2.3
• Yapının Süneklik Düzeyi: KARMA → DBYBHY(2007) 2.5.4
• Yerel Zemin Sınıfı: Z2 → Zemin Raporları Dosyası
• Bina Kullanım Amacı ve Türü: OFİS → DBYBHY(2007) Tablo7.7
• Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı(R):6.00 → DBYBHY(2007) Tablo2.5
• Hareketli Yük Katılım Katsayısı: 0.6 → DBYBHY(2007) Tablo2.7
• Zemin Spektrum Karaktesistik Periyotları: Ta=0.15 Tb=0.40→DBYBHY(2007) Tablo2.7
• Yatak Katsayısı: 3000 ton/m3 → Zemin Raporları Dosyası
• Zemin Emniyet Gerilmesi: 25 ton/m2 → Zemin Raporları Dosyası

Analiz ve tasarımların neticesinde yapıda kullanılan beton sınıfı C35 ve çelik sınıfı S420(BÇIIIa) olacak şekilde tercih edilmiştir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi