Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

Tasarım ve Fiziki Geliştirme Dairesi

Bina Adı : Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Kullanım Amacı : Hastane
Yapı Türü : Betonarme Karkas ve Çelik Taşıyıcı Sistem
Kat Adeti : Zemin + 8 Kat
Brüt Alan : 55,000 m²
Malzeme : Dış cephede; kompozit cephe kaplaması, giydirme cephe, İçte; doğal mermer, granit, seramik ve pvc
Hizmete Açılış Tarihi : 2008 yılında inşaatına başlanmış,
20 Temmuz 2010’da hizmete açılmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün, batı bölgesinde, sağlık külliyesi diye adlandırabileceğimiz, Tıp Fakültesi binası, Eczacılık Fakültesi binası, Diş Hekimliği Fakültesi binası ve yakında inşaatına başlanacak yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binası kompozisyonunun merkezinde yer almaktadır. Hastane binası bölgenin, kampüsün ve hatta Lefkoşa’nın kuzey bölgesinin en yüksek noktalarının birinde, 9 katlı heybetiyle dominant konumda yer almaktadır.

Sağlık bakanlığı standartlarının çok üzerinde, uluslararası akretitasyon kuruluşlarının kolaylıkla akredite edebileceği, mekansal, eğitsel ve teknolojik donanıma sahip, estetik ve işlevsel kaygılarla biçimlendirilmiş, yeni nesil bir hastane yapısı oluşturulmuştur. Hastane fonksiyonel ilişkileri, hasta güvenliğini sağlayan ulusal ve uluslararası yönetmenliklere uygunluk , hastane işletmeciliği açısından rasyonel hizmet ağının kurulması, buna bağlı olarak enerji giderlerini minimumda tutacak tetbirlerin alınması, çevre koruma ve kullanıcılara ideal çalışma ortamları sağlamak gibi ana kriterler ortaya konmuştur. Bununla birlikte hastane binası tasarımına kampüs içerisinde ve kent genelinde çevresel etkenleri ve oluşumları dahil ederek, müthiş bir ahenk ve uyum sağlanmıştır.

Bina yapısı kurgulanırken hasta profili ve bunlara hizmet veren birimleri göz önünde bulundurarak, acil, yataklı ve ayaktan tedavi gören hastalar ve diğer yandan bunlara hizmet veren birimler grubu ilişkilerinin kompakt bir kompozisyon içerisinde çözümü hedeflenmiştir. 3 ana bloktan oluşan hastanenin girişi; acil, poliklinik, teknik servis ve morg girişlerinden ayrılarak, hasta ve personel trafiğinin rahatlatılması sağlanmıştır. Binanın cephesinde;acil hastalara hizmet veren batı bloğu 3 kat, ayaktan hastalara hizmet veren doğu bloğu 4 kat, yatan hastalara hizmet veren orta blok 9 kat şeklinde yükselmektedir. Bina içerisinde katlar arası ulaşım sedye taşıma kapasitesine sahip 9 tane asansör, 2 tane monşarj asansörü ve 15 tane merdiven ile sağlanmaktadır. 22’si VIP olmak üzere 209 tek kişilik hasta odası, 8 ameliyathane, 30 erişkin yoğun bakım ile 17 yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunan hastanede, bütün testlerin yapılabileceği kapasitede laboratuvar, tıbbi görüntüleme ve tanı olanakları açısından en yeni ve en üst teknolojik donanıma sahip Radyoloji Merkezi, kanser tanısında iddialı Nükleer Tıp ve kanser tedavisinde söz sahibi Radyoterapi Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca tamamen dijitalize 84 adet doktor muayene odası ile poliklinik hizmetlerini de en üst düzeyde sunmaktadır.
Binanın merkezini oluşturan 9 katlı orta blok, iki katlı atriumlu giriş holü ile birlikte hastanenin omurgasını oluşturmaktadır. Orta bloğun zemin katında; kan bankası, hemodializ, laboratuvarlar, personel soyunma odaları, medikal arşiv 1.katında; giriş holü, kafeterya, danışma ve idari birimler ikinci katında hastane yönetimi, derslikler, Tüp Bebek Merkezi, muhasebe, Kalp Merkezi, Kulak Burun Boğaz bölümleri, 3. katında; Kadın Doğum yataklı servisleri, doğumhane ve Jinekoloji polikliniği bulunmaktadır. 4’üncü kattan 8’inci kata kadar Lefkoşa ve Beşparmak Dağları manzaralarına sahip yataklı servisler yeralmaktadır.

Doğu bloğu, poliklinik servislerine ayrılmış olup zemin katta; ilaç yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Radyasyon Onkolojisi Merkezi, 1. katta; Genel Cerrahi, Dahili Branşlar, Gastroenteroloji,

2. katta; Oftalmoloji, Plastik Cerrahi, Dermatoloji ve Tıbbi Onkoloji, 3. katta ise Göğüs Cerrahisi ve Ortopedi, Nöroloji, Nöroşürirji ve Pediatri bölümleri bulunmaktadır.
Batı bloğunun zemin kattında; merkezi sterilizasyon, morg, atık depolar, merkezi mutfak ve yemekhane, teknik bölüm, merkezi çamaşırhane sarf malzeme deposu, 1. kattında; Acil Servis, Radyoloji, Nükleer Tıp, 2. Katında; ameliyathaneler, Anjiyo ve erişkin yoğun bakım bulunmaktadır. İç avlulu olarak tasarlanan batı bloğu kendi içerisinde, acil hasta girişi, acil müdahale, Radyoloji, ameliyathene ve yoğun bakım ilişkileri direk bağlantılı hijyenik ortam kriterlerinin sağlanması, bölümlerin izolosyonu düşünülerek bir bütün çerçevesinde çözülmüştür. Bu bölümlerin iletişimi ayrı asansör grubu ile sağlanmıştır. Ayrıca bu birimlerle sterilizasyon arasında monşarj asansörleri ile hızlı, hijyenik ve güvenli iletişim sağlanmıştır. Acil girişi; kendi imkanlarıyla hastaneye gelen hastaların ve ambulans yardımıyla hastaneye gelen hastaların girişleri şeklinde yapılmaktadır.
Ana taşıyıcı sistemi betonarme olan binanın ana giriş ve poliklinik hollerinin ışıklıklarında ve tüm giriş saçaklarında çelik strüktür sistemi kullanılmıştır. Çelik strükütür sisteminin üzerinde cam malzeme kullanılması ile dış cephede estetik görünüm kazanmasıyla birlikte bina içerisinde enerji kullanımını azaltılması amaçlanmıştır.

Binanın kat yükseklikleri fonksiyona ve tesisat ihtiyaçlara göre çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle zemin kat; 4.7m, 1,2 ve 3. katlar; 4.5m, 4,5,6, 7. katlar; 3.7 ve 8. kat; 4.5m şeklindedir. Mekanik havalandırma; ısıtma ve soğutma yapıldığı binanın, tavanında servis ve tesisat giderlerini karşılamak amacıyla mekanın fonksiyonuna göre seçilmiş çeşitli asma tavan sistemleri kullanılmıştır.

Binanın dış yüzeyinde ısı yalıtımlı kompozit cephe kaplaması ve giydirme cam cephe kullanılarak modern bir görünüm kazandırılmıştır. Ayrıca polikliniklerdeki doktor ofislerininde gün ışığından faydalanabilmeleri için giydirme cam cephe kullanılmıştır. Binada ısı kaybını önlemek amacıyla alüminyum kasalı ısı bariyerli çift cam kullanılmıştır. Ayrıca cephe kaplaması altına ısı yalıtımlı taş yünü uygulanmıştır.

Standart hastane görünümünden uzak insanlar üzerinde rahatlık ve ferahlık hissi uyandıracak şekilde tasarlanan bina içerisinde zemin kaplaması olarak doğal mermer, granit, seramik

ve pvc kullanılmıştır. Bina içerisindeki bölme duvarlarda bims blok ve alçıpan kullanılmıştır. Tüm bims blokların üzeri alçıpan ile kaplanmış olup, ıslak mekanlar neme karşı ve yangın zonlarında ise yangına dayanıklı özel alçıpanlar kullanılmıştır. Yataklı servislerde bulunan hasta yatak odalarında ve hemşire istasyonlarında ve belirli bölgelerde duvar kağıdı uygulanmıştır.

Tanıda iddialı Nükleer Tıp ve Radyoloji bölümlerinin duvarları özel olarak betonarme yapılmış ve tavan ve tabanda da 2 mm kalınlığında kurşun kaplama kullanılmıştır. Radyoterapi bölümünde ise Linac cihazlarının ve breakiterapinin duvarları minimum 60cm, maksimum 260 cm kalınlıkta betonarme olarak imal edilmiştir. Ayrıca bu bölümde özel üretilen kurşun kapılar kullanılmıştır.

Bina, KKTC, TC ve Uluslararası Yangın Yönetmenliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Binanın içerisinde bir bölgede yangın çıktığı zaman diğer birimlere yangının sıçramasını önlemek amacıyla yangın zonları oluşturulmuştur. Bu amaçla bina 34 yangın zonuna ayrılmıştır. İki yangın zonu arasında alev ve duman geçişine olanak tanımayan, uluslararası sertifikalara sahip tecrit malzemeleri ile özel imal edilmiş yangına dayanıklı kapılar kullanılmıştır.

Dış cephede temizliği sağlamak amacıyla binanın en üst katının tavanında askı sistemi kullanılmıştır. Askı sistemi; monoraylı sistem, otomatik sarımlı askı sepeti, aliminyum ray kullanılmıştır. Ayrıca ışıklıkların iç temizliği için de benzer sistem kullanılmıştır.

Hastane binasını oluşturan yataklı servisler ve diğer genel kullanım alanlarında kullanıcıların konforunu sağlayabilecek her türlü ekipman kullanılmıştır.

Statik Teknik Bilgiler
Hastane binasında yapı taşıyıcı elemanları olarak betonarme kullanılmıştır. Işıklık bölümleri ve galeri boşluklarında çelik kiriş sistemler kullanılmıştır. Hastane binası temellerinde yapısı, geometrisi ve zemin raporları neticesinde radye temel sistemi kullanılmıştır. Radye temel yaklaşık olarak 15.000 m2 ‘lik alanda 13.000 m3 betonun tek bir seferde dökülmesiyle şekillendi. Dökümünün tamamlanması için adada ilk kez bütün beton santralleri aynı amaç için üç gün ve gece aralıksız olarak beton dökmüşlerdir.

Beton dökümü esnasında yapıda kullanılan betonun kalitesini kontrol etmek amacı ile standartlar gereği numuneler alınmıştır.
Yapının geometrisinin ve elemanların koordinatlarının daha kusuruz olabilmesi için günümüz teknolojisinden faydalanılmıştır. Dijital ve manuel Teodolit, Nivo ve Total Station isimli koordinat, yön, yörünge ve kot verebilen hassas cihazlar kullanılmıştır.
Döşeme sistemi olarak yapıda nervür döşeme kullanılmıştır. Hastane binasında kullanılan nervür döşeme sistemi, döşeme boyunca 20 cm genişlikte, 35 cm derinlikte kirişlerin 40 cm aralıklarla aralarında hafif bir malzeme olan asmolen tuğlanın kullanılmasıyla oluşturulmuştur.

Yapı “deprem yüklerinin tamamının çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli (boşluklu) perdeler tarafından taşındığı binalar” statüsünde yer almaktadır. Bütün analizlerde Dinamik Analiz (Mod Birleştirme) methodu kullanılmıştır.

Kullanılan Şartname, Standart ve Referanslar

Yapıda bulunan betonarme ve çelik sistemlerin tasarımlarında kullanılan Ulusal ve Uluslararası Şartname, Standart ve Referanslar aşağıdaki gibidir.
• EN 1990:2002; Basis of structural design
• EN 1991 Eurocode 1 Basis of design and actions on structures
• EN 1993 Eurocode 3 Design of steel structures
• EN 1998 Eurocode 8 Design of structures for earthquake resistance
• TS498; Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
• Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (2007)
• TS500; Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

İlgili referansların çerçevesinde betonarme sistem tasarımlarda kullanılan bazı önemli bilgiler aşağıdaki gibidir:
• Deprem Bölgesi: 2. Derece → Zemin Raporları Dosyası
• Etkin Yer İvmesi Katsayısı: 0.3 → DBYBHY(2007) Tablo2.2
• Bina önem katsayısı: 1.5 → DBYBHY(2007) Tablo2.3
• Yapının Süneklik Düzeyi: Karma → DBYBHY(2007) 2.5.4
• Yerel Zemin Sınıfı: Z2 → Zemin Raporları Dosyası
• Bina Kullanım Amacı ve Türü: Hastane → DBYBHY(2007) Tablo7.7
• Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı(R):6.00 → DBYBHY(2007) Tablo2.5
• Hareketli Yük Katılım Katsayısı: 0.3 → DBYBHY(2007) Tablo2.7
• Zemin Spektrum Karaktesistik Periyotları: Ta=0.15 Tb=0.40 → DBYBHY(2007) Tablo2.7
• Yatak Katsayısı: 3000 ton/m³ → Zemin Raporları Dosyası
• Zemin Emniyet Gerilmesi: 25 ton/m² → Zemin Raporları Dosyası

Yapısal Çelik
Hastane binasının giriş saçakları ve galeri boşluklarında kullanılan çelik elemanların tasarımlarında genel olarak Eurocode’lar kullanılmıştır. Çelik elemanlar genellikle değişken I kesiti modelindedir.

Kullanılan çelik elemanların üzerinde bulunan cam taşıyıcı elemanlarının ısı genleşmesinden oluşan şekil değişikliklerinden etkilenmemeleri için bütün elemanlar sistemden bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Burada yapılan uygulamada cam yüzeyler için bütün birleşimler vida bağlantıları ile yapılmış ve serbest bir hareket imkanı tanınmıştır. Bu sayede camlar üzerinde oluşabilecek genleşme gerilmeleri önlenmiştir.
Çelik elemanların ankrajlarında kullanılan bulonların koordinatları 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamında hazırlanmış “Total Station” cihazına aktarılmış ve montajları kusursuz bir şekilde gerçekleşmiştir. Buna ek olarak hareketli mesnet detaylarıda bu proje çerçevesinde tasarımlar dahilinde kullanılmıştır.

Yapıda bulunan yapısal çeliklerde St37 (S235 JR) çeliği kullanılmıştır. Kullanılan çelik ve bulonlarla ilgili bazı karakteristik bilgiler aşağıdaki gibidir;


• Çekme dayanımı, Fu= 3.7 t/cm²
• Akma dayanımı, Fy= 2.4 t/cm²
• Elastik Modül, E = 2100 t/cm²
• Yoğunluk, ρ = 7.85 t/m³
• Genleşme katsayısı, α = 1.17 x 10-5 /0C
Ankraj Bulonları

Grade 5.6 (fy = 3 t/cm² ve fu = 5 t/cm²)
Yapısal Bulonlar
Yapısal bulon, somun ve pullarda;
Grade 8.8 (fy = 6.4 t/cm² ve fu = 8.0 t/cm²)
Grade 10.9 (fy = 9.0 t/cm² ve fu = 10.0 t/cm²)

Elektrik İle İlgili Teknik Bilgiler
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin elektriksel kurulu gücü 5000 Amper olup şu anda ise 2 adet 2000 KVA trafodan beslenmektedir. Binanın enerji tasarrufu ve KIB-TEK şebekesinin güç kaybını önlemek için son teknoloji K.K.T.C genelinde daha önce kurulmamış ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan KOMPANZASYON sistem ve panosu mevcuttur.

Hastane bünyesindeki çekilen enerjinin devamlılığını sağlamak için ise mevcut elektrik sistemini destekleyecek şekilde 3 adet 750 KVA, 2 adet ise 500 KVA olmak üzere toplam 5 adet senkron çalışabilen jeneratör kurulmuştur.

Ayrıca toplam 2 grup 6 ünite’den oluşan ve her bir ünite 200 KVA olmak üzere toplam 1200 KVA kurulu merkezi UPS sistemi ile elektrik sistemi desteklenmektedir. Tüm medikal cihazlar , üniteler , ameliyathane ve yoğun bakımlar direkt UPS destekli olup kesintisiz çalışmaktadır.

Hastane elektrik sistemi ana pano ile en uç noktadaki tali pano arası , kolon hatları ve enerji taşınması water proof BUS-BAR sistemi ile taşınmaktadır. BUS-BAR sistemi bu denli büyüklükte ve uzunlukta ilk kez K.K.T.C’deki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmıştır.

Tüm bina FARADAY KAFESİ sistemi ile topraklanmış ve korunmuş olup dıştan gelecek meteorolojik tehlikelerde ve en uç panoya kadar insan hayatını korumak için kaçak akım röleleri ile koruma yapılmıştır. Her medikal cihaz ayrı ayrı topraklamaları yapılmış olup kendi aralarında eş potansiyel sağlanmış ve insan hayatını korumaya önem verilmiştir.

K.K.T.C genelinde ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan Pinomatik Tüp Sistemi katlar ve servisler arası evrak ve sağlık numunelerinin iletilmesi ile ilgili kolaylık, sürat ve hijyen sağlanmıştır.Hastanenin tüm ısıtma, soğutma , havalandırma ve tüm mekanik sistemleri OTOMASYON sistemi ile kontrol edilerek her türlü arıza tespiti ve giderilmesi süratlenmiştir. Mekanik sistemlerin çalışma ve durdurulması yine OTOMASYON sistemi ile sağlanmaktadır.

Hastane güvenliği 279 adet kameradan oluşan CCTV kapalı devre kamera sistemi ile 7/24 kesintisiz olarak sağlanmaktadır. Özel kamera sistemiyle ameliyathanelerde gerçekleştirilen ameliyatlar eğitim amaçlı olarak Tıp Fakültesi öğrencilerine ve internet üzerinden tüm dünyaya canlı yayın olarak verilebilmektedir. Ayrıca tüm hasta yatak odaları ve polikliniklerde kapalı devre T.V sistemi kurulmuş olup 16 kanalla yayın yapmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir binaya ve yaşayanlarına verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir.

Bu nedenle binada yangın algılama ve alarm sistemleri kurulmuştur. Kurulan bu sistemde dedektörler ,flaşörler,flaşörlü sirenler ve FM-200 gibi yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerin alt yapısında ve tüm elektrik sistemlerinin kablolama işlemlerinde yanmaz, alev almaz ve halogen-free kablolar kullanılmıştır. K.K.T.C genelinde ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bu kadar büyük kapsamlı bir yangın algılama ve alarm sistemi kurulmuştur.

Günümüzde hastanelerde ve sağlık amaçlı kuruluşlarda hasta ile sağlık personelinin etkili haberleşmesi büyük önem taşımaktadır. Hem hastanın isteklerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi hem de verilen hizmetin kalitesinin ölçümlenebilmesi için hemşire/hasta haberleşme sistemlerinin kurulumu gün geçtikçe artmaktadır. Son teknolojik donanıma sahip olan hemşire çağrı sistemi bu kapsamda K.K.T.C’ de ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmıştır.

Mekanik Teknik Bilgiler

Hastanenin meknik projelendirilmesi yapılırken günümüz enerji sorunu düşünülerek az enerjiyle yüksek verim alınan yeni teknolojik ürünler seçilmiştir. Bu seçimlerle birlikte hastanenin yeşil bina olma yolunda büyük bir adım atılmıştır.Tüm mekanik sistem 7 kısımdan oluşmaktadır.

-Sıhhi Tesisat
-Havalandırma Tesisatı
-Yangın Tesisatı
-Medikal Gaz Sistemi
-Isıtma-Soğutma Sistemleri
-Lpg ve Hava Tesisatları
-Pnomatik Sistem
-Buhar Tesisatı
Hastanede uygulanan mekanik sistemler arasında en önemli yeri olan yangın sistemleri; özel yangın danışmanları eşliğinde mimari, mekanik, elektrik alanlarda her detay ince düşünülerek tasarlanmıştır. Sonuçta hastanenin yangından korunmada ne kadar güvenilir oluşu ortaya çıkmıştır. Türkiye ve Avrupa’da kullanılmaya başlayan son yangın yönetmenliklerine göre tüm önlemler alınmıştır. Yangından korunma amaçlı zonlara ayrılan binada, tüm yatay ve dikey zonların geçişlerinde mekanik,elektrik ekipman veya aksamların çevresi CP 601S, FM ve LPCB sertifikasyonlarına sahip yangın ve duman geçişini önleyen malzemeler kullanılmıştır. Proje ve inşaat aşamasında kullanılan malzemeler, başta insan sağlığı ve çevre kirliliği düşünülerek seçilmiştir. Tüm plastik malzemeler yangın durumunda yanmayan veya alev almayan yapıya sahiptir. Hastanenin Yangın sistemi her noktadan kontrolü yapılan ve uzaktanda izlenebilir bir yangın ihbar otomasyon sistemiyle donatılmıştır. Binanın herhangi bir noktasında oluşabilecek yangın durumunda bina dışına çıkmadan güvenli bölgelerde iki saat kalınabilecek şekilde zonlara ayrılmıştır.

Bina içerisinde yangından korunma amaçlı kurulmuş sistemler;

-FM 200
-Mutfak ve lpg sistemi için özel dedektör ve söndürme sistemleri
-Asansör, merdiven basınçlandırma ve eksoz fanları
-Elektrik ve dizel olmak üzere yedekli yangın pompaları
-Yangın dolapları
-Dış saha hidrant sistemi
-Sprinkler sistemi

Hastanenin yeşil bina adayı olmasında başka bir faktör de sıhhı tesisat tasarımında kullanılan suyun geri kazanımını sağlamak amaçlı sistemler kurulmuştur. Binada 6 tip farklı su çeşiti bulunmaktadır. Bunlar;
-Şebeke Suyu
-1. Arıtılmış Su
-2. Arıtılmış Su
-Saf Su
-Gri Su
-Bahçe Sulama

Suyun arıtılmasında kullanılan Re Ozmoz sisteminin ürettiği atık suyu özel filtreler kullanılarak yapay gölete su kaynağı oluşturulmuştur. Temiz suyu kullanımı sonrası kara su ve gri su olarak geri dönüşümünde gri suyu tekrar filtrelerden geçirilerek klozetlerde kullanılması sağlanılmıştır.

Ülkemizin genelinde yağmur oranının düşük olmasına rağmen tüm binanın çatılarına özel tasarlanmış sifonik sistem uygulaması yapılmıştır. Çatılarda toplanan yağmur ve cihazların drenaj suları filtrelerden geçirilerek gri su olarak geri kazanılmıştır. Suyun önemi tüm bina içinde bulunan bataryalar fotoselli ve termostatlı modeller kullanılarak ön plana çıkarılmıştır. Ortak kullanım alanlarında bulunan pisuvarlar susuz kartuşlu seçilmesi de başka bir su tasarufudur.

Sıcak su sistemi sadece kış ayları haricinde çatılara yerleştirilmiş %85 verimlikte çalışan güneş panellerinden sağlanmaktadır. Sıcak su üretimi ve ısıtma sistemi enerji tasarufu sağlayan kaskat sistemiyle de gerçekletirilmektedir. Kazan dairesinde yerleştirilen özel izolasyon çeketli boyler sayesinde sürekli sisteme sıcak su verilmektedir. Sıhhi tesisat sisteminde hiç bir şekilde siyah ve galvaniz borular kullanılmamıştır. İnsan sağlığına zarar vermeyen oksijen bariyeri ve ısı yalıtımı yüksek olan yeni nesil plastik borular tercih edilmiştir. Elektrik tasarufu sağlamak amaçlı tüm pompa ve hidroforlar inverter tipte seçilmiştir.

Hastanenin ısıtma ve soğutması 2 farklı sistemle sağlanmaktadır. Birincisi dahili merkezi klima sistemi diğeri ise havalı klima santralleriyle gerçekleşmektedir. Isı kayıplarını önlemek ve ısı kazancı sağlamak amaçlı tüm binanın dış ve iç duvarları özel ısı yalıtımı malzemeleri kullanılarak yapılmıştır.
Tüm vrv ve çiller sistemleri enerji tasarrufu sağlamak amaçlı düşük enerji ile yüksek verim mantığıyla seçilmiştir. Amaliyathane, yoğunbakım ve diğer tüm hijyenik alanlar için yedekli sistemler kullanılmıştır. Hijyen alanlar haricinde tüm mekanların konfor amaçlı ısıtılması ve soğutulması inverterli vrv klima üniteleri kullanılmıştır. 1100 iç ünite ile büyüklük açısında da hastane projelerinde örnek proje teşkil etmektedir. Hastane içerisinde ameliyathane ve yoğun bakımlar haricinde tüm bölümler ısı geri kazanım tasarımlı klima santralleri seçilmiştir. Normal havalandırma santrallerinde 2 veya 3 filitreli sistemler kullanılmıştır. Hastanenin tüm bölümlerinin havalandırılması, mekanik havalandırma ile yapılmaktadır. Tüm ameliyathanelerin ve yoğunbakım bölümlerinin ısıtma ve havalandırma sistemi ayrı hijen havalandırma santrallerden oluşmaktadır.

Tüm ameliyathanelerin taze hava akışını sağlayan ve kirli havayı dışarı atan ısı geri kazanımlı temiz hava santrali bulunmaktadır. Her ameliyathanenin de kendi hijyen havalandırma santralleri bulunmaktadır. Herhangi bir santral arızaya girdiğinde veya bakım zamanı geldiğinde bağımsız havalandırma yapılmasından dolayı ameliyat operasyonlarının iptali söz konusu değildir. Tüm hastane genelinde enerji tasarufu düşünülerek seçilen ısı geri kazanım santral veya cihazlarının kirli ve temiz havanın

karışma riski olmayan sertifikalı ısı geri kazanım serpantinleri seçilmiştir. Ameliyathanelerin ve diğer tüm hijyen alanların havalandırılmasında merkez temiz hava santralinde 3 ve diğer bağlı bağımsız çalışan santralde 2 adet filitre bulunmaktadır. Bu filitreler G4 torba,F5,F7,F9 modelleridir. Ayrıca hijyen mekanlar içerisinde H-13 hepa filitreler ve laminar flow kullanılarak hastanın havadan gelen enfeksiyon veya hastalıkları kapma riski önlenmiştir. Tüm hijyen alanlarının mekanik proje aşaması ve çalıştırılmasında akredite olmuş test ve ölçümleri yapan firma tarafından validasyonu yapılmıştır. Validasyon işleminde tüm kanal, santral, hepa kutuları ve laminar flowlarının sızdırmazlık testleri, debi-hız testleri ve mekanların basıç yön testleri, partikül sayım testleri yapılmıştır. Bu testlerde en önemli sonuç, mekanlarda yapılan partakül sayım testinin çok başarılı geçmesidir. Normal şartlarda mekana verilen 10000 partakül/ft^3 degerinin 25 saniyede değişmesi gerekirken ameliyathalerde kurulmuş sistemin 10-12 saniyelerde değiştirmesi sistemin çok verimli şekilde çalıştığını göstermektedir.

Hastanenin alan olarak büyük olması nedeniyle hastadan alınan her türlü numunenin hızlı bir şekilde labaratuvara gönderilmesi amaçlı pinomatik tüp sistemi kurulmuştur. 1 merkez, 19 istasyondan oluşan pinomatik sistem istasyonlar arasında da numune rapor gibi evrakların taşınmasında çok büyük kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Pinomatik sistem kendi içinde otomasyon sistemiyle kontrolü sağlanmaktadır.
Hastane içerisinde gerekli tüm alanlara medikal gaz sistemi yapılmıştır. Ülkemizin ada ülkesi olmasından doğan sorunlar nedeniyle medikal gaz sisteminde kullanılan gazların yedeğinin yedeği olacak şekilde uygulaması yapılmıştır. Ags, hava kopmrosörü ve vakum pompalarının da yedekleri bulunmaktadır. Medikal gaz sisteminde oluşabilecek arıza ve sorunlara karşın alarım veren kendi içinde otomosyon sistemi bulunmaktadır.

Hastanede kurulu olan tüm mekanik sistemleri kontrol altında tutmak amaçlı merkezi mekanik otomosyon sistemi kurulmuştur. Otomosyon sistemi hastane içerisinden veya uzuktan erişime olanak sağlıyacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm hastane içerisinde kurulu olan diğer otomosyon sistemlerini de gözlemleyen, kontrolü, genel istatistik ve arzalarının raporlamısını sağlayan bir yapıya sahiptir. Otomosyon sistemiyle tüm kurulu sistemleri kontrol altında tutmak enerji tasarufu ve insan güvenliği açısından da hastanenin ne kadar donanımlı bir alt yapıya sahip olduğuna ışık tutmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi