Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi

Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezine girmek için tıklayınız.

Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezine Hoşgeldiniz.

Yapay Zeka Araştırmalarının amacı insan zekasınin öğrenilmesi, zeki davranışların ardında yatan sayısal işlemlerin anlaşılması ve zeki eserlerin, akıllı makinaların, özellikle akıllı bilgisayar programlarının yapilmasidir. Zeka konuşma yeteneğimiz, hatırlama, algılama, karar verme ve fiziksel çevremizle olan etkileşimimiz gibi birçok farklı yoldan belirtilebilir. Zeki davranış da psikoloji, matnık, dil bilimi ve felsefe gibi birçok farklı disiplenlerde çalışma konusu olmuştur. Yapay Zekanın bilgisayar biliminin bir konusu haline gelmesi, insanların zeka teorilerini kesin ve detaylı şekilde bilgisayarlarda uygulamak istemeleridir.

Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi Prof.Dr. Rahib H.Abiyev tarafından 2001 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde bilgisayar bölümünde lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve bölüm elemanların araştırma yapması için kurulmuştur.

Uygulamalı Yapay Zeka Araştırması yapay zeka ilkelerinin farklı dallardaki uygulamalarına odaklanmaktır. Bu dallar Otomatik Kontrol, Bulanık Sistemler, Softcomputıng (Yapay Zeka ile Hesaplama), Örüntü Tanımlama, Genetik Algoritmalar, Mikrokontroller Tabanlı Sistemler, Sayısal Sinyal İşleme, Robotiks, Sinir Ağları, Biyometri, Ğörüntü işlemi, Optimizasyon, Kaos Teorisi, Çok-Etmenli Sistemler, özdevimli öğrenme, veri iletişimi, zeki etkileşim modellerini içerir.

Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi, Yapay Zekanın birçok alanında ve Yapay Zekanın kullanıldığı sistemlerde araştırmalarını yürütmektedir. Bu araştırmaların temel amacı endüstri, işletme, mühendislik, danışmanlık, ekonomik ve eğitim alanlarındaki bazı sorun ve eksikliklere çözüm bulmaktır. Merkezde yapay zeka elementlerinin araştırılması ve analizi ve onların denetim sistemlerinde, siynal işleminde, robotların kontrol sistemlerinin yapılmasında, veri iletişimde, modellemede ve.s. uygulamalarında kullanılır. Araştırma işlerinin sonucları Atıf indeksli dergilerde, farklı konferans ve simpoziumların derğilerinde yayınlanmaktadır. Araştırma merkezinde mevcut olan donanımlar Boe-Bot robot, Inex Robot Kits, Movit Robot Arm, Omni-tekerlikli robot, cesitle dijital gorüntü işlemci kameraları, yuksek işlem kapasiteli bilgisayarları ve.s içermektedir.

Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi yeni fikirler ürete bilen lisans, lisansüstü, doktora programlarımızda eğitim gören yetenekli öğrencilrimize, akademisyenlere ve farklı alanlardaki araştırmacılara açıktır.

Prof. Dr. Rahib H. ABİYEV
Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi
Kurucu Başkan

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi