Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Sayfası | Programlar | Yönetim | Aday Öğrenciler | Tez Kılavuzları

Enstitü Müdürünün Mesajı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılından beri üniversitemiz bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını ve doktora programlarını yürütmektedir.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında eğitimin geniş uzmanlık alanlarında hizmet verilmekte, yaşam boyu öğrenme ve toplumsal sorumluluk, bilimsel ve teknolojik donanım ile öğrencilerimiz yenilikçi, çağdaş, dinamik öğrenenler olarak hayata hazırlanmaktadır.
Aynı zamanda, doktora düzeyindeki programlar ile konu alanına hakim, kariyer yolculuğunda donanımlı insan gücü yetiştirme hedefi olan Enstitümüz, vizyonu geniş, hayatı anlayan ve çözümler üretebilen, lider insan gücünü topluma kazandırmaya çalışmaktadır.
Enstitümüzün amacı, KKTC ve TC’ne eğitim alanında gerekli elemanları yetiştirmek, eğitim biliminde uzman yetiştirmek ve eğitim alanına bilimsel açıdan katkıda bulunmaktır. Enstitümüz bu amacını gerçekleştirmek için Eğitim Fakültemizin dört yıllık lisans programlarında yer alan tüm alanlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını açmıştır. Ayrıca çoğu alanlarda doktora programları mevcuttur.
Üniversitemiz donanımlı, alanlarında uzman öğretim elemanları ile, büyük kütüphanesi, teknolojik altyapısı ile öğrenim gören öğrencilere kariyer yolunda ve alanda uzmanlaşmada sınırsız hizmet vermektedir.
Enstitümüzün sunduğu yüksek lisans ve doktora programlarına katılan öğrencilerimize tüm akademik çalışmalarında üstün başarılar dilerim.

Prof. Dr. Orhan Çiftçi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü


 
Amacı
2000-2001 öğretim yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz ve Türkiye’de eğitim alanında gerekli elemanları sağlamak, eğitim biliminde uzman yetiştirmek ve eğitim alanına bilimsel açıdan katkıda bulunmaktır.

Enstitü, dört yıllık lisans programı içinde yer elan öğretmenlik formasyon programı ve alan öğretmenliği yüksek lisans programı, bilime yönelik tezsiz yüksek lisans progaramı, tezli yüksek lisans programlarında eğitim vermektedir.

Dört yıllık lisans programı içinde yer elan öğretmenlik formasyon programı Yüksek Öğretim Kurulu’u kararlarına göre dört yıllık lisans programları ile öğretmen olacak öğrencilere ilk ve ortaöğretimde öğretmen olma imkanı sağlamaktır.

Alan öğretmenliği yüksek lisans programının amacı ise orta dereceli okullara öğretmen yetiştirmektir.

Enstitü, bilime yönelik tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile de eğitim biliminin çeşitli alanlarında uzman yetiştirip eğitim biliminin gelişimine katkıda bulunurken, öğretmenlerin mesleki bilgisini artırarak ülkemiz eğitimini çağdaş bir seviyeye ualaştırmada önemli bir rol üstlenmektedir.

Enstütü Organları
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcısı, yönetim kurulu ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmış öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi