Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Akademik Kadro | Yönetim Kurulu | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça

Sosyal Kültürel ve Sportif Aktiviteler sayfasına gitmek için tıklayınız.

Değerli Dostlar,
Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (YDÜ BESYO), 1997 yılından beridir ‘Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü’ çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. YDÜ BESYO Kıbrıs Adası’nda ilk ve öncü fonksiyona sahip bir yüksekokuldur.

Misyonumuz; Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin çağdaş ve dönüşümcü öğretmen, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesinde liderliğini devam ettirmektir. Bu bağlamda gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde kaliteli işgücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük eden ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyonumuz ise; Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri açısından tüm enerji ve duygularını reformist, toplam kalite odaklı, cesur, risk alabilen ve bu alanda yüksek performans sergileyen bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

YDÜ BESYO yukarıda belirtilen misyon ve vizyona paralel olarak aşağıdaki görev ve özellikleri hâizdir:

 • YDÜ BESYO, statü açısından KKTC’de öncü fonksiyona sahip ilk ve tek modeldir,
 • Gerek akademik, gerekse sosyal açıdan nitelikli ve nicelikli akademik personele sahiptir,
 • Akademik personel ‘Açık Kapı Uygulamaları’ konusunda etkindir. Öğrencisini aktif bir biçimde dinler ve öğrenci merkezli çözümlere odaklanır,
 • Öğrencilerine ‘yerinde ve katılımcı gözlemcilikle’ ilgili imkânlar sağlar,
 • Spor tesisleri, ekipmanı ve kaynakları konusunda emsâllerine nazaran üstündür,
 • Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin seminer, kurs ve konferanslar sıkça tekrarlanır, Bu süreçte öğrencilerimizin ilgili organizasyonlarda aktif olması sağlanır,
 • Problem çözümünde ‘etkin iletişim ve öğrenci odaklılık’ ilkedir,
 • Öğrencinin daha ilk yıllarından itibaren kariyer planı, ilgili danışmanı tarafından istikrarlı bir şekilde sürekli olarak motivasyonu güçlendirilir,
 • Öğrencilerimiz gerek yerleşke içi, gerekse yerleşke dışında spor bilimlerine ilişkin tüm kurumlarda (spor kulüpleri, merkezleri, salonları vb.) istihdamı gerçekleştirilmeye yönelik yoğun iletişim konusunda aktiftir,
 • Öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin teknoloji öğrenimi ve kullanımı konusunda yoğun çabalar gerçekleştirilmektedir,
 • Önceden de olduğu gibi, gelecekte de üstlenilen EUROFİT Testi yanında Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Programı ve benzeri devlet projelerinin yürütülmesinde öğrencilerimiz yine aktif rol oynayacaklardır.
 • Mezunlarımızın iş imkânları ve hayatlarını düzenlemelerine ilişkin temaslarımız ve bu yöndeki desteklerimiz kesintisizce devam etmektedir.

Özetle, çağdaş beden eğitimi ve spor bilimleri de YAKIN’da.
Saygı ve dostlukla,

Doç. Dr. Cevdet TINAZCI
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi