Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Oyunculuk Anasanat Dalı

Fakülte Sayfası | Dersler
2005-2006 akademik eğitim yılında açılan Sahne Sanatları Fakültesi "Tiyatro Bölümü" OYUNCULUK ve DRAMATİK YAZARLIK Anasanat Dal’ları ile eğitimine başlamıştır.

Oyunculuk Anasanat Dalı,Tiyatro eğitimi veren üniversite düzeyinde bir meslek okuludur.
Eğitim programı 4 yıllık bir süreyi kapsar.Oyunculuk Anasanat Dalı öğrencileri,ana meslek dersleri yanında, 4 yıl boyunca Tiyatro mesleğinin duayenleri,ustaları ve mesleğinde uzman öğretim kadrosu ile diksiyon,fonetik,oyunculuk tekniği,estetiği,teorik ve pratik sahne çalışmaları,ritim,ses ve kulak eğitimi ile kültür ve kuramsal dersler görmektedirler.

Oyunculuk Anasanat Dalı eğitim programını,birbirinden değerli,Tiyatro mesleğinde duayen ustalar ve uzmanlar vermektedirler.Eğitim kadromuz Fakültemizin gururudur.Usta/çırak eğitimi olan Tiyatro eğitiminde eğitim kadrosu çok önemlidir.Tiyatro eğitimi almak için hangi Fakülteyi veya Konservatuvarı seçerseniz seçin,mutlaka okuyacağınız bölümün eğitim kadrosunu iyi inceleyin.Profesyonel Oyunculuk yaşamınızda yetersiz veya tercih edilmeyen bir Oyuncu olmak istemiyorsanız eğitim kadrosu güçlü bir eğitim kurumunu seçmenizi öneririz.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü” Oyunculuk Anasanat Dalı’nda okumak isteyen adayların; TC yurttaşları için öncelikle 2015 YGS sınav puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekmektedir; Bedensel herhangi bir rahatsızlıklarının olmaması, iyi ve güzel türkçe konuşması, güçlü imgeleme, iyi bir fizik, iyi bir ses ve kulak malzemesine sahip ve 23 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir. Oyunculuk Anasanat Dalı’nın Yetenek Sınavlarını kazanan tüm adaylar 4 yıl boyunca %50 burslu olarak okuma şansını elde edeceklerdir..Oyunculuk Anasanat Dalı yetenek sınavları her yılın Eylül ayında Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi