Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Hemşirelik

Fakülte Sayfası I Akademik Kadro | Dersler | İş Olanakları | Araştırma Alanları | Bilimsel Etkinlikler | Yararlı Linkler | Etkinlikler

Hemşirelik Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız.

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün çekirdeğini sırası ile; Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1973-1990 yıllarında ortaokul sonrası 2 yıllık, ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik Okulu”, 1985-1989 yılları arasında mevcut yasa altında lise sonrası 3 yıllık eğitimle ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik Okulu” 1990 yılında değiştirilmiş adıyla “Hemşirelik ve Ebelik Okulu”, 1994 yılında ise lise sonrası 2 yıllık önlisans eğitimi ile ‘Hemşirelik Meslek Yüksekokulu’ oluşturmuştur.

KKTC Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu eğitimini, Sağlık Bakanlığı ve YDÜ arasında 2004 yılında imzalanan protokol çerçevesinde YDÜ’nin fiziksel, sosyal ve kültürel desteğinden yararlanarak 2006 yılına kadar sürdürmüştür. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında yapılan ek bir protokolle, YÖDAK’ın yaptığı merkezi sınavla ilk lisans öğrencileri alınmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ise, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak dört yıllık lisans ve yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Ayrıca 2007-2008 eğitim- öğretim yılında daha önce önlisanstan mezun olan hemşirelere dikey geçişle lisans eğitimi imkanı sağlanmıştır.

Misyon
Birey aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini geliştirmede, bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemleri kullanarak temel Hemşirelik eğitimini ve hizmetlerini geliştirmek ve yürütmektir.

Vizyon
Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir Hemşirelik eğitimi kurumu olmaktır.
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl

Amaçlar ve Hedefler
Eğitim ve öğretim etkinlikleri aracılığı ile öğrenciler; 3 temel amaca yönelik yetiştirilmektedir.

 1. Bilimsel anlayış kazanmış ve bilgilerini mesleki alanda beceriye dönüştürebilen KKTC , Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki sağlık kuruluşlarında kapsamlı ve çağdaş Hemşirelik hizmeti verecek yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip hemşireler yetiştirmek.
 2. Hemşirelik alanında bilimsel çerçevede araştırma ve inceleme yapabilecek yeterliliğe sahip insan gücünü yetiştirmek.
 3. Yüksek Okulun gelişmesini, toplumla eşgüdümünü sağlayabilecek toplum sağlığını koruma, geliştirme ve yükseltme bilince sahip ülkedeki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışacak hemşireler yetiştirmek.
* Öğrenci uygulamalarının hümanistik eğitim tekniği ile gerçekleştirilmesi,
* Öğrenci sayısına göre eğitim- öğretim için gerekli malzemeler ve bilgisayarın temin edilmesi,
* Öğrenci sayısına göre alanında uzman eğitici sayısının artırılması,
* Yeterli ders dökümanlarıyla desteklenmiş teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesi,
* Eğitici kadrosunun akademik gelişiminin desteklenmesi,
* Hemşireliğe ilişkin kitap ve süreli yayınların artırılması,
* Eğitim ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi konusunda desteklenmesi,
* Başarılı eğiticilerin ödüllendirilmesi,
* Öğretim elemanlarının gelişimi açısından bilimsel faaliyetlere katılım konusunda desteklenmesi,
* Öğretim elemanlarının bilimsel gelişimlerini takip açısından kriterlerin konması,
* Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesi açısından ilgili sektörlerle işbirliğinin yapılması ve sürdürülmesi,
* Toplumun sağlık düzeyine göre ihtiyaçlarını belirleme ve karşılamaya yönelik çalışmaların yapılması,
* Okul hastane ve sektörlerarası işbirliğinin artırılması,
* Uluslararası destekli ve sektörler arası işbirliği ile projelerin geliştirilmesi.

Bölümün Güçlü Yönleri

 • KKTC’de lisans düzeyinde Hemşirelik eğitimi veren ilk eğitim kurumu olması,
 • KKTC’de tanınmış bir üniversite bünyesinde olması,
 • Hemşirelik mesleği tercihinin yüksek olması,
 • Meslek örgütü ile işbirliği içinde olması,
 • Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde olması,
 • Yüksek lisans ve doktora programının başlatılması,
 • Eğitim araç-gereçlerinin ve donanımlı laboratuvarın olması,
 • Türkiyede’ki Hemşirelik okulları ile işbirliği içinde olması,
 • Mezunların kamu ya da özel kurumlarda hemen istihdam olanağının olması,
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi