Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Tiyatro Bölümü

Fakülte Sayfası | Yönetim Kurulu
Kuruluş
Sahne Sanatları Fakültesi, “Tiyatro Bölümü” 2005-2006 öğretim yılında eğitimine başladı. KKTC’de ilk ve tek Sahne Sanatları Fakültesi olma özelliğini taşımakta olup, Akdeniz’in ortasında geleceğin nitelikli ve yetenekli sanatçılarını yetiştirmeyi kendine hedef seçmiştir. Sahne Sanatları Fakültesi, “Tiyatro Bölümü”nün kuruluş şeması dört anasanat dalından oluşmaktadır. Bunlar, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı ve Rejisörlük anasanat dal’larıdır. 2005-2006 öğretim yılında, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık anasanat dallarını açarak akademik eğitimine başlayan fakültemiz, yakın gelecekte Sahne Tasarımı ve Rejisörlük anasanat dal’larını da açarak “Tiyatro Bölümü”nün kuruluşunu tamamlayacaktır. 2005 yılında yaşama merhaba diyen fakültemiz,2008-2009 bahar döneminde ilk mezunlarını vermenin heyecen ve gururunu yaşamıştır.Lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılması için çalışmalarımız devam etmektedir.Fakültemizin yetenek sınavları her Eylül ayının son haftası yapılmaktadır.

Tiyatro Bölümünün Amaçları

* Bilgisi ve yeteneği ile Tiyatro sanatını güçlendirecek nitelikli mezunlar vermek.
* Bölümün sürekliliği açısından akademik personelin bölüm içerisinde kadrolaşmasını sağlamak.
* Mezunlarımızdan hem akademik hem de sanatsal anlamda yararlanabilmek amacıyla eğitim kadromuzun da içinde yer alacağı profesyonel düzeyde bir ‘Üniversite Tiyatrosu’ kurmak.
* '‘Üniversite Tiyatrosu’' oluşumundan döner sermayeye bağlı finansal kaynak elde etmek.
* 5 yıl içerisinde bölüm öğrencilerini burs olanaklarından yararlandırmak.
* Öğrencilerimizi bilimsel araştırmaya yönlendirerek tiyatroyla ilgili bölüm arşivi kurmak.
* 3 yıl içerisinde bölüme ait bir Tiyatro kütüphanesi oluşturmak.
* Öğrencinin eğitim sürecine katkı amacıyla meslek kurumlarında staj olanakları yaratmak.
* Yurt dışında Tiyatro eğitimi veren akademik kurumlarla iş birliği içerisinde fikirsel ve sanatsal alış-verişi güçlendirmek amacıyla ‘Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali’ düzenlemek.
* 2009 yılı itibarıyla yüksek lisans ve doktora programları açacak alt yapıyı oluşturmak.
* 'Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’' adı altında kuruluş -amaçları arasında yer alan- Tiyatro Bölümüne bağlı olarak ‘Sahne Tasarımı’ ve ‘Rejisörlük’ ana sanat dallarıyla müzik eğitimine bağlı ‘Opera’ ve ‘Şan’ bölümlerini hayata geçirmek amacıyla gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak.
* KKTC’de süreli Tiyatro yayını boşluğunu gidermek amacıyla akademik ve idari personel ile öğrencilerin işbirliği sonucunda bir Tiyatro dergisi çıkarmak.
* Bölümün etkinliğini ve etkisini yaygınlaştırmak amacıyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nden başlamak kaydıyla bir hafta boyunca öğrenci çalışmalarının sergileneceği, Tiyatro söyleşilerinin yapıldığı, akademisyenlerin Tiyatro seminerleri verdiği halka açık bir tiyatro şenliği düzenlemek.
* Karşılıklı bilgi alışverişini güçlendirmek, eğitimi zenginleştirmek adına bir yıl içerisinde, yurt dışı ve yabancı ülkelerdeki Tiyatro okullarından kendi alanlarında uzman eğitimcilerin atölye çalışmaları yapmaları amacıyla davet etmek; bölüm içi eğitim kadrosunun da aynı amaçla gönderilmesini sağlamak.

Tiyatro Bölümünün Hedefleri

* Kadrolu akademik personel sayısını mevcut sayıdan (7) 2015 yılı itibariyle 25’e yükseltmek.
* Öğrenci başvurularındaki mevcut sayıyı (20) dört yıl içerisinde 5 katı artırmak.
* 2015 yılına kadar YDÜ Sahne Sanatları Tiyatro Topluluğu’nu profesyonel anlamda kurmak.
* Sahne Sanatları Tiyatro Topluluğu’nun kurulmasıyla birlikte 2015 yılına kadar döner sermaye yapılanmasını gerçekleştirmek.
* 2008-2009 Öğretim yılından itibaren her yıl ’27 Mart Tiyatro Şenliği’ düzenlemek.
* Bölüm personeli (Akademik/İdari) ve öğrenci işbirliği ile 2007-2008 öğretim yılı itibarıyla her güz ve bahar yarı döneminde süreli bir Tiyatro yayını çıkartmak.
* 2010 yılı itibariyle kuruluş yasasında yer alan ‘Sahne Tasarımı’ ve ‘Rejisörlük’ ana sanat dalları ile, opera ve şan bölümlerini uygulamaya sokmak.
* 2009-2010 öğretim yılı içerisinde bölümün de içinde yer alacağı T.C. genelinde Tiyatro eğitimi veren okullar arasında ‘Üniversiteler Arası Tiyatro Şenliği’ düzenlemek; 2015 yılından itibaren bu oluşumu ‘Uluslar arası Üniversite Tiyatro Şenliği’ne dönüştürmek.
* Akademik gelişmeyi güçlendirmek ve Tiyatro alanında yüksek eğitim yapmak isteyen kişilere olanak sağlamak amacıyla 2009 yılı itibariyle ‘yüksek lisans’; 2011 yılı itibariyle ‘doktora’ programlarını açmak.

1.Tiyatro Bölümünün Güçlü Yanları

* KKTC’deki mevcut üniversiteler içerisinde Tiyatro eğitimi veren ‘ilk’ ve ‘tek’ bölüm olması.
* Finans kaynakları güçlü, sürekliliği olan bir üniversite bünyesinde kurulması.
* İdari kadronun Tiyatro eğitimi almış kişilerden oluşması.
* Sanat eğitimin gereksinimleri dolayısıyla üniversite içinde özerk bir yapılanmaya sahip olması.
* Bilgi ve deneyimi yüksek, nitelikli bir eğitmen kadrosuna sahip olması.
* T.C.’de kaliteli ve köklü eğitim sistemiyle örnek teşkil eden üniversite ve konservatuarlardan akademik personel desteği alması.
* Farklı akademik disiplinlerden gelen eğitimcilerin ortak bir eğitim anlayışını başarıyla sürdürmesi.
* Eğitmen kadrosunun gerek akademik gerek tiyatro çevresi ve toplum açısından kendini ispat etmiş isimlerden oluşmasının getirdiği yüksek güvenirlik.
* T.C. kökenli eğitimcilerin yurt dışındaki akademik kurumlar ve tiyatrolarla (ödenekli/ödeneksiz) olan organik ve güçlü bağlarının bulunması.
* Yeni bir kurum olmasından kaynaklı, ihtiyaçları doğrultusunda değişime ve yeniliğe açık bir yapılanma içinde olması.
* Öğrenci alımlarının yetenek sınavlarıyla yapılması.
* Öğrenci ve eğitim kadrosu arasında akademik ve sosyal açıdan güçlü bir iletişimin olması.
* Bir arada eğitim gören KKTC ve TC kökenli öğrencilerin kültürel farklılıklarının sanat eğitimine getirdiği zenginlik.

Misyon
Tiyatro sanatının bilimsel ve estetik yanını akademik ve uygulama düzeyinde saptamak, araştırmak ve geliştirmek amacıyla Tiyatro bilimine kaynaklık edecek akademik bilgiyi üreterek genelde evrensel Tiyatro sanatına özelde Kıbrıs Tiyatro yaşamına yön verecek tam donanımlı sanatçıları ve akademisyenleri yetiştirecek yüksek kaliteli bir eğitim vermek.

Vizyon
Akademik bilgiyi yaratıcı fikre ve çağdaş gelişmeye açık biçimiyle kullanarak sürdürdüğü nitelikli eğitim politikası ve sanatsal / akademik düzeyde yetiştirdiği tam donanımlı bireyler dolayısıyla uluslararası mevcut Tiyatro bölümleri içerisinde örnek kalitede öncü bir kurum olarak tanınmak.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi