Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İşletme Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

İşletme Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız.

Bölüm Başkanın Mesajı

Değerli öğrenciler,

Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nün amacı uluslararası düzeyde çağdaş lisans eğitimi vermektedir. Bölüm, dinamik ve rekabetçi çevrede bulunan işletmelerin çağdaş eğitim odaklı faaliyetlerini yürütme amacını güdmektedir. Ayrıca, gelişen, değişen ve küreselleşen dünyada modern işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde vermektedir. Bölümümüzün Fakültemiz’de bulunan diğer bölümlerle sürekli etkileşim halinde olması onun ayrıcalıklı özellikleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda İşletme Yönetimi Bölümü’nın amacı profesyonel iş ortamının aradığı niteliklerde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, iyi derecede İngilizce bilen, problem çözme yeteneğine sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, doğru kararlar verebilen ve bu kararları doğru şekilde uygulayabilen, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans, ve üretim gibi alanlarda uzmanlaşmış, gelişen ve küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, geleceğin yöneticilerini/işletmecilerini yetiştirmektedir.

Bölüm lisans programı yönetim-organizyason, iktisat, finans, muhasebe, pazarlama, üretim, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarına yönelik dersleri içermektedir. Öğrenciler bu dersler ilk altı yarıyılda almaktadılar. Programa eklenen çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerin bireysel tercihlerine ve ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.
İşletme Yönetimi Bölümünden dört yıllık lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler her türlü işletmelerde iş bulma olanağına sahiptirler. İster kamu, ister ozel sektör, bankalarda, danışmalık firmalarında, finans, satış, yönetim, insan kaynakları, üretim ve pazarlama alandarda olsun, işletmelerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma olanağını yakalayabilirler.

Sevgili öğrenciler, Yakın Doğu ailesine hoş geldiniz!

Yrd.Doç.Dr.Şerife Zihni Eyüpoğlu

Amaçlar ve Hedefler
İşletme Bölümü, klasik ve modern bilgiyi özümsemiş, işletme konusunda rasyonel düşünme ve karar verme araçlarıyla donatılmış, her türlü işletme, endüstri ve hizmet kesiminde çalışabilecek etkin ve verimli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

İş Olanakları
İşletme Bölümü mezunları, sanayi ve ticaret işletmeleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticileri ve girişimci sıfatıyla iş olanaklarına sahiptirler.

Bölüm Olanakları
İşletme Bölümün’de, İktisat, Davranış Bilimi, Hukuk, Sayısal Analiz, İstatistik, Yöneylem Araştırması, Uluslararası Finans-İşletmecilik ve Bilgisayar dersleriyle işletme alan derslerinin birlikte yürütüldüğü, teorik, pratik ve örnek olay (case) metodlarıyla desteklenen etkin ve verimli bir program izlenmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi