Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Siyaset Bilimi

Fakülte Sayfası | Dersler

Siyaset Bilimi Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız

Amaçlar ve Hedefler
Genel olarak tüm dünyada toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecinin yaşanmakta olduğu günümüzde siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözü edilen hızlı değişim sürecine yön verme anlamında uluslararası kuruluşların ve devletlerin, bu kurumların politikalarını biçimlendirme anlamında da politika yapıcıların önemli bir etkinliğe sahip oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlar ile devlet ve bürokrasinin yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik tartışmalar gün geçtikçe yoğunlaşmaktadır. Söz konusu gelişmelerden hareketle kurulması öngörülen YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü, çağdaş eğitim anlayışıyla hareket ederek belirtilen alanlarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlayacak bilimsel bilgi ve araştırma yetenekleriyle donanmış elemanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

İş Olanakları
Üniversitemizin Siyaset Bilimi Bölümü, mezunlarının üniversitelerde, devlet kurumlarında, iktisadi ve ticari kuruluşlarla özel sektör kuruluşlarında istihdamlarının sağlanmasına uygun bir akademik zemin hazırlamaktadır. Bu çerçevede, bölüm mezunlarının akademisyen olarak üniversitelerde, genel ve yardımcı yöneticilik, planlama ve eşgüdüm ile yönetimi geliştirme hizmetlerinde istihdam edilmeleri düşünülmektedir.

Toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecininin yaşanmakta olduğu günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse devlet kurumları ile özel kuruluşlarda bu değişimi takip edecek ve yön verecek uzman elemanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bundan dolayı, diğer ilgili lisans programlarının yanısıra, siyaset bilimi bölümünden mezun kişilere büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. YDÜ Siyaset Bilimi Bölümü’nün kurulması fikri de bu ihtiyacı en iyi şekilde karşıyabilmek hedefinden doğmuştur.

Bölüm Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar Laboratuarı ve bölgenin en büyük kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi