Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Pazarlama Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

Pazarlama Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili öğrenciler / öğrenci adayları,
İşletme yönetimi duayenlerinden Peter Drucker’in de bir zamanlar söylediği gibi:
“İşletmenin amacı müşteri yaratma olduğundan, işletmelerin iki – yalnızca iki – temel görevi vardır: pazarlama ve yeni buluşlar.”
“Pazarlama ve yeni buluşlarla sonuç üretilir; geriye kalan herşey maliyettir. Pazarlama işletmenin ayrımsatıcı, benzersiz işlevidir.” - Peter Drucker

Pazarlamanın ana görevi bireylerin yaşam niteliklerini, toplumların yaşam standardlarını yükselten ürünler üzerinden değer yaratmaktır. Bu görevi yerine getirirken de insanların gereksinimlerini, isteklerini öğrenip bunları rakiplerimizden daha iyi karşılayarak örgütsel amaçlarımıza ulaşmış oluyoruz.

İş dünyasına girmek isteyenler için pazarlama sayısız, çeşitli fırsatlar sunan heyecan verici bir meslek dalı. Yaratıcı düşüncelerinizi, tasarımlarınızı uygulamada görmek mi istiyorsunuz? Rekabet edici iş stratejileri mi geliştirmek istiyorsunuz? Tüm bunları ilgi çekici buluyorum diyorsanız pazarlama sizin için bir meslek dalı olabilir.

Ürün/ marka yönetimi, pazarlama araştırmaları, satış, reklam, halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama, kâr-amaçsız örgütlerde yönetim, perakendecilik, danışmanlık gibi daha birçok dalda kariyer edinebilirsiniz! Olasılıklar hergün durmaksızın çoğalıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, Pazarlama Bölümü,toplumlarına artı değer katma misyonuna ve küresel ekonomide anahtar oyuncular olma vizyonuna sahip öğrenciler yetiştirmek ve onları gerekli beceri ve bilgilerle donatmaya kendini adamış bir bölümdür.

Sevgili öğrenciler / öğrenci adayları,
Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama Bölümü’ne hoş geldiniz!

Dr. Ahmet Ertugan

Amaçlar ve Hedefler
Pazarlama’nın temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak serbest, küreselleşmiş piyasa ortamında üst düzeyde rekabet edebilir öğrenciler yetiştirmek Pazarlama Bölümü’nün birincil amacıdır. Pazarlama programı, örgütsel hedeflere ulaşılırken tüketici gereksinimlerini tanımak, belirlemek ve karşılamak ilkesi üzerine kurulmuştur.

İş Olanakları
Çağımızın getirdiği serbest piyasa ve küreselleşme ortamında pazarlama mezunlarına artan talep hem kâr amaçlı hem de kâramaçsız kuruluşlarda en yüksek düzeye ulaşmıştır. İş piyasında en çok arananlar arasında yönetim, reklam, doğrudan pazarlama, tanıtım, tüketici hizmetleri, internet pazarlaması, halkla ilişkiler, pazar araştırması, satış, yeni ürün geliştirilmesi gibi görevleri sayarken akademik kariyerleri de bunlara ekleyebiliriz.

Bölüm Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar labaratuarı ve bölgenin en büyük kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi