Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Misyon/Vizyon

Ana Sayfa | Yönetim Kurulu Üyeleri | Amaç ve Hedefler | Misyon/Vizyon | Değerler | Araştırma Alanları | Bilimsel Etkinlikler | Duyurular | Bağlantılar | İletişim

Misyon
Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, evrensel değerler ışığında, tüm sistemli bilgi birikiminden yararlanarak, devlet, kamu ve özel sektördeki tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili her tür sorununa, bilimsel araştırma ve uygulamalara dayalı etkili çözümler sağlamayı; 'eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' gereksinimlerini en mükemmel şekilde karşılamayı görev edinmiştir.

Vizyon
Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerlerde, esnek yapılanma, yaratıcı, yenilikçi ve kalite anlayışına sahip çok iyi yetişmiş kaliteli ekibiyle, kurumsallaşmasını tamamlayarak, uluslararası standartlarda etkin ve verimli faaliyetlerde bulunan; tüm bilim ve uygulama alanlarında Bilgi Yönetimi ile ilgili 'eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' faaliyetleri gerçekleştiren ve norm belirleyen, şeffaf, katılımcı ve saygın bir otorite olmak.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi