Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Amaç ve Hedefler

Ana Sayfa | Yönetim Kurulu Üyeleri | Amaç ve Hedefler | Misyon/Vizyon | Değerler | Araştırma Alanları | Bilimsel Etkinlikler | Duyurular | Bağlantılar | İletişim
  • Bilgi Yönetimi'nin tüm bilim ve uygulama alanları ile ilişkili olan çok disiplinli ve disiplinlerarası alanlarında araştırmalar yapmak;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarının ve onların devlet, kamu ve özel sektördeki tüm uygulamalarının bilgi yönetimi ile ilgili her tür sorununa, bilimsel araştırma ve uygulamalara dayalı etkili çözümler sağlamak;
  • Çeşitli sektörler, organizasyonlar ve topluluklar üzerinde makul bedelli bilgi yönetim programları ve sistemlerinin uygulanabilmesi için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirmek;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarının, bilgi yönetimi başta olmak üzere çeşitli araştırma faaliyetleri, araştırma projeleri ve araştırma sonuçları ile aktif olarak meşgul olmak;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili araştırma yazılarını yayınlamak;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarının ve tüm sektörlerin bilgi yönetimi ile ilgili sorunları ve gereksinimleri için çeşitli toplantılar, seminerler ve eğitim faaliyetleri organize etmek;
  • Kamu işletmelerinden özel işletmelere, sağlıktan havacılığa, eğitimden ulaşıma, hukuktan medyaya, tarımdan savunmaya tüm sektör ve alanlarda bilgi yönetimi ile ilgili profesyonel hizmet ve danışmanlık işini üstlenmek;
  • 'Eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' faaliyetlerini yerine getirirken, dünyadaki uluslararası diğer 'iyi uygulama merkezleri' ile ilişki kurmak ve birlikte hareket etmek;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarında çeşitli Bilgi Yönetimi uygulama ve standartlarının oluşumuna katkıda bulunmak.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi