Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Fakülte Sayfası | Dersler

İnsan Kaynakları Yönetimi mezunlar listesi için tıklayınız.

Bölüm Başkanın Mesajı

Sevgili öğrenciler,
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin uzun ve kısa vadeli hedeflerini ulaşabilmeleri için, gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı çalışanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, iş güvenliği ve iş sağlığı korunmasını hedeflemektedir. İnsana odaklanmış bir yönetim anlayışıdır.

Yakın Doğu Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 2006-2007 akademik yılında eğitimine başlamıştır. Bölümün amacı çağdaş insan kaynakları yönetiminin temel ilkelerini ve stratejilerini bilen, problem çözme yeteneğine sahip, hızlı düşünen, doğru kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip ve iyi derecede ingilizce bilen insan kaynakları yöneticileri yetiştirmektir. Bölüm fakültemiz’de bulunan İşletme Yönetimi, İktisat, Bankacılık ve Finans bölümleri ile sürekli etkileşim içerisinde bulunmaktadır.

İnsan Kaynaklar Yönetimi dört yıllık lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler çeşitli işletmelerde insan kaynakları müdürü/uzmanı/sorumlusu olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Bölüm mezunları insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi, işe alım ve mülakat teknikleri ve diğer insan kaynakları uygulamalarını profesyonel düzeyde gerçekleştirebileceklerdir.
Değerli öğrenciler, Yakın Doğu ailesine hoş geldiniz!

Yrd.Doç.Dr.Şerife Zihni Eyüpoğlu

Amaç ve Hedefler
İnsan kaynakları uzmanı olarak yetişen öğrenciler çeşitli kurumlarda sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanarak kurum çalışanlarının performansını artırarak ve çalışanların daha etkili ve daha verimli çalışmalarını sağlayacaktır.

İş Olanakları
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler çeşitli iş alanlarında insan kaynakları uzmanı olarak çalışmaya hazır duruma gelecektir.

Bölüm Olanakları
Öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde teorik, pratik ve uygulama becerileri kazanacaklardır. Edinilen bilgi ve beceriler sayesinde öğrenciler ileriki iş hayatlarına daha kolay uyum sağlayabileceklerdir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi