Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız.

Avrupa Birliği İlişkileri Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Değerli Öğrenciler;

Gerek yaşanan küresel alandaki ekonomik krizler; gerekse Avrupa Birliği’nin tam olarak askeri alanda olamasa da siyasi alanda küresel bir güç olması, gerek Ekonomi, gerekse AB İlişkileri bölümlerinde okuyan siz değerli öğrencilere sürekli olarak güncel bir eğitimin içerisinde olma fırsatını vermektedir.Bu nedenle; söz konusu bölümlerde okuyan sizlere, gerek ülkenizdeki gerekse dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeleri en yakından takip etme zorunluluğunu getirmektedir. Artık tam anlamıyla ekonomik ve siyasi alanda küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ülkelerin birbirlerinden habersiz olma gibi bir şansları yoktur; çünkü dünyanın bazı yerlerinde siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel alanlarda yaprak kımıldasa, bu kımıldanış bazı ülkelere deprem etkisiyle yansıyabilmektedir. Günümüzde yaşanan ekonomik krizlerin ABD ve AB gibi dev ekonomilei de etkiliyor olması, Ekonomi ilminin önemine daha da güçlü vurgu yapmaktadır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’ne tam üye olması ve Türkiye’nin de Gümrük Birliği’ne üye olması yanında tam üyelik için müzakerelere devam ediyor olması, hem KKTC’deki hem de Türkiye’deki öğrenciler açısından AB’nin ne olduğunun veya ne olmadığının bilinmesi gerekliliğinin önemini artırmaktadır. Bu nedenle AB İlşişkileri bölümünde okuyan öğrenciler olarak sizler; AB konularını sadece dersleriniz için değil, aynı zamanda gerek KKTC’nin gerekse Türkiye’nin AB’ye daha yakın olması ve ilişkilerin sürekli ve etkin olmasını sağlamak amacıyla çalışacak birer elçi gibi olmak için iyice öğrenmelisiniz.

Doç.Dr.Hüseyin Özdeşer
Ekonomi Bölümü ve AB İlişkileri Bölüm başkanı

Amaçlar ve Hedefler
Programın esas amacı, gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) büyük bir gereksinim olan Avrupa Birliği(AB) alanında uzman elemanlar yetiştirmektir. Böylece her iki ülkedeki AB süreci daha dinamik bir yapıya kavuşabilecektir.AB uyum çalışmalarında özellikle teknik konulardaki uzman eleman açığını gidermenin her iki ülke açısından çok önemli olduğu görüşüyle kurulan bölüm, en iyi uzman kadrosu ile hazırlanarak eğitim sürecine başlamıştır

İş Olanakları
AB İlişkileri Bölümü’nden mezun olacak öğrenciler özellikle devlet kadrolarında ve özel şirketlerde AB uzmanlığı gerektirecek alanlarda çok rahat bir şekilde istihdam sahası bulabileceklerdir.

Bölüm Olanakları
Avrupa Birliği İlişkileri öğrencileri, AB alanındaki uzmanlık derslerini alarak AB’nin ne olduğunu daha iyi kavrayarak, lisans eğitimlerinin ardından AB’nin belli başlı alanlarında yüksek lisans ve Doktora eğitimlerini gerçekleştirebilirler. Böylece ileriki aşamalarda hem Türkiye’de hem de KKTC’de AB konusunda giderek daha da büyüyecek bir açık olan AB uzmanlığı alanlarında kendilerine en uygun iş alanlarını seçme şansına sahip olacaklardır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi