Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

Bankacılık ve Finans Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız.


Değerli öğrenciler;
Özellikle son yıllarda bankaların da dahil olduğu finans sektöründe ortaya çıkan krizlerin ardından, pek çok ülkenin ekonomisi zora girmiştir. Küreselleşme sonucu olarak bir finansal piyasada yaşanan kriz diğer piyasaları da olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, etkin bir finansal yönetim sadece işletmeler için değil, ülkeler ve dünya ekonomileri için de büyük önemli taşımaktadır.

Bölümümüzün amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı nitelikleri olan mezunlar yetiştirerek, reel sektöre ve finans sektörüne nitelikli eleman kazandırmaktır.

Bölümümüz iktisadi ve idari bilimler fakültesi altında yer almaktadır ve eğitim dili ingilizcedir. Bölümümüzde ilk iki yılda okutulmakta olan belli başlı dersler arasında işletme, iktisat, muhasebe, hukuk, ingilizce, matematik ve istatistik gelmektedir. Üçüncü ve dördüncü yılda  banka, finans ve para konularına ağırlık veriyoruz.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler öncelikle bankacılık kesimi olmak üzere bütün finans sektöründe, ve kamu veya özel şirketlerde para kaynakları ile ilgili bölümlerde çalışma fırsatı bulabilirler.

Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

Yrd. Doç. Dr. Nil Günsel REŞATOĞLU
Bölüm Başkanı

 

Amaçlar ve Hedefler
Bankacılık ve Finans Bölümü, bankacılık, finans ve para piyasalarıyla ilgili alanlarda gereksinim duyulan yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacındadır. Bu bağlamda müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş, rekabetçi ve girişimci, proje geliştirebilme kapasitesine sahip mezunlar vermektedir.

İş Olanakları
Mezunlar, finansal kaynaklarda, her türlü ticari üretim sektöründe, KKTC, Türkiye ve uluslararası bankalarda çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Bölüm Olanakları
Bankacılık ve Finans Bölümü’nde, deneyimli eğitim kadrosu tarafından öğrencilere ders verilmektedir. Bölümde, İnternet, Bilgisayar Laboratuarlarını kullanma ve İnteraktif Bankacılığa yönelik çalışmalar yapılır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi