Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Grafik Tasarım Bölümü

Bölüm Sayfası | Dersler

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA-PLA 101 Temel Sanat Eğitimi 4 0 4
GRA-PLA 103 Desen 4 0 4
GRA-PLA 105 Modelaj 2 2 3
GRA-PLA 107 Teknik Resim Perspektif 1 2 2
GRA-PLA 109 Bilgisayarla Tasarıma Giriş 1 2 2
GRA-PLA 111 Uygulama 1 2 2
GRA-PLA 151 Sanat Tarihi 2 0 2
GRA-PLA 153 Düşünce Tarihi 2 0 2
TRK 161 Türk Dili 2 0 2
YBD 171 Yabancı Dil 2 0 2

2. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA-PLA 102 Temel Sanat Eğitimi 4 0 4
GRA-PLA 104 Desen 4 0 4
GRA-PLA 106 Modelaj 2 2 3
GRA-PLA 108 Çizimle Anlatım Teknikleri 1 2 2
GRA-PLA 110 Bilgisayarla Tasarıma Giriş 1 2 2
GRA-PLA 112 Fotoğraf 2 2 3
GRA-PLA 152 Sanat Tarihi 2 0 2
GRA-PLA 154 Kültür Tarihi 2 0 2
TRK 162 Türk Dili 2 0 2
YBD 172 Yabancı Dil 2 0 2

İKİNCİ YIL

                                                                                                                               

3. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA 203 Desen 2 2 3
GRA 205 Fotografik 2 2 3
GRA 207 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 3
GRA 209 Temel Grafik Eğitimi 6 0 6
GRA 211 Yazı 2 2 3
GRA 251 Teknoloji ve Malzeme 2 0 2
GRA 253 Estetik ve Sanat Felsefesi 2 0 2
AİT 271 İnkılap Tarihi 2 0 2

4. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA 204 Desen 2 2 3
GRA 206 Fotografik 2 2 3
GRA 208 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 3
GRA 210 Temel Grafik Eğitimi 6 0 6
GRA 212 Yazı 2 2 3
GRA 252 İletişim ve Tasarım 2 0 2
GRA 254 Sanat Sosyolojisi 2 0 2
AİT 272 İnkılap Tarihi 2 0 2

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA 303 Desen 1 2 2
GRA 305 Reklam Grafiği 6 0 6
GRA 307 Güncel Sanat 2 0 2
GRA 309 Tipografi 1 2 2
GRA 311 Reklam Analizi 2 0 2
GRA 391 Staj 0 4 0
GRA 371 Seçmeli Fotografik 4 0 4
GRA 373 Seçmeli Animasyon 4 0 4
GRA 375 Seçmeli İllüstrasyon 4 0 4
GRA 377 Seçmeli Baskı Resim 4 0 4

6. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA 304 Desen 1 2 2
GRA 306 Yayın Grafiği 6 0 6
GRA 308 Güncel Sanat 2 0 2
GRA 310 Tipografi 1 2 2
GRA 312 Semiotik 2 0 2
GRA 392 Staj 0 4 0
GRA 372 Seçmeli Fotografik 4 0 4
GRA 374 Seçmeli Animasyon 4 0 4
GRA 376 Seçmeli İllüstrasyon 4 0 4
GRA 378 Seçmeli Baskı Resim 4 0 4

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA 403 Desen 1 2 2
GRA 407 Proje 6 0 6
GRA 409 Sanat ve Tasarım Analizi 2 0 2
GRA 411 İnternet-Arayüz Tasarımı 4 0 4
GRA 471 Seçmeli Fotografik 4 0 4
GRA 473 Seçmeli Animasyon 4 0 4
GRA 475 Seçmeli İllüstrasyon 4 0 4
GRA 477 Seçmeli Baskı Resim 4 0 4

8. Yarıyıl

Kodu Adı Teo Pra Kr
GRA 404 Desen 1 2 2
GRA 408 Proje 6 0 6
GRA 410 Sanat ve Tasarım Analizi 2 0 2
GRA 412 Hareketli Grafik Tasarımı 4 0 4
GRA 472 Seçmeli Fotografik 4 0 4
GRA 474 Seçmeli Animasyon 4 0 4
GRA 476 Seçmeli İllüstrasyon 4 0 4
GRA 478 Seçmeli Baskı Resim 4 0 4

YÜKSEK LİSANS (GÜZ)

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 501 Desen Z 2 2 3
GST 503 Uygulama Z 2 2 3
GST 505 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST 507 Heykel Z/S 2 2 3
GST 509 Resim Z/S 2 2 3
GST 511 Seramik Z/S 2 2 3
GST 513 Teknoloji ve Malzeme Z 2 0 2
GST 515 Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2

YÜKSEK LİSANS (BAHAR)

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 502 Desen Z 2 2 3
GST 504 Uygulama Z 2 2 3
GST 506 Grafik Tasarım Z/S 2 2 3
GST 508 Heykel Z/S 2 2 3
GST 510 Resim Z/S 2 2 3
GST 512 Seramik Z/S 2 2 3

DOKTORA

Güz Dönemi

Kodu Adı Sta Teo Pra Kre
GST 600 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 601 Desen-I S 2 2 3
GST 603 Grafik Tasarım ve Uygulama-I Z/S 4 4 6
GST 605 Heykel ve Uygulama-I Z/S 4 4 6
GST 607 Resim ve Uygulama-I Z/S 4 4 6
GST 609 Seramik ve Uygulama-I Z/S 4 4 6
GST 611 Sanat ve Tasarım Sorunları-I Z 2 2 0
GST 613 Yeni Medya-I Z 2 2 3

Bahar Dönemi

Kodu Adı Sta Teo Pra Kre
GST 600 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 602 Desen-II S 2 2 3
GST 604 Grafik Tasarım ve Uygulama-II Z/S 4 4 6
GST 606 Heykel ve Uygulama-II Z/S 4 4 6
GST 608 Resim ve Uygulama-II Z/S 4 4 6
GST 610 Seramik ve Uygulama-II Z/S 4 4 6
GST 612 Sanat ve Tasarım Sorunları-II Z 2 2 0
GST 614 Yeni Medya-II Z 2 2 3GRA 101-102 Temel Sanat Eğitimi
Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

YUKARI

GRA 103-104 Desen
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.
YUKARI
GRA 105-106 Modelaj
Öğrencilerde üç boyutlu algılama ve biçimleme becerisini geliştirmek. Modelleme malzemelerini,  biçimlendirme ve kalıp tekniklerini öğretmek.

YUKARI

GRA 107 Teknik Resim Perspektif
Teknik resmin genel yöntemi ve kuralları, nesnelerden izometrik ve aksonometrik görünüşlerin çizimi, bir ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi, perspektif çiziminde gölge problemleri.

YUKARI

GRA 108 Çizimle Anlatım Teknikleri
Farklı malzeme ve çizim yöntemleriyle verilen konuya uygun ifade ve resimleme tekniklerine ilişkin uygulama çalışmaları.

GRA 109-110 Bilgisayarla Tasarıma Giriş
Öğrencilere sayısal ortamda uygulamalar yapabilmeleri için gerekli temel tasarım yazılımlarının öğretimesi.

GRA 111 Uygulama
Atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

YUKARI

GRA 112 Fotoğraf
Teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyim ve kültürünü kazandırmak, fotoğrafın işlevsel özelliklerini kavratarak nitelikli üretimlerde bulunmalarını sağlamak.

YUKARI

GRA 151-152 Sanat Tarihi
Tarihsel süreç içerisinde sanatın gelişiminin, belli başlı dönemlerinin, sanatçılarının ve akımlarının örneklerle irdelenmesi.

YUKARI

GRA 153 Düşünce Tarihi
Tarihsel süreç içerisinde düşünce yapısının gelişimi, toplum ve düşünce biçimi arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar; önemli akım ve düşünürlerin örneklerle irdelenmesi.

YUKARI

GRA 154 Kültür Tarihi
Kültür sözcüğünün kavramsal olarak tanımı, sınıfları, içeriği, kavramın sosyolojik, antropolojik ve sanatsal açıdan açıklanması, kültürün oluşumu, süreçleri ve öğeleri.

YUKARI

İkinci Yıl

GRA 203-204 Desen
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

YUKARI

GRA 205-206 Fotografik
Fotoğrafın grafik biçime dönüştürülebilmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklere yönelik proje çalışmaları.

YUKARI

GRA 207-208 Bilgisayar Destekli Tasarım
Yazılımlarının kullanılmasına ilişkin uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi.

YUKARI

GRA 209-210 Temel Grafik Eğitimi
Grafik tasarıma ilişkin temel biçimlendirme sorunları, çözüme yönelik üretme teknik ve yöntem geliştirme çalışmaları.

YUKARI

GRA 211-212 Yazı
Temel bir grafik eleman olarak yazının tarihsel süreç içerisinde incelenmesi, geleneksel ve sayısal yöntemlerle kaligrafik uygulama çalışmalarının yapılması. 

GRA 251 Teknoloji ve Malzeme
Sanat ve tasarımın tarihsel gelişim içerisinde teknolojik gelişimi, malzemenin etki ve anlam ilişkisi, farklı malzemelerin kullanımı ve tanınması üzerine incelemeler.

YUKARI

GRA 252 İletişim ve Tasarım
İletişim ve tasarımın süreç olarak temel etkenleriyle birlikte incelenmesi; ilişkilerinin araştırılması. Grafik tasarımla ilgili sorunların ve alternatif çözümlerin tartışılması.

YUKARI

GRA 253 Estetik ve Sanat Felsefesi
Sanat ve felsefenin ilişkisi, ortak değer noktaları, sanat felsefesinin içeriği, tarihi gelişimi, felsefecilerin yaklaşımı, sanat üretmede, sanatla ilgilenmede ve sanatı geliştirmede felsefi yaklaşım.

GRA 262 Sanat Sosyolojisi
Sanatın toplumsal kaynağı ve yaşamla bütünlüğü, sanat eserinin oluşumunu etkileyen doğal-kültürel-etnolojik etkenler ve konuya ilişkin kavramlarla kuramların incelenmesi.

YUKARI

Üçüncü Yıl GRA 303-304 Desen
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

YUKARI

GRA 305 Reklam Grafiği
Grafik tasarımın reklamcılık alanında kullanımına yönelik proje uygulamaları yapmak.

YUKARI

GRA 306 Yayın Grafiği
Grafik tasarımın yayıncılık alanında kullanımına yönelik proje uygulamaları yapmak.

YUKARI

GRA 307-308 Güncel Sanat
1960 sonrası sanat akımlarını, etkilerini ve günümüzde yapılan tartışmaları ele alıp incelemek.

YUKARI

GRA 309-310 Tipografi
Tipografinin temel kuralları üzerine farklı teknik ve malzemeler kullanarak deneysel uygulamalar yapmak, font yapılandırma yazılımları üzerine projeler üretmek.

GRA 311 Reklam Analizi
Reklam ve reklamcılığın tarihsel süreç içerisinde gelişimi, farklı ortamlar için üretilmiş reklam örneklerinin araştırılması incelenmesi ve analizi.

YUKARI

GRA 312 Semiotik
Semiotik-gösterge kavramları, tanımı, grafik tasarımdaki yeri, işaretlerin oluşumu, iletişim ve işaret alanları, sistemleri ve işaret türleri.

YUKARI

GRA 371-372 Seçmeli Fotografik
Fotografik görüntünün oluşturulması ve elde edilen sonuçların grafik tasarımda kullanılması.

YUKARI

GRA 373-374 Seçmeli Animasyon
Farklı canlandırma tekniklerinin tarihsel süreç içerisinde incelenmesi, projeye uygun canlandırma teknikleri ile uygulama çalışmalarının yapılması.

YUKARI

GRA 375-376 Seçmeli İllüstrasyon
İllüstrasyonun tanımı, tarihçesi, örnekler, kullanıldığı alanlar ve uygulama çalışmaları.

YUKARI

GRA 377-378 Seçmeli Baskı Resim
Geleneksel baskı yöntemleri, teknik ve araçlarını kullanarak resimleme dilindeki farklı çeşitlilikleri ortaya koyacak uygulama çalışmaları yapmak.

YUKARI

GRA 391-392 Staj
Öğrencilerin eğitim sürecinde aldıkları bilgi, birikim, deneyim ve becerileri çalışma yerlerinde (matbaa, reklam ajansı, yayın/yayım kuruluşları) uygulamaları, sınamaları, geliştirmeleri ve zenginleştirmeleri.

YUKARI

 Dördüncü Yıl GRA 403-404 Desen
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

YUKARI

GRA 407-408 Proje
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri mezuniyet konuları çerçevesinde projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

YUKARI

GRA 410 Sanat ve Tasarım Analizi
Sanat ve tasarımın genel kavram sorunları ve belli başlı sanatçı-tasarımcılar hakkında araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler yapmak; hazırlanan sunumlar üzerinde tartışmak.

YUKARI

GRA 411 İnternet-Arayüz Tasarımı
Farklı medyada kullanılan arayüz tasarım sorunlarını irdelemek, web sitesi yönetimine yönelik bilgiler vermek, websitesi tasarımı ve uygulamaları yapmak.

YUKARI

GRA 412 Hareketli Grafik Tasarımı
Fotoğraf, grafik, canlandırma, video gibi görsel elemanlardan oluşan farklı katmanları tek bir sahnede birleştirmek ve özel görsel etkiler yaratmak amaçlı projeler üzerinde çalışmak ve bazı video işleme yazılımları üzerinde deneyimler edinmek.

YUKARI

GRA 471-472 Seçmeli Fotografik
Fotografik görüntünün oluşturulması ve elde edilen sonuçların grafik tasarımda kullanılması.

YUKARI

GRA 473-474 Seçmeli Animasyon
Farklı canlandırma tekniklerinin tarihsel süreç içerisinde incelenmesi, projeye uygun canlandırma teknikleri ile uygulama çalışmalarının yapılması.

YUKARI

GRA 475-476 Seçmeli İllüstrasyon
İllüstrasyon teknik ve yöntem uygulamaları, bunların sonuçlarıyla gerçekleştirilecek proje çalışmaları.

YUKARI

GRA 477-478 Seçmeli Baskı Resim
Grafik buluşların, yaratımların uygulama alanlarına aktarılmasında geleneksel baskı-çoğaltma tekniklerini kullanarak özgün baskı çalışmalarının yapılması.

YUKARI

YÜKSEK LİSANS GST 501-502 Desen
Canlı ve cansız varlıklardan çeşitli gereçler ve tekniklerle desen çalışmaları.

YUKARI

GST 503-504 Uygulama
Seçmeli atölye derslerinde belirlenen proje konularının uygulama çalışmaları.

YUKARI

GST 505-506 Grafik Tasarım
Grafik Tasarım alanında kapsamlı proje uygulamaları.

YUKARI

GST 507-508 Heykel
Günümüz heykel üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

GST 509-510 Resim
Günümüz resim üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

YUKARI

GST 511-512 Seramik
Günümüz seramik üretme teknik, yöntem ve anlayışına göre proje çalışmaları yapmak.

YUKARI

GST 513 Teknoloji ve Malzeme
Sanat ve tasarım alanlarının teknoloji ve malzeme ile karşılıklı etkileşimleri üzerine araştırma çalışmaları.

YUKARI

GST 514 Sanat Eleştirisi
Sanatla ilgili seçilmiş metinler ve eserler üzerinde kapsamlı olarak incelemelerde bulunulması, tartışılması, ve sonuçlarının rapor halinde sunması.

YUKARI

GST 515 Araştırma Yöntemleri
Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri; örneklem ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması.GST 516 Seminer
Sanat ve tasarım alanlarına ilişkin çeşitli teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması, Yüksek Lisans tezi  hazırlama sorunları.

YUKARI

 

DOKTORA

GST 600 Tez Yönetimi
Tez aşamasında bulunan öğrenciler tarafından alınması zorunlu olan bu ders,alanın ileri ve özgün konularını içerir.Bu kapsamda alanla ilgili yayın,tez ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır.Seçilen tez konusunda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır.Bu dersler tez danışmanı öğretim üyelerince yürütülür.

YUKARI

GST 601-602 Desen I,II
Füzen,pastel,desen kalemi gibimalzemelerle,canlı ve cansız modelden,soyut somut etüdler,araştırma ve kroki çalışmaları,desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.Bu ders çizginin ,mekanı belirleyen sanatsal bir araç olarak kullanılmasını amaçlar.

YUKARI

GST 603-604 Grafik Tasarım ve Uygulama I,II
Bir kuruluşun,bir olayın,bir düşüncenin ya da bir ürünün tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması.Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.Grafik buluşların çizim sistemlerine ve projelere dönüştürülmesi.

YUKARI

GST 605-606 Heykel ve Uygulama I,II
Değişik konu,teknik ve malzemelerle araştırma,etüd,kompozisyon çalışmaları,heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi,araştırılması,gerçekleştirilmesi.Konu,teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

YUKARI

GST 607-608 Resim ve Uygulamaları I,II
Resim veya baskı tekniklerinden(gravür,taş-ağaç baskı,ipek baskı vb.)biri ile yaratıcılığın değişik disiplinler altında geliştirilmesi,araştırılması ve denemeye dayalı özgür üretimlerin gerçekleştirilmesi.Konu,teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

YUKARI

GST 609-610 Seramik ve Uygulama I,II
Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak seramik olarak seramik tekniklerinin araştırılması,tasarımların projelendirilmesi,maket ve ölçekli olarak uygulanması ve sır denemeleri doğrultusunda renklendirilerek pişirilmesi.Yüzeysel ve hacimli tasarımları içeren serbest tasarımı;fiziki çevre öğeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönlerini araştırıp insan fonksiyon ve duygularına uyumunu düzenleyen çalışmalar.

YUKARI

GST 611-612 Sanat ve Tasarım Sorunları I,II
Sanatın değişik disiplinlerine ilişkin sorunlarınkurumsal analizleri,gelişen teknolojinin bu sorunlara katkıları,sanat eğitimi veren kurumların piyasa üretim birimleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi.Sanat ve sanatçının oluşumunda doğal,toplumsal,vb. faktörlerin irdelenmesi.Ülkemizde ve dünyada güncel sanat sorularının(sanatsal,dil,felsefi,teknik,eğitim,sergileme,yayın vb.)incelenmesi.

YUKARI

GST 613-614 Yeni Medya I,II
Bu derste yeni medya başlığı altında güncel sanat uygulamalarının tarihi ve estetiğ incelenmektedir.Kavramsal ve kurumsal olarak Dada,Pop,konsept art ve video sanatı gibi akımlar incelenecek,oyun,mekansal medya,anlatı,açık kaynak,performans,radikal medya ve gözetim kurumları ve eserleri tartışılacak ve yeni medya sanatı uygulama çalışmaları yapılacaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi