Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Plastik Sanatlar Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

2006 -2007 öğretim yılında kurulan ve bütünleşik bir eğitimi öngören Plastik Sanatlar Bölümünde resim, heykel, seramik, kil, taş, cam, takı, özgün baskı, enstalasyon, illüstrasyon gibi pek çok ifade biçimi içeren atölye derslerinin yanında, sanat ve tasarımı farklı disiplinlerde ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir.

2010 yılında verdiği ilk mezunlarından bazılarının uluslararası düzeyde prestijli sanat organizasyonlarında yer alması, ödüle değer görülmesi ve adlarından Kıbrıslı Türk Sanatçı olarak söz ettirmeleri Bölümümüz için gurur kaynağı olmuştur.

Amaç ve Hedefleri
Bölüm, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir.

Dört yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Güçlü Yönleri

  • Öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişiminin eğitim alanında verimi arttırıcı seviyede ve olgunlukta olması,
  • Bölümün akademik kadrosunun nitelikli, yetkin ve dinamik bir ekipten oluşması,
  • Hızlı karar alabilme ve uygulama yeteneği,
  • Bölümün öğretim elemanlarının kurumsal kimlik bilincine sahip olması,
  • Değişimleri ve gelişimleri izleme, değerlendirme, yorumlama ve özümseyip hızla uyum sağlayabilme yeteneği,
  • Yaratıcılığı geliştirici çalışma yöntemleri,
  • Özverili çalışma anlayışı ve disiplini,
  • ‘Grafik Bölümü’ ile derslerin ortak bir sistemle ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi,
  • Sanat ortamları, kurumları ile sürekli diyalog ve ilişki içinde olunması.

Misyon
Sanatın gelişmesine, toplumun estetik ve sanat duyarlılığının yükseltilmesine öncülük edecek, evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı, özgür, yetkin ve yetenekli bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
‘Plastik Sanatlar’ alanında etkili ve öncü rol almak, sanatın sınır tanımaz evrenselliği sayesinde uluslararası alanda tanınan, tercih edilen, uluslararası standartlara sahip örnek bir bölüm olmaktır.

İş Olanakları
Mezunlar, ‘’sanatçı’’ ünvanları ile serbest meslek yapabilmekte, özel sektör ve kamu kuruluşlarında sanat uygulayıcılığı veya danışmanlığı görevlerini yürütebilmekte, gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi