Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

Türk Dili ve Edebiyatı mezunlar listesi için tıklayınız.

Amaçlar ve Hedefler
Çağdaş bir yerleşke alanı içerisindeki düzeni ve estetik açıdan mükemmel dokusuyla, üniversitemizin 1994-1995 Akademik Yılından itibaren eğitim vermeye başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, güzel Türkçemizi, edebiyatımızı ve Türk Kültürünü iyi özümleyen ve ana dilini düzgün kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca öğrencilerini kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, akılcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip kişiler olarak topluma kazandırmayı hedef alır. Bölümümüzde yetkin öğretim eleman kadrosuyla dört yıl süreyle, Türk Dili ve Edebiyatı’nın çeşitli dönemlerini inceleyen bir program uygulanır.

İş Olanakları
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na katılmak suretiyle öğretmenlik de yapabilirler. Arzu eden mezunlarımız, bölümümüzdeki yüksek lisans veya doktora programlarına da katılarak akademisyen olabilirler. Mezunlarımız bunların dışında, metin yazarı veya çeşitli radyo veya televizyonlarda program yapımcılığı alanlarında da çalışma olanağı bulabilirler.

Bölüm Olanakları
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, dört yıllık lisans programları çerçevesinde İngilizce, Fransızca, Almanca veya Modern Yunanca dillerinden birini zorunlu yabancı dil olarak alıp bu dilleri olgunlaştırma ve geliştirme olanağına da sahiptirler. Böylece yabancı dillerini geliştiren ve özümseyen mezunlarımız halkla ilişkiler alanlarında daha avantajlı bir konuma gelirler. Tüm amacımız ve çabalarımız öğrencilerimizin bilinçli, kişilikli ve iyi bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi