Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Matematik Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Yüksek Lisans

Matematik Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız.

Amaçlar ve Hedefler
Matematik sadece sayılarla hünerli bir şekilde işlem yapmak veya yerinde doğru formülü kullanmak değildir. Grafik de çizebilen gelişmiş hesap makinalarının ve bilgisayar yazılımlarının kullanılmasıın pek çok yararı olsa bile, asla abartılmamalıdır ve en önemlisi, bu da matematik değildir. Matematik Bölümünde lisans öğrenimi görmeyi amaçlayanlar, ancak bu gerçeği kavradıklarında matematikçi olma hedefine kilitlenmiş olurlar. Aslında matematik pek çok şeydir. Matematik gözlemdir, muhakemedir, açıklayabilmedir ve temelde düşünmedir. Matematik aynı zamanda buluştur. Peki, matematikte bir buluş yaptığımıza inandığımız zaman bunun doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Tek yol, bunun doğruluğunu ispat edebilmektir. Üstelik, bu ispata başkalarını da ikna edebilmek zorunluluğu vardır.

Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Bölümü’nün esas amacı, matematiği kullanan bir kimsenin, matematiği anlayan bir birey olma yolunda ilerleme uğraşısına yardımcı olmaktır.

İş Olanakları
Matematik Bölümü’nden mezun olanlar, yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak üniversitelerde akademik kariyere geçmenin yanısıra, birçok başka alanlarda da lisansüstü eğitim alabilmektedirler. Örneğin işletme, ekonomi, iktisat, bankacılık, aktuarya, Bilgisayar Mühendisliği ve programcılık bu alanlardan sadece birkaçıdır.

Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, lisans mezunları, özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Günümüzde bilgi-işlem, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere fazlasıyla gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Bölüm Olanakları
Bölümümüzde derslere uygun dersliklerin yanısıra, bilgisayar, fizik ve istatistik derslerinin uygulamalarının yapıldığı laboratuarlarda bulunmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi