Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Akademik Kadro

Anasayfa I Akademik Kadro I Dersler ve Ders Tanımları | Programla İlgili Bilgiler | Fakülte Kurulu | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Aday Öğrenciler | Üyelikler | YDÜ Camii | Duyurular

 

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
Dekan
E-posta: ibrahim.capak neu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ
İslam Tarihi
E-posta:mehmet.mahfuz neu.edu.tr
Doç. Dr. Recep DURAN
Felsefe
E-posta: recep.duran neu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet ÜMİT
İslam Mezhepleri Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf SUİÇMEZ
Hadis
E-posta: yusuf.suicmez neu.edu.tr
Dr.Samire HASANOVA
İslam Hukuku
Uz. Zenal SÖZGÜN
İngilizce
E-posta: zenal.sozgun neu.edu.tr
 

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

 
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
Kelâm
E-posta: ilyas.celebi neu.edu.tr
Prof. Dr. İsmail Safa ÜSTÜN
İslâm Tarihi
E-posta: ismail.ustun neu.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
Hadis
E-posta: ahmet.yucel neu.edu.tr
Prof. Dr. Ali AKYÜZ
Hadis
Prof. Dr. Ali KÖSE
Din Psikolojisi
Prof. Dr. Bilal AYBAKAN
İslâm Hukuku
Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN
İslâm Hukuku
Prof. Dr. Metin YURDAGUR
Kelâm
Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ
Tefsir
Prof. Dr. Yakup ÇİÇEK
Tefsir
Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ
Tasavvuf
Prof. Dr. Ali DURUSOY
Mantık
Prof. Dr. Galip YAVUZ
Arap Dili ve Belagatı
Prof. Dr. Hüseyin ELMALI
Arap Dili ve Belagatı
Prof. Dr. Kemal YILDIZ
İslam Hukuku
Prof. Dr. Murat SÜLÜN
Tefsir
Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ
Türk Din Musikisi
Prof. Dr. Adil BEBEK
Kelam
Prof. Dr. Hasan HACAK
İslam Hukuku
Doç. Dr. Necdet TOSUN
Tasavvuf
Doç. Dr. Nuh ARSLANTAŞ
İslâm Tarihi
Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL
Atatürk İlkeleri ve İnklâp Tarihi
E-posta: aliefdal.ozkul neu.edu.tr
Doç. Dr. Esra KARABACAK
Arapça, Türk Dili
E-posta: esra.karabacak neu.edu.tr
Doç. Dr. Ali AYTEN
Din Psikolojisi
Doç. Dr. Halil AYDINALP
Din Sosyolojisi
Doç. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL
Hadis
Doç. Dr. Aynur URALER
Hadis
Doç. Dr. Aziz DOĞANAY
İslam Sanatları Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Hasan CİRİT
Hadis
Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN
Türk Din Musikisi
Yrd. Doç. Dr. Halit ZEVALSİZ
Arap Dili ve Belagatı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜFEKÇİ
Arap Dili ve Belagatı
Yrd. Doç. Dr. Kamil YAŞAROĞLU
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Yrd. Doç. Dr. Muhammed ABAY
Tefsir
Yrd. Doç. Dr. Osman AYDINLI
İslam Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ
Türk İslam Edebiyatı
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi