Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER)

Ana Sayfa | Yönetim Kurulu Üyeleri | Amaç ve Hedefler | Misyon/Vizyon | Değerler | Araştırma Alanları | Bilimsel Etkinlikler | Duyurular | Bağlantılar | İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi'nin (YDÜ-BYAM / NEU-KMRC) web sayfasına hoş geldiniz.

1990'ların başından bu yana, şirket ve organizasyonlarda entelektüel sermayenin, inovasyon ve öğrenme becerilerinin yönetimi ve raporlanmasında, bilginin işlenmesi ve enformasyon ve bilginin kodlanmasında, devlet, kamu ve özel sektördeki her tür kurumun-organizasyonun rekabet avantajı yaratmasında ve var olmasında 'Bilgi Yönetimi'nin önemi dünya çapında yaygın olarak bilinmektedir.

'Bilgi Yönetimi' alanı, teknoloji merkezli ve insan merkezli yaklaşımların bütünleştiği, kompleks, çok disiplinli ve disiplinlerarası bir bilim ve çalışma alanıdır.

Tüm bilim ve uygulama alanlarının ve onların devlet, kamu ve özel sektördeki tüm uygulamalarının 'Bilgi Yönetimi' ile ilgili tüm gereksinimlerini karşılamak için bilgi yönetimi alanında 'eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, adada ve bölgesinde kendi türünde ilk ve tektir.

Merkezin, farklı çalışma alanlarında kendini kanıtlamış, yaratıcı ve yenilikçi, iyi uygulayıcı ve araştırıcılardan oluşmakta olan dinamik ekibi, devlet, kamu ve özel sektördeki tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili her tür sorununa, bilimsel araştırma ve uygulamalara dayalı etkili ve verimli çözümler sağlamayı; 'eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' gereksinimlerini en mükemmel şekilde karşılamayı görev edinmiştir.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, bilgi yönetiminin tüm bilim ve uygulama alanları ile ilişkili olan çok disiplinli ve disiplinlerarası alanlarında araştırmalar yapmayı; çeşitli sektörler, organizasyonlar ve topluluklar üzerinde makul bedelli bilgi yönetim programları ve sistemlerinin uygulanabilmesi için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirmeyi hedefler.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili araştırma yazılarını yayınlamayı, çeşitli araştırma faaliyetleri, araştırma projeleri ve araştırma sonuçları ile aktif olarak meşgul olmayı hedefler.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, tüm sektörlerin bilgi yönetimi ile ilgili sorunları ve gereksinimleri için çeşitli seminerler ve eğitim faaliyetleri organize etmeyi ve gerçekleştirilen organizasyonlar içinde yer almayı hedefler.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, kamu işletmelerinden özel işletmelere, sağlıktan havacılığa, eğitimden ulaşıma, hukuktan medyaya, tarımdan savunmaya, siyasetten ekonomiye tüm sektör ve alanlarda bilgi yönetimi ile ilgili profesyonel hizmet ve danışmanlık işini üstlenmeyi hedefler.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, 'eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' faaliyetlerini yerine getirirken, dünyadaki uluslararası diğer 'iyi uygulama merkezleri' ile işbirliği ve dayanışma içinde bulunur.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, farklı disiplinlerden akademisyenleri ve araştırmacıları da çok disiplinli çalışmalara katkıda bulunmak üzere bünyesine katılmaya davet etmektedir.

Merkezimiz, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören, alanında bilgi yönetimine meraklı, yetenekli, yaratıcı ve yenilikçi öğrencilerimizin katkılarını değerlendirmekten de memnuniyet duyacaktır.

Her zaman, her yerde, hep bilgiyle ve bilinçle kalın!

Doç. Dr. Mustafa SAĞSAN

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi Başkanı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi