Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İç Mimarlık Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

İç Mimarlık Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız.

Amaçlar ve Hedefler
Günümüzde “Uzmanlık” yadsınamaz bir gerçektir. Tarihsel gelişiminde Mimarlık, Mühendislik ve hatta süsleme sanat ve bilimi iç içe gelişmiş çoğukez de “Usta” lar aracılığı ile tasarımı tek elde toplanmıştır. Ancak bilim çağına geçtiğimiz şu günlerde “Uzmanlık “ ön planda yer almaktadır. Bu gelişime uygun olarak “İÇ MİMARLIK” bir sanat ve bilim disiplini olarak örgün meslek eğitiminde yerini alarak eğitim programını oluşturmuştur. Bu yapı içinde “Bölüm” niteliğini ve yönetimini özerkliğe kavuşturmuş bir kuramsal ve uygulamalı ders olmaktan çıkıp “Bölüm” olmuştur. İşte bu yapı Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakülte’sinde de evrimine kavuşmuştur. İç Mimarlık Bölümünün alt yapısını ve eğitim programını oluşturan Fakülte, eğitimsel ve yönetimsel olarak 2003 yılında “BÖLÜM” örgün eğitimde yerini almıştır.

Amaç, çok hızlı gelişen “mimarlık çabaları” ürettiği hacim ve kitlelerin donatımı, konforu ve estetiği temin için ara boşluğunun giderilmesine yardımcı olacak yetişkin eleman gereksinimini karşılamaktadır. Bu alanda yetişmiş elemanların ünvanının mesleğe dayalı olarak “İÇ MİMAR “ olması kaçınılmaz doğrudur. İşte Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu Mimarlık Fakültesi teklifi ile Bölüm eğitim alanına alınmıştır. Programı birçok eşdeğer bölümlerin programları incelenerek, Fakültenin geleneksel öğretim programı ile entegre edilmiştir. İlk iki yıl tarihsel yapı için genel bilgiler, temel sanat disiplinleri ile mimarlıkla yakın ilişkili bina ve yapı disiplinlerine ağırlık verilerek “mimarlık altyapı” pekiştirilmiştir. Bunun yanında “atölye” uygulamaları ile “iç mimarlık tasarımına” girilmiştir. Son iki yıl atölye çalışmaları ağırlıklı bir eğitim programlanmıştır. Öğrenci-öğretim üyesi dengesi yine uluslararası niteliğin üzerinde 5-7 öğrenci için bir öğretim üyesi orantısı vardır.

İş Olanakları
İç Mimarlık Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili bakanlıklarda, belediyelerde, özel tasarım stüdyolarında, mobilya ve benzeri endüstriyel tasarımın yapıldığı ve/veya üretildiği kuruluşlarda iç mimar olarak iş olanaklarına sahiptirler, bunun yanısıra kendi ofislerini açarak kendi iş imkânlarını yaratma bilgi ve uygulama birikimlerine sahiptirler.

Bölüm Olanakları
İç Mimarlık Bölümü’nde öğrencilerin iç tasarımdaki teorik bilgi ve deneyimlerini, uygulama alanları ile bütünleştirmek amacı ile yarışmalara katılmaları yönünde teşvik etme, atölye çalışmaları düzenleyerek veya düzenlenen atölye çalışmalarına katılımlarını sağlayarak farklı eğitim sistemleri arasındaki iletişimi kurmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi