Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Makine Mühendisliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Master/Doktora | Laboratuvarlar | Etkinlikler | Mezunlarımız


Bölüm Başkanı'nın Hoşgeldin Mesajı

Sevgili öğrenciler, aileler, meslektaşlarım ve tüm personelimiz, Makina Mühendisliği Bölümü internet sayfasına hoş geldiniz.

Mühendislik, yapı, makine, aygıt, sistem, malzeme ve yöntemlerin, bilimsel, ekonomik, sosyal ve pratik bilgilerin uygulanması ile, tasarlanması, yapılması ve sürdürülmesi anlamına gelir. Oldukça geniş bir konudur. Malzeme, imalat, havacılık, otomotiv ve benzeri mühendislik dalları makine mühendisliğinden türemiş özel bir amaca hızmet eden mühendislik dalları olup, bu alanlarda eğitim veren bölümler kurulmasına rağmen, Makine Mühendisliği halen en geniş mühendisliklerden biridir. Bu nedenle, tüm mühendislik dallarında olduğu gibi, makine mühendislerinin özgüven ve karar verme yetenekleri yüksek olmalıdır. Onların bilimsel sistematik yaklaşım ve yüksek uygulma becerileri, sürekli öğrenme alışkanlıkları, araştırma yetenekleri ve güncel bilgilerle donatılmış olmaları şarttır. Makine Mühendisliği Bölümünün eğitim sistemi, genç mühendis adaylarına bu nitelikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölümümüz makina mühendisliği alanında her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılmıştır. Akademik kadromuz endüstriyel tecrübe sahibi olup saygın mühendislik kurumlarına üyedirler. Bu nedenle, bölüm olarak öğrencilerimize sadece konu ile ilgili teorik bilgileri değil aynı zamanda uygulamalardan kazanılmış gerçek yaşam tecrübelerini de aktarmayı görev biliyoruz.

Eğer okuduklarınız kulağınıza hoş geliyorsa, kendiniz ve toplum için yeni sorumluluklar yüklenmeye hazırsanız ve bu doğrultuda bize katılmak istiyorsanız sizi aramızda görmek bize büyük mutluluk verecektir.

Bölümümüz hakkında detaylı bilgi edinmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. Yardımcı olmak için burada olacağız.

Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Kuruluş
Makine Mühendisliği Bölümü 1996 yılında, Prof. Dr. Kaşif Onaran, tarafından kurulmuştur. 2004 yılına gelindiğinde bölümün öğrenci sayısı 200’e ulaşmış ve daha sonra da bu sayı korunmuştur. Bölümün kurulduğu sıralarda Mühendislik Fakültesi bünyesinde Fizik, Kimya ve Kişisel Bilgisayar Laboratuvarları gibi temel laboratuvarlar bulunmaktaydı. Bölümümüz geliştikçe tam donanımlı bir mekanik atölyenin yanısıra, öğrencilerin deneyim kazanabilecekleri ve araştırma yapabilecekleri Malzeme ve Mukavemet, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarları ile Güneş Enerjisi ve Biyoyakıt Araştırma Laboratuvarları kurulmuştur.

Makine Mühendisliği Bölümü 2008 yılından buyana eğitimini 7700 m2 kapalı alanı bulunan, öğrenci ve çalışanlarının konforu için tümüyle klimatize edilmiş yeni Mühendislik Fakiltesi binasında sürdürmektedir.

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:

1996-2003 Prof. Dr. Kaşif ONARAN
2003- Yrd. Doç. Dr. Ali EVCİL

Amaç ve Hedefleri
Makine Mühendisliği Bölümünün amacı yüksek özgüven ve özgün inisiyatif, bilimsel sistematik yaklaşım ve yüksek uygulma becerisi, sürekli öğrenme alışkanlığı ve araştırma yeteneğine sahip güncel bilgilerle donatılmış genç mühendisler yetiştirmektir.

Misyon
Ulusal ihtiyaç ve teknolojik gelişimlere katkı koymak ve önderlik etmek, uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak ve çalışma alanlarında söz sahibi olmak. Bu kapsamda, akademik kadrosu ile, araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve teknik bilgi ile donatılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araştırma faaliyetleri gerçekleştiren, yaratıcı düşünceye sahip, hedeflere erişebilen mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon
Gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri, topluma verdiği hızmetler ve yetiştirdiği nitelikli mühendisler ile tercih edilen, uluslarası kabul görmüş, toplumda saygın ve söz sahibi bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Eğitim Bilgileri
Eğitim Programları (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
Makine Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce ve Türkçe)
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Makine Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce)

Eğitim Dili
Makine Mühendisliği Bölümünün İngilizce ve Türkçe eğitim veren programları bulunmaktadır.

Yabancı Dil Hazırlık Programı
Makine Mühendisliği İngilizce Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizcelerinin yeterli olması durumunda doğrudan programa başlayabilirler. Öğrenciler İngilizce yeterliliklerini uluslararası sınavlarla veya üniversitemizin uyguladığı ingilizce yeterlilik sınavı ile belgelemeleri gerekmektedir. Aksi halde bir yıl sure ile İngilizce hazırlık programını takip ederler.

İş Olanakları
Makina Mühendisliği Bölümü mezunları endüstride ürün geliştirme, planlama, satınalma, kalite kontrol, pazarlama, satış sonrası hızmetler ve bakım onarım gibi çeşitli dallarında, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunan firmalarda, bina mekanik sistem tasarımı ve uygulamasına yönelik firmalarda çalışma olanağı bulmaktadır. Güç santralleri, petrol, doğal gaz/LPG, güneş ve rüzgar enerjisi gibi çeşitli enerji konuları da yine makine mühendislerinin ağırlıklı çalışma alanlarıdır. Sürekli gelişen teknoloji ve endüstri, kapsamlı bina inşaatlarındaki artış, enerji dar boğazından dolayı her geçen gün daha çok önem kazanan enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarına yoğunlaşan ilgi piyasanın mezunlara olan talebini artırmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi