Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Master/Doktora | Laboratuvarlar | Mezunlarımız

Bölüm Başkanı'nın Hoşgeldin Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm sayfasına hoş geldiniz. Bölümümüz Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan ilk bölümlerden biridir.

Öğrencilerimizi çağın gerektirdiği en üst düzeyde teknolojik bilgi ve beceri ile donatarak kendilerinde mevcut olan yeteneklerini geliştirip uluslarası alanda rekabet edecek düzeyde birer Mühendis olmalarını sağlamak en büyük hedefimizdir.

Yüksek kalitede düzenlenmiş eğitim programı ve öğretim kadrosu ile yetiştirdiğimiz mezunlarımızın dünyanın her bölgesinde önemli pozisyonlarda çalışıyor olması bizler için bir gürür kaynağıdır.

Bölümümüzde ayrıca Master ve Doktora Programları mevcuttur.

Yrd. Doç. Dr. Ali SERENER
Bölüm Başkan Vekili
ali.serener@neu.edu.tr

Kuruluş
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1990 yılında Prof. Dr. Şenol Bektaş tarafından kurulmuştur.İlk kuruluşunda 25 öğrenci ile eğitime başlamıştır.İlk kuruluşunda fakülte bünyesindeki Devre Teorisi, Elektronik, Elektriksel Ölçme, Mantık Devreleri, Bilgisayar Uygulamaları, Fizik ve Kimya Laboratuarları oluşturulmuştur.Günümüzde 499 öğrenciye ulaşan öğrenci sayısı ve bünyesine kattığı Yüksek Voltaj, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Güç Elektroniği, Güç Sistemleri Koruması, Programlanabilir Lojik Kontrolörler Telekomünikasyon, Uydu İletişimi, Mobil İletişim, Mikroişlemciler, Resim işleme ve akıllı sistemler laboratuarları ile yüksek kalitede eğitim vermenin mutluluğunu duymaktadır.

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:

1990-1997 Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ
1997-2001 Prof. Dr. Fahreddin SADIKOĞLU
2001-2009 Prof. Dr. Adnan KHASHMAN
2009-2011 Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ
2011-2013 Doç. Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM
2013- Yrd. Doç. Dr. Ali SERENER

Amaç ve Hedefleri
Amacımız yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrencilere

* Çağdaş eğitim imkanı sağlıyarak Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin tüm alanlarında etkin çalışabilecek yaratıcı bireyler yetiştirmek
Güçlü bir matematik ve fen bilimleri temeli vermek
* Piyasada rekabet edebilecek düzeyde mühendislik bilgisi vermek
* Güçlü bir laboratuar bilgisi ve yeteneği kazandırmak
* Tasarım yapabilme yetisi
* Etik ve sosyal değerlere saygı, sorumluluk duygusuna sahip olma ve iletişim kurma yeteneği
* Hayat boyu öğrenme bilincinin yerleştirimesi
* Sosyal hayat, iş dünyası, endistüri ve insan olgusunun mühendisliğin bütünleyici unsurları olduğunun bilinci

Güçlü Yönleri

* Akademik kadronun dinamik ve genç olması
* Dünyada yayınlanan dergilerin bir kısmına online ulaşıyor olmamız
* Güç sistemleri konusunda KKTC Üniversitelerinin ilgili bölümlerine olan kadro üstünlüğümüz ve bu konuda laboratuar avantajımız.
* Artan yayın sayısı
* Laboratuarların iyileştirilmesi için niyet ve çaba olması
* Esnek yönetim.

Misyon
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün misyonu en yüksek kalitede mühendislik için gerekli bilgi ve beceriyi denyimli kadrosu ve altyapısı aracılığı ile mezunlarına sağlayarak hem mühendislik hem de araştırma alanında başarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaştırmaktır.

Vizyon
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün vizyonu yüksek kalitede eğitim vererek, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilen ve uluslarası alanda başarı sağlıyacak lider mühendisler yetiştirerek bulunduğu coğrafyada en prestijli mühendislik bölümlerinden biri olmaktır.

Eğitim Bilgileri
Eğitim Programlari (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

Eğitim Dili
İngilizce ve Türkçe Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programları mevcuttur.

Yabancı Dil Hazırlık Programı
İngilizce lisans programına kayıt yapan öğrenciler bir yıl sure ile İngilizce hazırlık programını takip ederler.

Verilmek İstenen Ek Bilgiler
Bölümün 1997 den beri onaylı IEEE öğrenci kolu faaliyet göstermektedir.

İş Olanakları
Dünyanın bir çok ülkesinde mezunlarımız ilgili meslek dallarında çalışmaktadır. İlgili çalışma alanları; Güç sistemleri mühendisliği, İletişim sistemi mühendisliği ve endüstride kontrol sistemleri mühendisliği alanları sayılabilir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi