Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Master/Doktora | Laboratuvarlar | Etkinlikler | Mezunlarımız

Bölüm Başkanı'nın Hoşgeldin Mesajı

Bilgisayar mühendisliğinin amacı bilgisayar alanında teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve bilgili kadrolar yetiştirmek, aynı zamanda yüksek bilimsel gelişmeye ve araştırmaya katkıda bulunabilecek ve Bilgisayar Mühendisliği alanında kadrolar yetiştirebilecek yöneticiler ve eğiticiler yetiştirmektir.

Bölüm ayni zamanda Bilgisayar Mühendisliği dalında uzman ve eğitici şahıslar yetiştirmek ve iyi tecrübe kazanmış olan bu şahıslar sayesinde endüstrideki, iş merkezlerindeki ve yüksek öğrenim kurunlarındaki açığı kapatmaktır. Buna ilave olarak, araştırma yapmak, diğer bölümlerdeki öğrencilere seçmeli ders vermek, ve fakültedeki öğretim üyelerine araştırmalarında bilgisayar konusunda yardımcı olmaktır. Öğrenciler çok çeşitli programlama dilleri öğrenirler ve ileri yıllardaki senyor öğrenciler ise donanım ve yazılım konularında uzmanlaşırlar. Bölümde verilen derslerin yapıları ve içerikleri Avrupa Üniversiteleri ve Amerika Üniversitelerinde verilen dersleri ihtiva etmektedir. Öğrenciler mezun olmaya hak kazanmak için 60 günlük yaz stajı yapmalıdırlar.
Bölüm kayıt olmuş olan öğrencilere şu olanakları sağlamaktadır:

 • Kapsamlı bilgisayar uygulamasına yönelik dersler
 • Avrupa ve Amerikadaki ilmi araştırmaya yönelik konuları içeren dersler
 • Sağlam teorik ve pratik bilgi ve tecrübe
 • Bütün öğrenciler ve bölümde çalışanlar için internet ve e-mail kullanımı
 • Çok miktarda hızlı ve son model PC ler
 • Öğrencilerin iyi tecrübe kazanabilmeleri için tam teçhizatlı 7 tane laboratuvar
 • Linux, Novel ve Windows tabanlı ağ serverleri

Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerine en son teknik donanımı ve yazılımı sağlamak ve her öğrenciye bilgisayar dalında kalıcı pratik tecrübe sağlamayı hedeflemektedir. Buna ilave olarak, Bilgisayar Mühendisliği bölümü bilgisayar dalında ilmi araştırma yapmak ve uluslararası makale yayını için büyük çaba göstermekte ve bu konuda çalışan akademisyenleri desteklemektedir.
Bilgisayar Mühendisliği bölümü Bilgisayar Mühendisliği dalında BSc derecesi için dört yıllık lisans programı, ve MSc derecesi için ise iki yıllık yüksek lisans programları sunmaktadır.
Yakın Doğu Üniversitesi çeşitli fakültelerinde çalışırmak için yüksek kaliber akademik personel çalıştırmayı herzaman için hedeflemektedir. Akademik personelimiz dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim görmüştürler.

Prof. Dr. Rahib H. ABİYEV
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:

1992-1998 Prof. Dr. Doğan İBRAHİM
1998 Prof. Dr. Samira TAWFİK
1998-2001 Prof. Dr. Adnan KHASHMAN
2001-2009 Prof. Dr. Doğan İBRAHİM
2009-2014 Prof. Dr. Rahib ABİYEV
2014-2015 Prof. Dr. Adel AMİRJANOV
2015- Prof. Dr. Rahib H. ABİYEV

Misyonumuz
Bilgisayar bölümünün misyonu: Bilgisayar Mühendisliği alanında teoretik ve praktik biligisi olan yönetici kadrolar yetiştirerek , aynı zamanda yüksek bilimsel gelişmeye katkıda bulunan ilmi kadrolar yetiştirerek egtimin ve ülkenin kalkınmasına hizmet etmektir.

Vizyonumuz
Yüksek düzeyde kaliteli eğtim verebilen, bilimin yeni alanlarını araştırıb, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, öğrenciler terefinden tercih edilen, uluslararası düzeyde Kıbrısı en iyi şekilde temsil eden yenilikci bir bölum olarak tanınmaktır.

Amaçlarımız

 • Öğrencilerin eğtim kelıtesini, onların araştırma yapa bilme kalitesini artırmak
 • Oğrencilerle yazlım ve donanım prjelerinin yapılması sayının artırılması
 • Yüksek lisans öğrencilerinin araştırma yaparak konferanslara katılımının arttırılması.
 • Bilimsel arştırmaları artırarak öğretim uyelerimizin yurt dışı ve atıf indeksli değilerde yayınlarını ve yayın kalitesini artırmak

Hedeflerimiz

 • Öğrencilerin eğtim kelıtesini artırmak icin ders odalarının, laboratuvar odalarının ve teknolojik donanımın yeterli sayda artırılması.
 • Öğrencilerin araştırma yapa bilme kalitesini artırmak icin arştırma laboratuvar odasının yapılması.
 • Öğretim uyelerimizin bilimsel arştırmaları artırarmak icin onlara gerekli mali desteyin yapılmasının daha da iyileşdirilmesi
 • Sanayi ile ortak projelerde öğrencilerin faaliyetlerinin arttırılması.

İş Olanakları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunları, bilgisayar mühendisi ve uzmanı olarak sistem mühendisi, sistem programcısı, tasarım mühendisi, programcı, bilişim teknolojileri uzmanı, iletişim ağ mühendisi gibi birçok teknik alanda özel ve kamu kuruluşlarında çok geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Bölüm Olanakları
Bölümde uygulanan eğitim programı, Avrupa ve ABD üniversitelerinde uygulanan programlar dikkate alınarak hazırlanmış olup, çağdaş bir mühendislik eğitimi hedeflenmektedir. Öğrenciler 60 işgünü zorunlu yaz stajı sonucu mezuniyete hak kazanmaktadırlar.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde mantıksal devreler, mikroişlem ve 65 adet PC’den oluşan laboratuar olanaklarının yanında çoklu ağ sunucusu (Windows 2000 Advanced Server, Windows NT server, Linux server ve Novel server olmak üzere), Pentium IV tabanlı PC laboratuarlarla desteklenen program, öğrencilerine internet girişi ve E-posta hizmetleri de sunmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi