Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Fakülte Sayfası I Akademik Kadro I Dersler I İş Olanakları I Araştırma Alanları I Bilimsel Etkinlikler I Yararlı Linkler I Etkinlikler I Öğrenciler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız.


Kuruluş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2007-2008 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır. T.C. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) onayını almış, ÖSYS 2007-2008 kılavuzunda ‘Beslenme ve Diyetetik’ alanında lisans düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına başlayan dördüncü, KKTC’deki mevcut üniversiteler içerisinde ise ‘ilk’ ve ‘tek’ Beslenme ve Diyetetik Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Programın temel amacı lisans düzeyinde Beslenme ve Diyetetik eğitimi vermek ve yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun diyetisyen yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; ‘Besin ve Beslenme Bilimleri’ ve ‘Tıbbi Beslenme Tedavisi’ anabilim dalı olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim programı Hacettepe Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından desteklenmektedir.

Misyon
Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, çağdaş ve evrensel etik değerler ışığında, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve eleştirel bakış açısına sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Diyetisyen” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda tanınan, tercih edilen, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir eğitim kurumu olmaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi